استخدام فیزیوتراپیست در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی مشهد در نظر دارد جهت واحدهاي تابعه خود منجمله مراکز فوريتهاي پزشکي شهرستانهاي تابعه دانشگاه ، افراد واجدالشرايط را از طريق فراخوان ، شناسائي و با در نظر گرفتن اولويتهاي مربوطه و در صورت نياز بعد ازبرگزاري آزمون و يا مصاحبه تخصصي و تأييد صلاحيت عمومي توسط هسته گزينش دانشگاه و همچنين در نظر گرفتن شرايط ذيل، بر اساس قرارداد تبصره 3 يا 4 ماده 2 آئين نامه اداري، استخدامي و تشکيلاتي اعضاء غير هيأت علمي دعوت به همکاري نمايد.

با توجه به اينکه فراخوان منتشره به منزله شناسائي و در صورت نياز بعد از طي مراحل قانوني دعوت به همکاري از بين متقاضيان با توجه به مفاد فراخوان مي باشد ،خواهشمند است مفاد فراخوان را حتماً و تماماً مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نماييد.

به جهت جلوگيري از مشکلات احتمالي لازم است متقاضيان تمام قسمتهاي مندرجه را دقيقا مطالعه نمايند و سپس اقدام به ثبت نام کنند. شرايط عمومي بکارگيري:

1/1) تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

2/1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3/1) انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي آقايان(افرادي كه داراي معافيت پزشكي مي باشند بايد توانائي انجام شغلي كه براي آن پذيرفته شده اندرا داشته باشند تشخيص اين مهم با تاييد كميسيون پزشكي استان مي باشد).

4/1) عدم اعتياد به مواد مخدر، روانگردان و دخانيات.

5/1) نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

6/1) داوطلبين بکارگيري نبايد مستخدم رسمي، ثابت، پيماني يا بازخريد خدمت دانشگاه علوم پزشکي مشهد ياساير دستگاههاي دولتي باشند.

7/1) داشتن سلامت جسماني، رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن بکارگيري مي شوند.

8/1) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

9/1)نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني.

شرايط اختصاصي بکارگيري:

الف)داشتن سن حداقل 20 سال براي تمامي مقاطع و حداكثر26 سال تمام براي مقطع ديپلم ، 32 سال تمام براي مقطع کارداني، 37 سال تمام براي مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و 42 سال تمام براي مقطع دکتراي حرفه اي (ملاك محاسبه سن پايان مهلت ثبت نام) مي باشد

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر داوطلبان اضافه خواهد شد.

1) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ،داوطلبانه(از تاريخ 31/6/59 لغايت 29/5/67) خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه

2) جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي

3) افراد خانواده معظم شهداء، اسراء، مفقود الاثرها و جانبازان از كار افتاده كلي غير قادر بكار شامل: همسر،پدر، مادر، خواهر، برادر به ميزان 5 سال

4) جانبازان ، آزادگان سرافراز و فرزندان معزز شاهد از حداكثر سن مندرج معاف مي‌باشند.

5) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين خدمت قانون مذکور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق(مدت اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود).

* داوطلبانيکه گذراندن دوره طرح و لايحه براي آنها اجباري مي باشد، موظفندحداکثر تا پايان مهلت ثبت نام، دوره تعهد و يا طرح خود را سپري نموده وگواهي مربوط به پايان طرح و يا معافيت از آن را ارائه نمايند.

