روشهای قلمه زنی، انواع روشهای قلمه زنی - قلمه زدن

در این بخش از سایت برگزیده ها مطالبی درمورد روش های قلمه زنی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - انواع روش های قلمه زنی

به نقل از برگزیده ها: قلمه زنی روشی است برای تکثیر گیاهان که بر حسب نوع گیاه و استعداد ریشه زایی می تواند ساده باشد و یا برعکس نتیجه گیری از آن و یا ریشه دار کردن قلمه ها جز در شرایط استثنایی مثلا استفاده از برخی هورمونها مقدور نخواهد بود.

قلمه زدن , قلمه زدن گل شمعدانی , نحوه قلمه زدن

قلمه زدن

روش قلمه زدن

بطور کلی استعداد ریشه زایی از گونه ای به گونه دیگر فرق می کند. عوامل موثر در قلمه زنی بستگی به زمان برداشت قلمه ، سن گیاه ، شرایط محیطی ، رعابت نکات بهداشتی و … دارد.

روشهای مختلف قلمه زنی

قلمه ها بر حسب مورد می تواند به صورتهای خشبی (چوبی) ، نیمه خشبی و علفی (سبز) ، قلمه برگ ، قلمه ریشه تهیه شوند:

قلمه علفی

این قلمه ها از شاخه های علفی و در حال رشد بطول 15 - 10 سانتیمتر برداشته می شوند و با نگهداری چند برگ جوان ( برگ 3 - 2 ) در بسترهای مناسب مانند شسته پاپیت - پرلیت انجام می شود. شرط موفقیت در قلمه های علفی آلو ده نشدن آنها به امراض قارچی و حفظ رطوبت طبیعی با استفاده از نایلون یا شیشه روی آنها و نیز رساندن نور کافی به قلمه ها جهت انجام فتوسنتز و تامین مواد غذایی از طریق فتوسنتز توسط برگهای نگهداری شده می باشد. مانند شمعدانی ، داودی ، میخک و …

قلمه نیمه خشبی

در قلمه های نیمه خشبی وجود برگ همیشه ضروری نیست ولی نگه داشتن یک یا دو برگ کامل و یا نصف پهنک جهت ریشه زایی کمک می کند. در هر موقع از سال می توان این نوع قلمه را گرفت ولی اکثرا در اواخر بهار که شرایط برای ریشه دار کردن قلمه ها مساعد است. مانند داودی ، ختمی چینی ، زیتون ، مرکبات ، برگ نو و …

قلمه خشبی

زمان برداشت این قلمه ها بعد از برگ ریزان و قبل از سبزشدن جوانه های گیاه مادری در زمستان و از شاخه های فصل جاری گرفته می شود ولی این کار نباید دیرتر از وسط زمستان انجام گیرد. در حالیکه قلمه زنی زودتر انجام گیرد، بخاطر وجود خواب در جوانه ها مخصوصا در مورد گیاهان مناطق سردسیری و معتدله امکان جوانه زنی و ریشه زایی وجود نخواهد داشت. قلمه های خشبی بطول 50 سانتیمتر گرفته می شوند و پس از ضدعفونی با قارچ کشها در کیسه های نایلونی نسبتا ضخیم با چند سوراخ در زیر ماسه شسته نگه داری می شوند. مانند قلمه گیری انگور.

قلمه برگ

بعضی از گیاهان را از طریق قلمه برگ می توان تکثیر کرد. این نوع گیاهان استعداد تولید جوانه ها و ریشه های اتفاقی را در برگهای خود دارند و از این خاصیت استفاده نموده و برگهای آنها را با دمبرگ و پهنک برگ در بستر مرطوب و هوای مرطوب قرار می دهند. مانند بنفشه آفریقایی ، بگونیارکس ، سانسوریا.

قلمه ریشه

بعضی از گیاهان در روی ریشه های خود تولید جوانه های اتفاقی می نمایند که با بهره گیری از این خاصیت اقدام به ازدیاد از طریق قلمه ریشه می گردد. لازم به یادآوری است که کلیه گیاهانی که استعداد پاجوش دادن را دارند امکان قلمه ریشه را نیز دارند مانند شقایق.

عوامل موثر محیطی در ریشه زایی قلمه ها

•رطوبت: عاملی است که ظهور و رشد ریشه ها بوجود آن بستگی دارد.
•تهویه: شرط اساسی تشکیل ریشه در قلمه ها بوده و این مسئله نقش اکسیژن را در ریشه زایی روشن می نماید.
•نور شدید و روزهای بلند: به جهت افزایش شدت فتوسنتزی ریشه زایی قلمه ها را تحریک می کند.
•دما: در دمای 25 درجه سانتیگراد تشکیل ریشه های قلمه ها تشدید می شود.
•قندها: قدرت ریشه زایی قلمه ها را افزایش می دهد.
•عنصر B (بر): ریشه زایی قلمه ها را تحریک می کند.

حالت فیزیولوژیکی قلمه ها

•قلمه های علفی بهتر از قلمه های خشبی ریشه دار می شوند.
•قدرت ریشه زایی قلمه های تهیه شده از نهال صغیر به مراتب بیشتر از قلمه های تهیه شده از نهال بالغ است.
•وجود جوانه سالم و دور بودن جوانه از محل ریشه زایی اثر مساعدی در ریشه زایی دارد.
• آلو ده بودن عضو مورد تکثیر به امراض ویروسی همواره نتیجه منفی روی ریشه زایی دارد.
•قلمه هایی که از شاخه های نزدیک ریشه گرفته می شوند، استعداد ریشه زایی بیشتری دارند.
•سالم بودن قلمه از نطر سرمازدگی ضروری است.
•ذخایر هیدراتهای کربن و خشبی شدن برای قلمه های خشبی عوامل مساعدی در ریشه زایی است.
•اگر در موقع گل دادن گیاه از گیاه قلمه گرفته شود، ریشه زایی آن قلمه ها حداقل خواهد بود.

روابط هورمونی با ریشه زایی

•هورمونهای اکسینی ریشه زایی قلمه ها را افزایش می دهند.
•هورمونهای سیتوکینین بر روی ریشه زایی قلمه ها اثر منفی دارند.
•هورمونهای جیبرلینی در ریشه زایی قلمه ها اثر منفی دارند.
•هورمونهای انسانی مانند گونادوتروپین ریشه زایی را در قلمه های شمعدانی و انگور تحریک می کند.

ویرایش و تلخیص: برگزیده ها


قلمه زدن گل شمعدانی , نحوه قلمه زدن