تحقیق کامل وجامع در مورد رعدوبرق(آذرخش)

//www.bargozideha.com/static/portal/70/701740-199761.jpg

رعد و برق چیست و چه فوایدی دارد ؟
رعد و برقآذرخش یا رعدوبرق یک تخلیه ی الکتریکی شدید و بسیار سریع در هواست و همین تخلیه الکتریکی است که نور و صدا تولید میکند.پیش از ایجاد رعدوبرق ابرها طی فرایندهایی بشدت باردار میشوند که این بار معمولا مثبت است, روی سطح زمین بار منفی القا میکند و به این ترتیب مجموعه ی ابر هوا و زمین به یک خازن بسیار بزرگ تبدیل میشود که لحظه به لحظه بارشان بیشتر میشود و بنابراین اختلاف پتانسیل دو قطب ان در حال افزایش است. بالاخره مقدار این بار الکتریکی انقدر زیاد میشود که اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین به ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ولت میرسد. میدان الکتریکی حاصل از چنین اختلاف پتانسیلی میتواند هوا را با اینکه در حالت عادی نارساناست در یک سیر خاص یونیزه و انرا به رسانا تبدیل میکند.به محض اینکه چنین سیری از مولکولهای یونیزه رسانا از ابر تا زمین ایجاد شود بارهای الکتریکی به طرف هم حرکت میکنند و در عرض یک ده هزارم ثانیه جریان وحشتناکی در حدود ۳۰ هزار امپر از هوای یونیزه میگذرد.اما هر جریانی ضمن عبور از ماده با مقاومت اتمهای ان روبرو میشود و این مقاومت بخشی از انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل میکند. با استفاده از اصول اولیه الکترومغناطیس میتوانید تخمین بزنید این جریان در ولتاژ ۱۰ میلیون ولت توان گرمایی در حدود ۱۰۰ میلیارد وات دارد.چنین توانی حتی در مدت زمان ناچیز – یک ده هزارم ثانیه – میتواند گرمایی در حدود ۱۰ میلیون ژول ایجاد کند این گرما باعث میشود دمای هوا در مسیر اذرخش به ۳۰ هزار درجه سانتی گراد برسد اگر کمی با قوانین حاکم بر گازها اشنایی داشته باشید می بینید که این تغییر ناگهانی دما (از حدود ۳۰۰ کلوین به ۳۰۰ هزار کلوین) حجم هوا را ۱۰۰ برابر میکند و این یعنی یک انفجار واقعی انبساط سریع و شدید هوا یک موج ضربتی shock waveدر هوای اطراف ایجاد میکند که با سرعت صوت و به شکل تندر یا رعد به گوش شما میرسد.این از بخش صوتی ماجرا,اما گرمای ایجاد شده غیر از انبساط بلاهای دیگری هم سر مولکولهای هوا میاورد.لامپ معمولی را به یاد بیاورید (لامپ نئون مثال بهتریست) یک جریان نه چندان زیاد از رشته تنگستن میگذرد و دمای ان را به بیش از ۲۰۰۰ درجه میرساند .این دما انرژی لازم برای بر انگیختگی اتمهای فلز را فراهم میکند.اتمها بر انگیخته میشوند و در بازگشت انرژی اضافی را به صورت فوتونهای نوری ازاد میکند و به این ترتیب رشته تنگستن روشن میشود.در اذرخش هم چیزی شبیه این ماجرا اتفاق می افتد:جریان شدیدی از هوا میگذرد ان را گرم میکند و به تابش وا میدارد و تابشی که یک مسیر نورانی بین ابر و زمین ایجاد میکند.حالا میتوانید تصور کنید اگر هوا نبود رعدوبرق به چه روزی می افتاد؟

//www.bargozideha.com/static/portal/89/893655-203648.jpg
استدلال دوم
آذرخش یا رعد و برق یک تخلیه ی الکتریکی شدید و بسیار سریع در هواست و همین تخلیه الکتریکی است که نور و صدا تولید می کند. در واقع همان طور که وقتی دو سیم برق به هم نزدیک شود جرقه ای می زند که دارای صدا و حرکت است، همین معنی در میان ابر ها نیز رخ می دهد که برق جرقه ی عظیم آن است و رعد صدای جرقه ی آن است . پیش از ایجاد رعد و برق ابرها طی فرایندهایی بشدت باردار می شوند. الکتریسیته یا برق در جریانات هوایی قوی داخل ابرهایی موسوم به کومولونیمبوس تاریک شکل می گیرد ؛ کومولونیمبوس از