دانلود صدای حیوانات

دانلود صداهای انواع حیوانات Animals sound download


sundsanimals%20www.2x.blogfa.com.jpg

قناریها Canaries

قناری Canary

کلاغ Crow

کوکو Cuckoo

اردک Duck01

فنچ طلایی GoldFinch

مرغ ماهی خوار Loon

گنجشک Morning

مرغ مینا MynaBird

بلبل NighnGle

جغد Owls

طوطی ارا ماکائو Parrots

طاووس Peacock

مرغ دریایی SeaGull1

مرغ دریایی SeaGull2

پرستو Swallows

سار Thrush

خفاش Bats


خرسBear 01


خرس Bear 02

گربهCat Angry Meow

گربه Cat Fight

گربه Cat Meow 01

گربه Cat Meow 02

گربه Cat Meow 03

گربه Cat Meow 04

گربه Cat Meow 05

گربه Cat Pissed Off

گربه Cat Purring 01

گربه Cat Purring 02

گاوهاCattle Drive

مرغ Chicken

مرغ Chickens 01

مرغ Chickens 02

مرغ Chickens 03

شانپانزهChimpanzee

شیرکوهیCougar 01

شیرکوهی Cougar 02

گاوCow Moo 01

گاو Cow Moo 02

گاو Cow Moo 03

گاو Cow Moo 04

کابوترCoyote

سگDog Aggressive Barking

سگ Dog Bark 01

سگ Dog Bark 02

سگ Dog Bark 03

سگ Dog Barking 01

سگ Dog Barking 02

سگ Dog Barking 03

سگ Dog Barking 04

سگ Dog Drinking Water

سگ Dog Growling

سگ Dog Kennel 01

سگ Dog Kennel 02

سگ Dog Lapping Water

سگ Dogs Aggressive Barking

خرDonkey Bray 01

خر Donkey Bray 02

خر Donkey Bray 03

فیل Elephant 01

فیل Elephant 02

گوسفندهاFarm

قورباغهFrog Croak

وزغFrog Croaking 01

وزغFrog Croaking 02

غازGeese Honking

بز Goat Bleet

بزغاله Goat Bleeting 01

بزغاله Goat Bleeting 02

پای اسب Horse Clopping

اسبهای وحشیHorse Herd Galloping

اسب Horse Trotting

اسب Horse Whinny 01

اسب Horse Whinny 02

بچه گربه Kitten 01

بچه گربه Kitten 02

بزغالهLamb

پلنگLeopard

شیرLion Some Background Noise

شیر Lion Roaring 01

شیر Lion Roaring 02

شیر Lion Roaring 03

شیر Lion Roaring 04

میمون Monkey Scream

میمون Monkey

میمون هاMonkeys

خوکPig Crying

خوک Pig Oinking

خوک Pig Pen

خوک Pig Squealing and Oinking

خوک Pig Squealing

حیوان دریایی Pupping Crying

سگ Puppy Yip

خروسRooster Crow 01

خروس Rooster Crow 02

خروس Rooster Crow 03

سیلSeal 01

سیل Seal 02

سیل Seal Barking

گوسفند Sheep Baaa 01

گوسفند Sheep Baaa 02

گوسفند Sheep Baaa 03

گوسفند Sheep Baaa 04

ببرTiger Growl 01

ببر Tiger Growl 02

ببر Tiger Growl 03

وزغ غول پیکرToad

بوغلمون Turkey Gobble 01

بوغلمون Turkey Gobble 02

جاندار دریاییWaves Splashing on Boat, Seal Barking Near By

وال Whale 01

وال Whale 02

وال Whale 03

گرگ Wolf Howl

گرگ Wolf Howls 01مطالب مشابه :


دانلود صدای فنچ

دانلود صدای فنچ شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ 18:10. دانلود صدای فنچ (finch sound effects) برای دانلود کلیک
دانلود صدای سهره قناری

قناری زنجان - دانلود صدای سهره قناری - - قناری فنچ و قناری
دانلود صدای حیوانات

دانلودكده ماسال - دانلود صدای حیوانات, فنچ طلایی GoldFinch. مرغ ماهی خوار Loon. گنجشک Morning.
دانلود فیلم آواز خوانی سهره مست

قناری زنجان - دانلود فیلم آواز خوانی سهره مست - - قناری فنچ و قناری
گونه‌های فنچ

گونه‌های فنچ یکی دیگر از جذابیت‌های عمده فنچ‌های راه راه صدای جیک جیک دانلود کتاب
دانلود صدای قناری

فروشگاه حیوانات خانگی مهدی یار - دانلود صدای قناری - خرید وفروش پرندگان زینتی _ انواع طوطی
دانلود آواز سهره

امروز برای کاربران عزیز سایت یک صدای یک دقیقه دانلود صدای سهره دهندار آواز سهره معمولی
فنچ ها

دانلود صدای یکی دیگر از جذابیت‌های عمده فنچ‌های راه راه صدای جیک جیک لطیف آنها می‌باشد.
برچسب :