فهرست مشاغل موردنیاز
ردیف آگهی رشته شغلی محل درخواست شرایط احراز شرایط اختصاصی
1 مسئول امورفوريتهاي پزشكي - تايباد / مرد - تربت جام / مرد - درگز / مرد - قوچان / مرد - كاشمر / مرد - مشهد / مرد - چناران / مرد - خواف / مرد - سرخس / مرد - فريمان / مرد - بردسكن / مرد - رشتخوار / مرد - خليل آباد / مرد - طرقبه وشانديز / مرد - زاوه / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا ليسانس در يكي از رشته هاي فوريتهاي پزشكي ، پرستاري ، هوشبري و اتاق عمل یا مدرك تحصيلي ليسانس در رشته امداد و سوانح در خصوص کارشناسان مدیریت امداد و سوانح ، متقاضی می بایست دارای مدرک کاردانی اتاق عمل ، هوشبری یا فوریتهای پزشکی باشد .
2 نظافتچي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم در رشته علوم تجربي
3 منشي بخش - مشهد / زن و مرد - كاشمر / زن و مرد - قوچان / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - سرخس / زن و مرد - درگز / زن و مرد - خواف / زن و مرد - چناران / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد - تايباد / زن و مرد - بردسكن / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي صرفاً فوق ديپلم در رشته مدارك پزشكي
4 متصدي امور دفتري وبايگاني - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي امور اداري ، علوم اداري ، مديريت
5 ماما - مشهد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته مامائي
6 ماما - مشهد / زن - قوچان / زن - فريمان / زن - چناران / زن - تايباد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مامائي
7 کارشناس کامپيوتر - تايباد / مرد - تربت جام / مرد - درگز / مرد - چناران / مرد - فريمان / مرد - بردسكن / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته كامپيوتر گرايش نرم افزار
8 كارشناس خدمات آموزشي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي يا مديريت آموزشي
9 كارشناس امور آموزشي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در يكي از رشته هاي برنامه ريزي درسي يا تحقيقات آموزشي
10 کارشناس - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته آموزش بهداشت يا مديريت خدمات بهداشتي درماني يا امور بيمارستاني
11 کارشناس - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته بهداشت محيط
12 كتابدار - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته كتابداري پزشكي
13 كارگزين - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مديريت دولتي دارا بودن معدل 16 به بالا در مقطع موردنیاز
14 کارشناس - مشهد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته گفتار درماني
15 كارشناس نظارت بر درمان - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در يكي از رشته هاي پرستاري ، مامائي ، مديريت خدمات بهداشتي درماني يا امور بيمارستاني
16 كارشناس موادخوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته صنايع غذايي گرايش كنترل كيفيت فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی - معدل بالای 16 - مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدرک IELTS
17 كارشناس موادخوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته صنايع غذايي فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی - معدل بالای 16 - مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدرک IELTS
18 كارشناس امور فرهنگي - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته الهيات و معارف اسلامي ( تاريخ و تمدن ملل اسلامی )
19 كارشناس امور فرهنگي - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته امور فرهنگي
20 كارشناس مدارك پزشكي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته مدارك پزشكي
21 كارشناس مدارك پزشكي - تربت جام / زن و مرد - كاشمر / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - سرخس / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مدارك پزشكي
22 كارشناس مبارزه بابيماريها - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مبارزه با بيماريها
23 كاردان مبارزه بابيماريها - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته مبارزه با بيماريها
24 کارشناس فيزيوتراپي - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته فيزيوتراپي
25 کارشناس فيزيوتراپي - مشهد / زن و مرد - كاشمر / زن و مرد - قوچان / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته فيزيوتراپي
26 كارشناس روابط عمومي - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته هاي روابط عمومي ، علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري اجتماعي و رشته زبان و ادبيات عرب دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط به تایید مدیریت روابط عمومی دانشگاه
27 كارشناس راديولوژي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته راديولوژي
28 كارشناس راديولوژي - قوچان / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - سرخس / زن و مرد - درگز / زن و مرد - خواف / زن و مرد - چناران / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته راديولوژي
29 کارشناس تغذيه - تربت جام / مرد - قوچان / مرد - كاشمر / مرد - مشهد / مرد - چناران / مرد - سرخس / مرد - بردسكن / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تغذيه
30 کارشناس تربيت بدني - مشهد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته تربيت بدني يا علوم ورزشي
31 كارشناس تجهيزات پزشكي - مشهد / زن و مرد - كاشمر / زن و مرد - قوچان / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته مهندسي پزشكي ، بيوالكترونيك ، بيومكانيك
32 كارشناس بيماران خاص - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري در رشته پرستاري
33 كارشناس بهداشت محيط - كاشمر / زن و مرد - قوچان / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - سرخس / زن و مرد - درگز / زن و مرد - خواف / زن و مرد - چناران / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد - تايباد / زن و مرد - بردسكن / زن و مرد - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته بهداشت محيط
34 كاردان بهداشت خانواده - مشهد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي كاردان بهداشت خانواده