ترکیب کلمات لاتین کومولوس به معنی توده و نیمبوس به معنی توفان همراه باران به وجود آمده است. در این شرایط قطرات آب ، تگرگ و کریستال های یخ با یکدیگر برخورد می کنند ، و یا به عبارتی دیگر در اثر برخورد ذرات آب یک جبهه هوای گرم به ذرات یخ یک جبهه هوای سرد و یا بر اثر مالش توده های ابر با نوک ( قله ) کوه ها یا مالش با توده های فشرده هوا؛ بارهای الکتریکی در ابر به وجود می آید. بدین ترتیب ابر تبدیل به یک منبع انرژی بسیار عظیم می شود که بر فراز آسمان در حرکت است. این ذخیره انرژی آنقدر ادامه پیدا می کند تا ابر از انرژی الکتریکی اشباع شده و در اولین فرصت ممکن، انرژی خود را تخلیه می کند. این تخلیه بار به شکل های مختلفی انجام می گیرد که با هم بررسی می کنیم:
تخلیه بار داخل ابر: عمومی ترین نوع آذرخش است. این برق بین مراکز بارهای منفی و بارهای مثبت و در داخل توفان های همراه با رعد و برق سفر می کند.
تخلیه بار ابر به زمین: این برق از یک ابر توفانی همراه با رعد و برق به زمین می رسد.
تخلیه بار ابر به ابر: یک حادثه نادر است و برقی است که از یک ابر به ابر دیگر سفر می کند.
اما قبل از تخلیه الکتریسیته، بارهای الکتریکی منفی و مثبت در ابر از یکدیگر جدا می شوند ، بارهای منفی به بخش پایین تر ابر سقوط می کنند و بارهای مثبت در بخش های میانی و بالاتر می مانند ، موقعی که اختلاف بارها به قدر کافی بزرگ می شود ، یک جریان الکتریسیته از ابر به پایین و به زمین جریان پیدا می کند یا از یک بخش ابر به بخش دیگر یا از یک ابر به ابر دیگر جریان می یابد ، که این بار معمولا مثبت و روی سطح زمین بار منفی القا می کند و به این ترتیب مجموعة ابر، هوا و زمین به یک خازن بسیار بزرگ تبدیل می شود که لحظه به لحظه بار آن بیشتر می شود و بنابراین اختلاف پتانسیل دو قطب آن افزایش پیدا می کند ، بالاخره مقدار این بار الکتریکی آنقدر زیاد می شود که اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین به ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ولت می رسد و میدان الکتریکی حاصل از چنین اختلاف پتانسیلی می تواند هوا را با اینکه در حالت عادی نارسانا است در یک سیر خاص یونیزه و آنرا به رسانا تبدیل کند و به محض اینکه چنین سیری از مولکولهای یونیزه رسانا از ابر تا زمین ایجاد شود بارهای الکتریکی به طرف هم حرکت می کنند و در عرض ۰٫۰۰۰۱ ثانیه جریان وحشتناکی در حدود ۳۰ هزار آمپر از هوای یونیزه می گذرد . اما هر جریانی ضمن عبور از ماده با مقاومت اتم های آن روبرو می شود و این مقاومت بخشی از انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل می کند . با استفاده از اصول اولیه الکترومغناطیس میتوانید تخمین بزنید این جریان در ولتاژ ۱۰ میلیون ولت ، توان گرمایی در حدود ۱۰۰ میلیارد وات دارد و میتواند گرمایی در حدود ۱۰ میلیون ژول ایجاد کند ؛ این گرما باعث می شود دمای هوا در مسیر آذرخش به ۳۰ هزار درجه سانتی گراد برسد ، که این تغییر ناگهانی دما (از حدود ۳۰۰ کلوین به ۳۰۰ هزار کلوین) حجم هوا را ۱۰۰ برابر می کند و این یعنی یک انفجارِ واقعیِ انبساطِ سریع و شدید هوا ، که یک موج ضربتی (shock wave) در هوای اطراف ایجاد می کند و امواجی را با فشار بین ۱۰ تا ۳۰ اتمسفر بوجود می‎آورد ، که با سرعت صوت و به شکل تندر یا رعد به گوش ما می رسد ، اما گرمای ایجاد شده غیر از انبساط بلاهای دیگری هم سر مولکول های هوا می آورد.  جریان شدیدی که از هوا می گذرد ، آن را گرم می کند و به تابش وا می دارد و تابشی است که یک مسیر نورانی بین ابر و زمین ایجاد می کند . 

