نمونه سوالات هدیه های آسمان چهارم ابتدایی


                              376.gif

<<نمونه سوالات هدیه های آسمانی>>

 

– اگر پدر و مادر از نیازهای ما با خبر نمی شدندچه می شد ؟

– اگر در زمان کودکی نمی توانستیم گریه کنیم یا بخندیم چه اتفاقی می افتاد ؟

– فکر می کنید که چگونه خداوند به بچه خرگوش ها کمک خواهد کرد ؟

– چرا مادر موسی هنگام به آب انداختن او نگران اما امیدوار بود ؟

– چرا فرعون می خواست که موسی ( ع) (نوزاد ) را بکشد ؟

- آسیه که بود ؟ چگونه زنی بود ؟

– چگونه موسی در آغوش مادرش رشد کرد ؟

– ربنا علیک توکلنا یعنی چه ؟

– نماز جماعت چه خوبی هایی دارد ؟

– نماز جماعت چگونه خوانده می شود و تفاوت آن با نماز فرادی چیست ؟

– مصطفی در نامه اش به خالد چه چیزهایی می نویسد ؟

– اولین مسجد مسلمانان ......... نام دارد که به دست پیامبر و یارانش ساخته شد .

– آرامگاه پیامبر در................ در شهر ........................ است .

- کعبه قبله ی مسلمانان در میان ................... در شهر ................. قرار دارد .

– مسجد معروف ................... در شهر بیت المقدس در کشور ....................... قرار دارد .

- نماز آیات را چگونه می خوانیم ؟

– چه وقت هایی خواندن نماز آیات برمسلمانان واجب می شود ؟

– نماز آیات چند رکعت و چند رکوع دارد ؟

– نام چند مسجد مهم مسلمانان را بنویسید .

– به نظر تو نوزاد با خنده و گریه ی خود چه چیزهایی را به پدر و مادر می فهماند ؟

 – اگر بخواهی داستان بچه خرگوشها را ادامه دهی و آنها را خوشحال کنی ، چه می نویسی ؟

 – موقعی که در نماز جماعت مدرسه ات شرکت می کنی ، نمازت را چگونه می خوانی و چه احساسی داری ؟

 – در مسجد محله ی شما چه فعالیتهایی انجام می شود ؟

 – هنگام رفتن به مسجد یا زیارتگاه چه کارهایی انجام می دهی ؟

  – رعد و برق شدیدی شده بود ، همه وحشت کرده بودند ، بعد از مدتی مادر علی به نماز ایستاد ، در حالی که موقع نماز نبود ، تو فکر می کنی او چه نمازی می خواند ؟

 – اگر بخواهی نعمتهایی را که خدا به تو داده را نام ببری ،چه چیزهایی نام می بری ؟

 – چه کار کنیم که بازی ما باعث اذیت و آزار دیگران نشود ؟

 – فکر می کنی در مقابل بد رفتاری دیگران ما باید چگونه رفتار کنیم ؟

– مریم می خواست نماز بخواند اما آب قطع شده بود و هیچ آبی در خانه نداشتند، حالا مریم می تواند بجای وضو..............

– وقتی کبوتران را بر روی گنبد طلایی حرم امام رضا (ع) می بینی ، چه احساسی داری ؟

 - شجاع کسی است که به جای اذیّت کردن دیگران ..............................

 - برای برگزاری جشن عید مبعث چه پیشنهادهایی داری ؟بنویس .

 -دلت می خواهد دوستانت چگونه با تو رفتار کنند .

 - اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی می کنی ؟

 - برای قدر دانی از محبتهای مادرت چه می کنی ؟

 - چرا حضرت محمد (ص) خانواده خود را بسیار دوست می داشت ؟

 - برای اینکه خداوند از تو راضی و خشنود باشد چه کارهایی انجام می دهی ؟

 - چند آرزو برای دوستت بکن و آنها را بنویس .

  

۱ـدو تا از نشانه های نیکو کاران در قرآن ........و........ می باشد

الف) فرو نشاندن خشم و بخشش خطا کاران

ب)   بخشش خطا کاران و خوشرویی                                                                                     

 ج)   فرو نشاندن خشم و احترام          

 د)   احترام و خوشرویی

۲ـمناسب ترین رفتار قرآنی با دوستی که با شما بد رفتاری کرده است کدامیک از موارد زیر است؟

الف) خوشرویی با او

  ب)  بدرفتاری با او

   ج)  مهربانی با او

   د)  بخشیدن او

۳ـ زکات میدهیم که........

الف).............................

  ب)................................

۴ـ خدا مهربان است چون ......................

۵ـ  اقتدا کردن یعنی ........................

