گل نیلوفر مرداب 2

 وسایل لازم:1- کریستال قاشقی2-سیم روکش دارچگونگی ساخت:1- 4 ردیف گلبرگ نیاز داریم: 2، 3، 5 و 6 تایی 2تا کریستال را روبروی هم قرار می دهیم و 2 بار سیم را از آنها عبور داده یکبار هم سیم را از بین آنها رد کرده و اضافی سیمها را به هم تاب می دهیم(شکلهای2 تا 8)

گلهای کریستالی- گل نیلوفر مرداب 1

گلهای کریستالی- گل نیلوفر مرداب 2

 2- طبق روش بافت کریستالهای چیپسی بافت را با 3 کریستال انجام میدهیم.(شکلهای9 تا 16) اگه یادتون رفته دوباره می گم: (سیم را از کریستال اول 2 بار رد کرده و محکم می کشیم ، کریستال دوم را وارد سیم کرده و سیم را از کزیستال قبلی عبور داده و دوباره از همان کریستال دوم رد می کنیم) یا  اینجا رو کلیک کنید

همین روش را برای 5 کریستال بعدی هم انجام میدهیم.(شکل17) 

گلهای کریستالی- گل نیلوفر مرداب 3

گلهای کریستالی- گل نیلوفر مرداب 4

3- برای بافت 6 کریستال بعدی برعکس عمل می کنیم یعنی سیم را از روی گلبرگ وارد آن کرده و ادامه می دهیم تا شکل ردیف گلبرگمون برجسته بشه(شکلهای 18 تا 20) بازم اگه فراموش کردید اینجا رو کلیک کنید.


گلهای کریستالی- گل نیلوفر مرداب 5

4- به ترتیب ردیفها را از کوچک به بزرگ داخل همدیگر گذاشته و دوتا دو تا با سیمی دیگر به هم محکم می کنیم(شکلهای21 تا 24)

گل شما آماده است. به سلیقه خود گل آرایی کنید

گلهای کریستالی- گل نیلوفر مرداب 6

موفق باشید.


مطالب مشابه :


گل نیلوفر مرداب 2

گلهــــــای کریستالی - گل نیلوفر مرداب 2 - آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال بافی
گل سنبل مدل 2

گلهــــــای کریستالی - گل سنبل مدل 2 - آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال بافی
آموزش ساخت گل کوکب پربرگ(مرحله1)

گلهــــــای کریستالی - آموزش ساخت گل کوکب پربرگ(مرحله1) - آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و
گل گندم

گلهــــــای کریستالی - گل گندم - آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال بافی
گل شقایق

گلهــــــای کریستالی - گل شقایق - آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال بافی
گل لیلیوم

گلهــــــای کریستالی - گل لیلیوم - آموزش ساخت گلهای کریستالی، تاج و کریستال بافی
برچسب :