//www.bargozideha.com/static/portal/65/654455-658206.jpg
باورها و واقعیت هایی از رعد و برق
باور۱: رعد و برق هیچگاه دوبار به یک نقطه اصابت نمی کند؟
واقعیت: حقیقت اصلی در این مورد این است که رعد و برق ممکن است تا چندین بار به یک نقطه برخورد کند. در این میان ساختمان های بلند ممکن است تا ۳۰ یا ۴۰ بار در سال مورد اثابت صاعقه قرار بگیرند.
*باور۲: رعد و برق فقط در منطقه بارانی وجود دارد؟
واقعیت: ممکن است فکر کنید که اگر در منطقه شما باران نمی بارد پس در منطقه امنی قرار دارید. البته باید این نکته را درنظر داشته باشید که رعد و برق ممکن است تا پنج کیلومتر خارج از محل بارندگی نیز بزند.
*باور۳: نباید به فردی که رعد و برق خورده دست بزنید؟
واقعیت: ممکن است در برخورد با افرادی که رعد و برق به آن ها برخورد کرده است شوکه شوید و نخواهید به آن ها دست بزنید اما این را نیز بدانید که بدن انسان الکتریسیته را نگاه نمی دارد و آن را تخلیه می  کند و می توانید بدون ترس به فرد مجروح کمک کنید.
*باور۴: زیر درخت بایستیم تا خیس نشویم؟
واقعیت: این نکته را بدانید که دومین گزینه در مورد کشته های بر اثر رعد و برق  در مورد افرادی بوده است که به زیر درخت پناه برده اند. این نکته به نظر کافی می آید که دیگر این کار را انجام ندهید.
*باور۵: در خانه امنیت داریم؟
واقعیت: تنها در خانه بودن امنیت شما را نسبت به انچه در بیرون از خانه رخ می دهد تامین نمی کند. این نکته را باید رعایت کنید که نباید به سمت پنجره ها بروید، و یا از وسایل الکترونیکی مانند تلفن استفاده کرده و دست به کابل های برق بزنید.
تولیدات فیزیکی صاعقه:
از جمله تولیدات صاعقه می توان ؛ حرارت ، نور ، صدا ، موج ، گاز ، برق زمینی ( ولتاژ گام ) ، خلاء و … را نام برد که برخی از آنها خطرناک و بعضی دیگر تنها پدیده هایی جالب توجه و عجیب اند.
