تصویب تدوین کتاب رشته های هنری درشاخه فنی حرفه ای

در راستای گسترش آموزش هنر ونیز فراهم کردن منابع مناسب جهت بهره گیری هنرجویان هنرستان های هنرهای زیبا تدوین کتاب های مبانی فیزیک صوت ، تاریخ موسیقی جهان (1) تاریخ موسیقی جهان(2) هماهنگی عمومی (1) هماهنگی عمومی (2) وتاریخ موسیقی ایرانی در رشته موسیقی ، مبانی زیبایی شناسی ودرک تصویر ، تحلیل فیلم ، فن سیما (1) فن سیما (2) کارگاه نمایش ، تاریخ سینما در رشته سینما ، آشنایی باادبیات کهن ایران وجهان ، اصول ومبانی نمایشنامه نویسی ، کارگاه نمایش خواندن وتحلیل نمایشنامه ، اصول ومبانی بازیگری وکارگردانی ، آشنایی با موسیقی وتاریخ نمایش دررشته نمایش وکامپیوتر انیمیشن (1) کامپیوتر انیمیشن (2)بازیگری وحرکت ، فیلمنامه انیمیشن دررشته پویانمایی در دفتر تصویب شد . تاکنون مذاکراتی بااساتیدبرجسته در رشته های مختلف انجام گرفته است وتدوین کتاب های آشنایی با ادبیات کهن ایران وجهان ، اصول ومبانی نمایشنامه نویسی وکارگاه نمایش قطعی شده است .   • تعریف استانداردهای رشته های جدید مهارتی در دفترآموزش گروه تالیف وبرنامه ریزی درسی دفترآموزش وتوسعه فعالیت های هنری ضمن برگزاری کمیته های تخصصی در رشته های گوناگون هنری نست به تهیه وتدوین سرفصل های رشته های مهارتی جدید ونیز بررسی وبه روزرسانی سرفصل های استانداردهای مهارتی رشته های پیشین اقدام نموده است . به عنوان اولین گام درراستای تحقق این هدف سرفصل استانداردهای دو رشته " شبیه خوانی " وشبیه گردانی " درگروه نمایش تدوین شده است. شبیه خوانی وشبیه گردانی ازجمله رشته های هنری اصیل ایرانی درحوزه نمایش هستند که متاسفانه رو به فراموشی هستند . با تدوین سرفصل های این رشته جوانان ایران زمین بااین هنر اصیل آشنا می شوند . همچنین درتدوین سرفصل های این رشته ها دانش روز وتجربه های اساتید صاحب سبک مدنظر قرار گرفته است.     در ادامه فعالیت دراستای تدوین رشته های مهارتی ، سرفصل رشته های مهارتی ، سرفصل رشته ترجمه متون زبان زبانهای خارجی جهت ارائه به وزرات آموزش وپرورش تهیه وتدوین شده است رشته ترجمه متون زبان های خارجی ازجمله رشته هایی است که جای خالی آن درمیان رشته های مهارتی کاردانش به شدت احساس می شد. همچنین استانداردهای طراحی چهره ، نقاشی چهره وطراحی عمومی( ازرشته های چهره سازی وچهره آرایی) ونیز طراحی گرافیکی سیاه وسفید وطراحی رنگی (که استانداردمشترک بسیاری از رشته های مهارتی هستند ) هم اکنون تحت بررسی اعضای کمیته هایتخصصی گروه تالیف قرار دارند . بدین ترتیب درصورتی که این استانداردها از نظرمحتوای علمیفاقد مشکل باشند تألیف کتاب در این استانداردهاجهت بهره برداری هنرجویان رشته های مهارتی آغاز خواهد شد.   منبع:دفترآموزش وتوسعه فعالیت های هنری وزارت ارشاد 


مطالب مشابه :


هنرستان موسیقی؛ حلقه فراموش شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی!

مترجم کتاب های موسیقی می افزاید:« با توجه به اینکه هنرجو در سن پایین وارد هنرستان می شود نمی
بیوگرافی(2)

به نام خالق موسیقی کتاب های هنرستان استاد خالقی، نواختن و نوار کردن سه جلد کتاب های
استاد حسین علیزاده

در هنرستان موسیقی ملی نزد . نی نوا، عصیان، واریاسیون های کردی. موسیقی ( کتاب سوم هنرستان )
دانلود کتاب تئوری موسیقی مصطفی کمال پورتراب

دانلود کتاب تئوری موسیقی ۱۳۵۲ مدیر هنرستان موسیقی های موسیقی به
دانلود کتاب دوم هنرستان/نوشته روح الله خالقی

دانلود کتاب دوم هنرستان/نوشته روح الله خالقی مرجع دانلود آهنگ های کتاب موسیقی;
PDF کتاب های درسی

هنرستان های فنی سرگروه های محترم، در صورت نیاز، برای دریافت " فایل های pdf کتاب های
تصویب تدوین کتاب رشته های هنری درشاخه فنی حرفه ای

هنرجویان هنرستان های هنرهای زیبا تدوین کتاب های مبانی فیزیک صوت ، تاریخ موسیقی جهان
دانلود کتاب و اجرای صوتی دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب دوم هنرستان

و موسیقی ) - دانلود کتاب و اجرای صوتی دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب دوم هنرستان - های
جاودانگی نت های تار و سه تار زیر انگشتان حسین علیزاده

تالیف کتاب های ده سالی با عنوان مدیر در هنرستان موسیقی پسران فعالیت کرده است
نصرالله ناصح پور استاد برجسته ردیف های آوازی و موسیقی قدیم ایران

کتاب های دیگر ایشان در دست تهیه هنرستان موسیقی چاووش، هنرستان موسیقی چنگ، مکتب خانه
برچسب :