الف) از کسی پیروی کردن

  ب) از کسی به طور کامل پیروی کردن

  ج) از کسی گاه گاهی پیروی کردن

  د) از کسی تقلید کردن

۶ـ شکل مقابل کدامیک از موارد زیر را نشان می دهد (شکل آدمی که دست بر دعا دارد)

الف) مالک یوم الدین

  ب)  قل هوالله احد

  ج)  ربنا علیک توکلنا

  د)   و الله یحب المحسنین

۷ـ در گرفتار ی کدام دعا مناسب تر است ؟

الف) اهدنا الصراطالمستقیم

  ب) ربنا اتنا فی الدنیا حسنه

  ج) ربنا علیک  توکلنا

  د) ایاک نعبد و ایاک نستعین

۸ـ کعبه قبله مسلمین در کدامیک از مسجد های زیر قرار دارد؟

الف) مسجدالاقصی

  ب) مسجد قبا

  ج) مسجد النبی

   د) مسجد الحرام

۹ـ در مسجد می توانیم کار های زیر را انجام دهیم...

الف).......................

  ب)..........................

  ج).........................

  د).........................

۱۰ـ در داستان کودکی حضرت موسی و به آب انداختن او دو تا از نشانه های توجه و محافظت خداوند به موسی (ع) را بنویسید

۱۱ـ آسیه یکی از بهترین زنان د نیا است چون........................

۱۲ـ در اعماق دریا چه کسی به ماهی ها امید میدهد؟(شکلی از چند ماهی که درون آب هستند)

۱۳ـ چرا خداو ند ثواب نماز جماعت را بیشتر از نماز فرادی قرار داده است چون...............

الف)........................

  ب)......................

۱۴ـن ماز آیات میخوانیم تا.......................................

۱۵ ـ اگر پدر و مادر از نیاز های ما خبر نداشتند آنگاه ...................

الف).........................

  ب).....................................

۱۶ـ چه کسی به نوزاد شیر خوار یاد داده است  که وقتی گرسنه است گریه کند ؟

الف) مادرش

  ب)  پدرش

  ج)  خدا

  د)  خودش

۱۷ ـر وزی چند کبوتر با هم پرواز می کردند. ناگهان از بالا چشم آنها به مقداری دانه روی زمین افتاد . خوشحال شدند و کنار دانه ها نشستند و مشغول خوردن شدند. ناگهان توری روی آنها افتاد و آنها را زندانی کرد. هرچه تلاش کردند نتوانستند پرواز کنند. ناامید شدند و بی حرکت ماندند. یکی از انها گفت: چرا تلاش نمی کنیم؛ اگر همینطور دست روی دست بگذاریم شکار چی میرسد و همه ما را از بین می برد . بقیه حرف او را قبول کردند و گفتند چه کار کنیم؟تو از همه ی ما دانا تری . او گفت با فرمان من همه با هم پرواز می کنیم. همه این کار را کردند و همراه تور پرواز کردند و............

الف) با دو جمله داستان را کامل کنید

  ب) دو کار خوب و دو کار بد کبوتران را بنویسید

  ج) عمل کردن و گوش دادن به حرف های کبوتر دانا یعنی........

      - حرف شنویی   - تقلید کردن         - ا قتدا کردن     - احترام به بزرگتر

   د) در کدامیک از عبارت های زیر رفتاری ما نند رفتار کبو تران در مقابل کبوتر دانا وجود دارد ؟

      - روزه       - نماز فرادی          - نماز جماعت             - زکات

هیجگاه با ناراحتی وعصبانیت کاری را انجام ندهید.

                                                 555.gif


موفق باشید  


مطالب مشابه :


نمونه سوال انشا پایه اول

نمونه سوالات انشاي « جوجه های کبوتران گفتند روز و شب زائر حرم
نمونه سوالات هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

نمونه سوالات هدیه های آسمان را بر روی گنبد طلایی حرم امام و دو کار بد کبوتران
نمونه سوالات دروس راهنمایی

*بانک نمونه سوالات « جوجه های کبوتران گفتند روز و شب زائر حرم
دانلود+پاسخ تمام فعالیت های درس تفکر و پژوهش+ششم

دانلود نمونه سوالات ششم+سوالات ششم+بانک سوالات کبوتران حرم. برچسب‌ها:
نمونه سوالات انشایی پایه اول

ارائه نمونه سوالات درس املا وانشای « جوجه های کبوتران گفتند روز و شب زائر حرم
دانلود+پاسخ تمام فعالیت های درس تفکر و پژوهش+ششم

نمونه سوالات پایه اول تا ششم كبوتران حرم کبوتران حرم.
برچسب :