- صاعقه چگونه و چه مقدار حرارت تولید می کند ؟
 عبور جریان برق از هر جسمی حرارت تولید می کند ، حال هرچه مقدار جریان برق و مقاومت آن جسم در برابر عبور جریان برق بیشتر باشد ، حرارت تولید شده هم بیشتر است . صاعقه نیز هنگام شکافتن هوا و پس از آن ، هنگام برخورد با زمین حرارت تولید می کند که با توجه به جریان هزاران آمپری صاعقه ، مقدار این گرما بسیار زیاد است ؛ صاعقه در زمان برخورد با زمین ۲۰۰٫۰۰۰ درجه سانتی گراد گرما تولید می کند . این مقدار حرارت می تواند یک آجر نسوز را ذوب کند ! البته این رقم همیشه یکسان نیست و با توجه به جنس خاک ، میزان رطوبت آن و سایر عواملی که مقاومت زمین را در برابر جریان برق ، کم یا زیاد می کند متفاوت است . در نظر داشته باشید که زمین در برابر جریان عادی برق بسیار مقاوم و کاملا عایق (نارسانا) است و تنها جریانهای فوق العاده زیادی مانند صاعقه می توانند از زمین عبور کنند. حرارت حاصل از صاعقه می تواند انسانی را در یک لحظه به ذغال تبدیل کند یا مشتی از خاک را با ذوب کردن به سنگ تبدیل کند و یا درخت تنومندی را به آتش بکشد .
- صاعقه چگونه و چه مقدار نور تولید می کند ؟
صاعقه یک قوس الکتریکی یا به عبارت دیگر یک جرقه بسیار بزرگ است و با شکافتن ملکولهای هوا نور تولید می کند . نوری که صاعقه تولید می کند از فاصله ۱۰۰ کیلومتری قابل رؤیت است. این نور می تواند تا شعاع چند کیلومتری اطراف خود را روشن کرده و کسانی را که از نزدیک آن را ببینند به طور موقت یا دائم کور کند.
- صدای صاعقه
 صدا از پیامدهای همیشگی صاعقه است . این صدا بر اثر شکافته شدن هوا ایجاد می شود و در حقیقت صدای انفجار ناشی از برخورد صاعقه است . صدای صاعقه همیشه چند ثانیه پس از دیده شدن برق آن به گوش می رسد ؛ علت این مساله بیشتر بودن سرعت نور به نسبت سرعت صوت است . یعنی هر چند صدا و نور صاعقه همزمان تولید می شوند اما ما اول نور صاعقه ( برق ) را می بینیم ، بعد صدای آن ( رعد ) را می شنویم.
( سرعت نور : ۳۶۰ هزار کیلومتر در ثانیه و سرعت صوت : ۳۳۰ متر در ثانیه است .)
- موج ناشی از صاعقه
صاعقه را می توان نوعی انفجار نیز محسوب کرد ، خصوصا وقتی به زمین برخورد می کند. بنابراین صاعقه هم موج انفجار تولید می کند ، موجی که گاه می تواند انسانی را به هوا پرتاب کند.
- صاعقه ، گاز تولید می کند
 شاید یکی از عجیب ترین پیامدهای صاعقه ، تولید گاز باشد و بیشتر تعجب می کنید وقتی که بدانید این گاز ” اوزون ” است . همان گازی که با قرار گرفتن در لایه های بالایی جو ، سدی در برابر تشعشعات زیانبار کیهانی ایجاد می کند. “اوزون” در حقیقت همان اکسیژن است ولی به جای ۲ اتم ، دارای ۳ اتم اکسیژن است مولکول اکسیژن به علت مشکلات پیوندی نمی تواند به راحتی به صورت ۳ اتمی در آید و به همین دلیل مقدار گاز اوزون در طبیعت بسیار محدود است اما صاعقه این کار را به زور و اجبار انجام می دهد و اتم های اکسیژن را سه به سه به هم پیوند می زند و ” اوزون ” تولید می کند . اوزون بر خلاف اکسیژن یک گاز سمی است و تنفس آن می تواند خطرناک باشد.