35 كارشناس بهداشت خانواده - مشهد / زن دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته بهداشت خانواده
36 كارشناس بهداشت حرفه اي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته بهداشت حرفه اي
37 كارشناس بهداشت حرفه اي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته بهداشت حرفه اي
38 کارشناس امور مالي (حسابدار) - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته حسابداري
39 كارشناس امورداروئي - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري داروسازي فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی - معدل بالای 16 - مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدرک IELTS
40 كارشناس اموربيمارستاني - تايباد / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد - درگز / زن و مرد - قوچان / زن و مرد - كاشمر / زن و مرد - مشهد / زن و مرد - چناران / زن و مرد - خواف / زن و مرد - سرخس / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - بردسكن / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني يا امور بيمارستاني
41 كارشناس اموراداري - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته مديريت دولتي
42 كارشناس اقتصاد سلامت - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته اقتصاد بهداشت
43 کارشناس - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته آموزش پزشكي ، مديريت آموزشي یا برنامه ريزي درسي
44 کارشناس - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس شنوايي سنجي یا شنوايي شناسي
45 كارشناس بينائي سنجي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس بينايي سنجي
46 کاردان بيهوشي - كاشمر / زن و مرد - قوچان / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - سرخس / زن و مرد - درگز / زن و مرد - خواف / زن و مرد - چناران / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد - تايباد / زن و مرد - بردسكن / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا ليسانس در رشته بيهوشي
47 کاردان پروتز - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته پروتزهاي دنداني
48 كاردان اطاق عمل - كاشمر / زن و مرد - قوچان / زن و مرد - درگز / زن و مرد - خواف / زن و مرد - چناران / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد - تايباد / زن و مرد - بردسكن / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا ليسانس در رشته اتاق عمل
49 انباردار (امور تدارکات) - مشهد / مرد - كاشمر / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مديريت بازرگاني
50 پرستار - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري يا فوق ليسانس در رشته پرستاري
51 پرستار - مشهد / زن و مرد - كاشمر / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - سرخس / زن و مرد - زاوه / زن و مرد - رشتخوار / زن و مرد - درگز / زن و مرد - خواف / زن و مرد - چناران / زن و مرد - تربت جام / زن و مرد - تايباد / زن و مرد - بردسكن / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته پرستاري
52 كارشناس آزمايشگاه - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته علوم آزمايشگاهي
53 كارشناس آزمايشگاه - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي
54 كارشناس آزمايشگاه - مشهد / زن و مرد - كاشمر / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - سرخس / زن و مرد - خواف / زن و مرد - تايباد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي
55 كاردان آزمايشگاه - مشهد / زن و مرد - كاشمر / زن و مرد - فريمان / زن و مرد - سرخس / زن و مرد - خواف / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته علوم آزمايشگاهي
56 كارشناس آزمايشگاه - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته تغذيه
57 کارشناس - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته علوم تشريح
58 کارشناس آزمايشگاه - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته ژنتيك
59 کارشناس آزمايشگاه - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته فيزيولوژي
60 کارشناس آزمايشگاه - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته ايمن شناسي
61 کارشناس آزمايشگاه - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته ميكروب شناسي یا ويروس شناسي
62 کارشناس آزمايشگاه - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته فارماكولوژي
63 کارشناس آزمايشگاه مواد خوراکي و آشاميدني - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته سم شناسي فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی - معدل بالای 16 - مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدرک IELTS
64 کارشناس آزمايشگاه مواد خوراکي و آشاميدني - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته شيمي تجزيه فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی - معدل بالای 16 - مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدرک IELTS
65 کارشناس آزمايشگاه مواد خوراکي و آشاميدني - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته علوم و صنايع غذايي فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی - معدل بالای 16 - مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدرک IELTS
66 كاردان بهداشت محيط - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت محیط
67 كارشناس تاسيسات - تايباد / مرد - قوچان / مرد - مشهد / مرد - فريمان / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته مهندسي مكانيك گرايش سيالات يا تاسيسات حرارتي و برودتي دارا بودن سه سال سابقه کار مرتبط مورد تایید مدیریت فنی دانشگاه
68 كارشناس عمران - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته عمران يا تكنولوژي ساخت دارا بودن سه سال سابقه کار مرتبط مورد تایید مدیریت فنی دانشگاه
69 كارشناس برق - مشهد / مرد دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته برق گرايش برق قدرت دارا بودن سه سال سابقه کار مرتبط مورد تایید مدیریت فنی دانشگاه
70 كاردان بهداشت حرفه اي - مشهد / زن و مرد دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت حرفه ای
مهلت ثبت نام:

متقاضيان محترم مي توانند از روزيك شنبهمورخ 10 /02 /1391 لغايت پايان روزشنبه مورخ16 /02 / 1391 نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. با عنايت به محدويت زماني تا برگزاري زمان مصاحبه و يا آزمون، مهلت ثبت نام تمديد نخواهدشد. لذا با توجه به احتمال ايجاد مشکل در پهناي باند سايت اينترنتي دانشگاه در روزهاي پاياني بعلت حجم بالاي ثبت نام، خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از پايان مهلت اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام نماييد.

مدارک مورد نياز جهت شرکت در مصاحبه و يا پذيرفته شدگان در آزمون:

اسکن تصوير عکس 4×3 با فرمت jpg با حداکثر حجم 200 کيلو بايت، براي کليه ثبت نام کنندگان الزامي است.

داوطلبين مي بايست قبل از آغاز شروع ثبت نام اسکن عکس خود را با مشخصات فوق آماده نمايند.

1-5: جهت رشته هائي که از آنها آزمون به عمل خواهد آمد صرفاً افرادي که وضعيت آنها قبول اعلام گرديده است و يا در اطلاعيه ارسال مدارک را ملزم نموده است.اسکن مدارک مورد نياز به شرح ذيل با حداکثر حجم 200 کيلو بايت به قرار ذيل مي باشد که متقاضيان محترم مي بايست پس از وارد نمودن کد رهگيري و مجاز بودن ارسال مدارک مورد اشاره نسبت به ارسال آنها از طريق سايت اقدام نمايند.

اسکن با فرمت jpg، مدارک مورد نياز(صرفاً رشته هائي که از آنها آزمون به عمل خواهد آمد و در وضعيت داوطلب قبول اعلام شده)

· تصوير تمام صفحات شناسنامه

· تصوير آخرين مدرک تحصيلي(يا پايان طرح)

· تصوير گواهي پايان طرح يا معافيت از طرح مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان(نيرو هاي طرحي)براي رشته هايي که گذراندن طرح آنها الزامي است.

· تصويرکارت پايان خدمت و يا معافيت پشت و رو يا گواهي که حداکثر تا تاريخ پايان مهلت ثبت نام انجام خدمت نظام وظيفه را تأييد نمايد. (صرفاً جهت داوطلبين مرد)

· تصوير کارت ملي پشت و رو

· تصوير کارت يا گواهي ايثارگري

· تصوير حکم کارگزيني يا حکم بازنشستگي جهت فرزندان کارکنان بازنشسته يا شاغل دانشگاه علوم پزشکي مشهد

2-5 : جهت رشته هايي که مصاحبه براي آن در نظر گرفته مي شود (پس از پايان مهلت ثبت نام در فراخوان از طريق سايت اطلاع رساني خواهد شد) اين داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه، موظف هستند مدارك ذيل را در زماني که از سوي دانشگاه دعوت به مصاحبه مي شوند ، به آدرس اعلام شده حضوراً تحويل نمايند

