اعلام نمرات سخت افزار دانشگاه ازاد کرج سما

  ۱- نمرات اعلام شده تنها نمره برگه می باشد. نمره نهایی بعد از وارد کردن نمره کارگاه در همین نوشته اعلام می شود. از زحمات تمامی دانشجویان در طول ترم تشکر می کنم. از عزیزانی که نمره بسیار عالی ۲۰ دریافت کرده اند تشکر ویژه دارم.

۲- به دلیل تعداد زیاد برگه ها نتوانستم در موعد مقرر نمرات کامل رل روی سایت قرار دهم، لذا زمان اعتراض به نمره این درس و کلیه دروسم در دانشگاه ازاد تا تاریخ ۹/۱۱/۸۷ ساعت ۱۱ صبح تمدید می شود.

۳- به دلیل خط بد تعدادی از دوستان موفق به خواندن نام انها نشدم که بعضا اسامی اشتباه تایپ شده است. 

۴- نمرات نهایی تا فردا شب ( ۶/۱۱) در همین نوشته قرار داده می شود.

نام و نام خانوادگی نمره برگه پایان ترم از ۲۰ نمره کارگاه از ۲۰ نمره نهایی از ۲۰
میلاد سبزواری ۱۴ ۱۹ ۱۵
علی اردم ۶ ۱۹.۵ ۱۰
محمد توحیدی ثانی ۱۳ ۱۸ ۱۴.۷
محمد حبیبی ۱۵ ۱۴.۵ ۱۵
بابک تکلو منش ۴ ۱۵ ۸
علی پیرزاده ۱۰ ۱۶.۲۵ ۱۲
محمد بیگ لو ۱۲ ۱۹.۵ ۱۴.۳
حامد اقایانی ۱۲ ۱۷ ۱۳.۶
ابراهیم اجرلو ۱۵ ۱۶ ۱۵.۲
میلاد فخار ۶ ۱۷ ۱۰
پیمان الله داد ۱۰ ۱۴ ۱۱
پوریا چکانی اذران ۱۰ ۱۱ ۱۰.۱
مهدی حیدری ۱۵ ۱۲ ۱۵
شروین فسنقری ۱۰ ۱۹.۵ ۱۳.۳
مهیار دهنون ۱۲ ۱۹ ۱۴
ارسلان قدیمی ۵ ۱۱.۵ ۷
مهدی درفکی ۲۰ ۱۵ ۲۰
کیوان سمسار ۱۰ ۱۸.۵ ۱۳
سید رضا حسینی ۵ ۱۰.۵ ۸
امین امینی ۱۰ ۱۵.۵ ۱۲
احسان دباغ منش ۱۸.۵ ۱۸.۲۵ ۱۸.۵
محمد حسین فقیهی ۱۹ ۱۷ ۱۹
محمد علی فراهانی ۱۳ ۱۸.۵ ۱۴.۷
مهران خنجرخانی ۱۰ ۱۸ ۱۳
محمد طالب نیری ۱۰ ۱۶.۵ ۱۲.۲
حسین خندان ۱۰ ۱۱ ۱۰
میلاد طریقت ۵ ۱۴ ۸
مهدی رحیمی محمود اباد ۲ ۱۴ ۵
محمدرضا هراوند ۱۴ ۱۰.۵ ۱۴
مهدی غفاری ۳ ۱۴ ۷
پدرام سالاریه ۳ ۱۷.۵ ۸
محمد داسدارنژاد ۱۴ ۲۰ ۱۶
محمدرضا علی کرمی ۱۶ ۱۳ ۱۶
رضا کیایی ۱۷ ۱۱ ۱۷
مهرداد کمال داده ۱۳ ۱۳.۵ ۱۳
مهردادمحمدی ۱۵ ۱۹.۵ ۱۶.۴
پوریا قاسم پور ۱۶ ۱۲.۲۵ ۱۶
مجید ونده راز ۱۵ ۱۹ ۱۶.۲
علی اصغر خشکباری ۴ ۱۰ ۵
میثم رضایی ۱۰ ۱۰ ۱۰
امیرحسین رحیم زاده ۱۳ ۱۲ ۱۳
علیرضا حایریان اردکانی ۱۸.۵ ۱۹.۵ ۱۸.۸
سجاد عمادی اله یاری ۱۲ ۱۲ ۱۲
هادی کاظمی ۱۵.۵ ۱۲ ۱۵.۵
وحید غلامی ۷ ۴ ۷
مهرداد حقیقی ۱۵ ۱۶ ۱۵.۲
سید حمید صابر علی ۱۴ ۱۷.۵ ۱۴.۹
میلاد صیادی ۶ ۱۷ ۱۰
سروش مختاری ۶ ۱۱ ۸
مرتضی طاهر پور ۸ ۱۴ ۱۰
حمیدرضا خداپرست ۳ ۱۰ ۳.۳
نادر کوهستان نجفی ۳ ۱۱ ۳.۴
یاسر کنگرانی فراهانی ۳ ۱۱ ۳.۴
مصطفی دژم ۱۲ ۱۳.۵ ۱۲.۳
علیرضا قبادی ۱۸ ۱۸ ۱۸
مهرشاد نیک زادفر ۱۹ ۱۸ ۱۹
بامداد روشن ۱۹ ۱۸ ۱۹
مسعود گلزاری ۱۹ ۱۵.۲۵ ۱۹
عبدالرضا رزاقی ۱۰ ۱۳ ۱۰.۶
مهیار مالکیان ۱۲ ۱۷ ۱۳.۸
علیرضا میهن پرست ۱۶.۵ ۱۵.۵ ۱۶.۵
امیر رغبت شیرازی !!! ۲۰ ۲۰
سید امین موسوی ۱۶ ۲۰ ۱۷.۱
محمد مرادی مرام ۱۵ ۱۹.۵ ۱۶.۸
حمیدرضا میری ۱۰ ۱۷ ۱۲.۸
مهرداد پورموسی ۲۰ ۱۵.۲۵ ۲۰
سید محمد سعید مهدوی ۱۴ ۱۵.۵ ۱۴.۳
مهدی محسنی هما گرانی ۱۱ ۱۲.۲۵ ۱۱.۳
داوود رضایی نیادکی ۲۰ ۲۰ ۲۰
سینا ملکی ۱۶ ۱۷ ۱۶.۲
محمد جواد مویدی ۱۰ ۲۰ ۱۳.۱
احمد مهدیلو ۱۴ ۱۹ ۱۶
محمد علی مناخی !!!! ۱۴ ۱۵ ۱۴.۲
محمد علی ابوالحسنی ۱۴ ۱۸ ۱۵.۱
حسام رجب بلوکات ۲۰ ۲۰ ۲۰
وحید رضا زاد سیرجان ۴ ۱۴.۵ ۷
بهروز نصراللهی ۱۰ ۱۹ ۱۳
مهدی بهادرانی ۱۶ ۱۴ ۱۶
بیژن ایک باون ۱۶ ۱۷.۵ ۱۶.۳
پویا خروش ۱۴ ۱۳ ۱۴
اسماعیل شریعتی ۲۰ ۱۹ ۲۰
علیرضا اقا بابایی ۱۴ ۱۶.۵ ۱۴.۴
هانی حجازیان زاده ۱۵.۵ ۱۶ ۱۵.۸
امیر اهن خانی ۱۴ ۱۶ ۱۴.۳
ارمین اصلانی ۲۰ ۱۸.۷۵ ۲۰
علی قمی ... ۳ ۱۳ ۶
محمد جواد کوزه جیان ۲ ۱۷ ۷
مجید یوسفی ۲۰ ۱۷.۲۵ ۲۰
هومن محمدی شمس یاری ۱ ۱۲ ۳
بابک ولد خانی ۱۱ ۱۰ ۱۱
پویان عسگری ۳ ۱۲ ۵.۵
کیوان قاسمی ۱۶ ۲۰ ۱۶.۸
محمدرضا اینانلو ۲۰ ۱۲ ۲۰
علی اردکان ۵ ۹ ۵.۵
امیرحسین مصائبی ۱۱ ۱۴.۵ ۱۲
سهیل محمدی ۱۱.۵ ۱۲ ۱۱.۶
سید ارش ملائکه ۳ ۱۴ ۴
محمد رضا ملک قصاب ۵ ۹ ۵.۵
حسین توسل نیا ۱۸ ۱۸ ۱۸
توحید عربگری ۳ ۱۱ ۴
علی فقیری ۱۴ ۱۷ ۱۵
بهرام عادلیان ۱۹ ۲۰ ۱۹.۲
پیام جهان پور ۱۸ ۱۷ ۱۸
نوید مولائی نسب ۱ ۱۰ ۳
محمد گودرزی ۱۰ ۱۲ ۱۰.۳
حسین مختاری ۱۶ ۱۳ ۱۶
محمد گوزل زاده ۱۷ ۱۴ ۱۷
بهروز احمدی ۱۵ ۱۱ ۱۵
پوریا جودکی ۲ ۱۷ ۷