مدارک مورد نياز جهت ارائه براي داوطلبيني که براي مصاحبه دعوت مي شوند و ثبت نام نموده اند و از طريق سايت و با وارد نمودن کد رهگيري، وضعيت آنها قابل مشاهده مي باشد، به شرح ذيل مي باشد:

· پرينت برگ ثبت نام در فراخوان

· 3 قطعه عکس 4×3 با پشت زمينه سفيد وپشت نويسي شده

· اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (2 سري)

· اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي (2 سري)

· اصل و تصوير گواهي پايان طرح يا معافيت از طرح مشمولين خدمات پزشکان و پيراپزشکان(نيرو هاي طرحي) براي رشته هايي که گذراندن طرح آنها الزامي است.(2 سري)

· اصل و تصويرکارت پايان خدمت و يا معافيت پشت و رو يا گواهي که حداکثر تا تاريخ پايان مهلت ثبت نام خدمت نظام وظيفه را تأييد نمايد.

· اصل و تصوير کارت ملي پشت و رو (2 سري)

· اصل و تصوير کارت يا گواهي ايثارگري

· اصل و تصوير کارت عضويت و گواهي عضويت در بسيج

· اصل و تصوير سوابق شغلي مرتبط با رشته تحصيلي و شغل مورد درخواست با ذکر دقيق واحد خدمتي و مدت زمان

· اصل و تصوير سوابق آموزشي، پژوهشي، چاپ يا ارائه مقاله يا پوستر مرتبط با رشته تحصيلي (در صورت دارا بودن)

· اصل و تصوير گذراندن دوره هاي آموزشي (ICDL)مورد تأييد مراجع ذيصلاح (در صورت دارا بودن)

· اصل و تصوير و اصل حکم کارگزيني يا حکم بازنشستگي جهت فرزندان کارکنان بازنشسته يا شاغل دانشگاه علوم پزشکي مشهد

* در صورت نياز به مدارک ديگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طريق سايت اعلام خواهد شد.

زمان ونحوه دريافت کارت ورود به جلسه مصاحبه و يا آزمون :

داوطلبان مي بايست با داشتن کد رهگيري که هنگام ثبت نام در سامانه جذب منابع انساني به آنها ارائه مي گردد، از تاريخ پايان مهلت ثبت نام به بعد هر دو روز يکبار با مراجعه به سايت دانشگاه به آدرس www.mums.ac.irاز نحوه و زمان دريافت کارت ورود به جلسه مصاحبه و يا آزمون اطلاع يابند.


زمان و مکان برگزاري در ذيل کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

لینک ثبت نام : http://employee.mums.ac.ir/employee/Register.aspx


مطالب مشابه :


استخدام بهداشت محیط

استخدام بهداشت محیط استخدام کارشناس بهداشت محیط در مشهدجهت ثبت نام جهانی بهداشت در
استخدام کارشناس بهداشت محیط در هتل قصر

استخدام کارشناس بهداشت محیط در هتل قصر - بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
متن کامل آگهی استخدام پیمانی ویژه رشته های شغلی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

های شغلی بهداشت محیط و بهداشت با ایمنی و بهداشت حرفه ای در خرداد مشهد وبلاگ طب
استخدام در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استخدام در دانشگاه علوم حرفه ای مشهد وبلاگ بهداشت حرفه دانشجویان بهداشت محیط
آگهی استخدام مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد

استخدام در کشور مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد در نظر دارد کارشناس بهداشت محیط. ۲
استخدام فیزیوتراپیست در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استخدام فیزیوتراپیست در دیپلم در رشته بهداشت محیط: 67: علوم پزشکي مشهد * در صورت
چند آگهی استخدام بهداشت حرفه ای

چند آگهی استخدام بهداشت بهداشت محیط. 2 ای وبلاگ من در زمينه بهداشت و ا يمني
هدف از انجام معاینات پزشکی افراد شاغل

ایمنی وبهداشت حرفه ای مشهد ; بهداشت از استخدام جهت شاغل در آن محیط
استخدام شرکت ست در تهران

استخدام شرکت ست در تهران بهداشت محيط و محیط تور مشهد
برچسب :