مطالب مشابه :


اعلام نمرات دانشگاه سما کرج

سلام من دانشجوی دانشگاه ازاد سما هستم که الان ترم 3 هستم میخام قشنگ ترین خاطرات دانشگاه
اعلام نمرات سخت افزار دانشگاه ازاد کرج سما

اعلام نمرات سخت افزار دانشگاه دانشگاه ازاد کرج دروسم در دانشگاه ازاد تا
نمرات کارشناسی ارشد مدیریت ساخت - درس اصول و مقررات پیمان - دانشگاه آزاد کرج- گروه

نمرات کارشناسی ارشد مدیریت ساخت - درس اصول و مقررات پیمان - دانشگاه آزاد کرج- گروه 1
نمرات دانشجویان

نمرات دانشجویان آموزشکده عالی شهید بهشتی نمرات دانشجویان دانشگاه آزاد کرج .
اعلام نمرات الکترونیک2 گروه فیزیک دانشگاه پیام نور واحد کرج

اعلام نمرات الکترونیک2 گروه فیزیک دانشگاه پیام نور واحد کرج. دانشگاه آزاد
اعلام نمرات آزمایشگاه مدارهای منطقی دانشگاه پیام نور کرج

اعلام نمرات آزمایشگاه مدارهای مدارهای منطقی دانشگاه پیام نور کرج. دانشگاه آزاد
نمرات درس نقشه کشی 2 صتعتی گروه مهندسی صنایع واحد کرج

دانشکده فنی دانشگاه آزاد نمرات درس نقشه کشی 2 صتعتی گروه مهندسی صنایع واحد کرج نمرات
فرم های کارشناسی ارشد

وبلاگ انجمن علمی متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی کرج از دریافت فرم های" مربوط به نمرات
انتخاب واحد دانشگاه سما کرج

دانشگاه ازاد سما کرج واحد برادران درصورتيكه استاد نمرات اوليه ثبت نمايد درقسمت اعتراض
تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد سال 90

تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد رشته پزشکی . کرج. 6197. کازرون. 5325
برچسب :