- برق زمینی (ولتاژ گام)
 برق زمینی یا ” ولتاژ گام ” یکی دیگر از عواقب خطرناک صاعقه است ؛ برق زمینی ، جریانی است که پس از وقوع صاعقه ، برای لحظاتی در زمین باقی می ماند تا جذب زمین شده یا تبدیل به گرما شود. ولتاژ گام در زمین حرکت می کند اما مسیر حرکت مشخصی ندارد . معمولا قسمت عمده برق زمینی در اعماق فرو می رود اما اگر سطح زمین مرطوب ، دارای بستر سنگی یا پوشیده از خاک مناسب یا علفزار باشد ، ترجیح می دهد که روی سطح زمین و در جهات مختلف ، حرکت کند . این پدیده را ولتاژ گام می نامند زیرا با وارد کردن برق از راه گامهای شخص ( پاهای او ) ، باعث برق گرفتگی او می شود. ولتاژ گام تا شعاع چندین متر در اطراف محل اصابت صاعقه پراکنده شده و اشخاصی که در مسیر حرکت او قرار گرفته باشند را دچار برق گرفتگی می کند. اینکه ولتاژ گام دقیقا چقدر برد دارد قابل محاسبه نیست و به میزان رسانایی خاک آن محل ( موارد ذکر شده در بالا) بستگی دارد ولی به ندرت دیده شده برق زمینی بیشتر از ۱۰۰ متر در سطح زمین پیش برود. ولتاژ گام مختص صاعقه نیست و در حوادث صنعت برق مانند افتادن کابل های فشار قوی برق بر روی زمین نیز ایجاد می شود . البته به طور حتم ولتاژ گام ناشی از صاعقه بسیار قوی تر است.
    اثبات وجود الکتریسیته درابرهای طوفانی
تشابه بین آذرخش و جرقه الکتریکی در همان اوایل قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفت. تصور می‌شد که ابری طوفانی بار الکتریکی زیادی حمل می‌کنند، و آذرخش جرقه غول آسایی است که فقط از نظر اندازه با جرقه بین الکترودهای ماشین ویمچورست متفاوت است. این مطلب را مثلاً لومونوسوف (M. V. Lomonosov) فیزیکدان و شیمیدان روسی که الکتریسته جورا همراه با مسائل علمی دیگر مطالعه کرد، خاطر نشان نمود. این مطلب با آزمایشهایی که لومونوسوف در سالهای 1752 و 1753 و فرانکلین (B. Franklin) پژوهشگر آمریکایی بطور مستقل انجام دادند، تأیید شده است
  آزمایش فرانکلین
فرانکلین در مواقع طوفان تندری بادبادکی را با یک میله آهنی به هوا فرستاد. انتهای پایین ریسمانی که به بادبادک متصل بود به کلید دری بسته می‌شد. وقتی که ریسمان مرطوب و به رسانای الکتریکی تبدیل می‌شد، فرانکلین می‌توانست جرقه‌ها را از کلید بگیرد، بطری لید را پرکند. و سایر آزمایشهایی را که معمولاً با ماشین ویمچورست صورت می‌پذیرفت، انجام دهد.باید خاطرنشان کرد که چنین آزمایشاتی بسیار خطرناکند زیرا آذرخش ممکن است به بادبادک بخورد و آن وقت بار زیادی از بدن آزمایشگر به زمین برسد (برق گرفتگی شدید). در تاریخ فیزیک چنین موارد دردناکی وجود دارند. مثلاً در سال 1753ریچمن (G. Richman) که با لومونوسوف کار می‌کرد در سن پترزبورک توسط آذرخش کشته شد.

ماشین تندر لومونوسوف
لومونوسوف یک ماشین تندر ساخت. خازنی که در آزمایشگاه او نصب شده بود و با سیمی که انتهایش از اتاق خارج و بر تیرک بلند بالا برده شده بود، با الکتریسته جو باردار می شد. در مدت طوفانهای تندری ، با لمس کردن خازن می شد جرقه را از آن خارج کرد.
  کارهای لومونوسوف و فرانکلین
لومونوسوف و فرانکلین نه فقط منشأ الکتریکی آذرخش را توضیح دادند، بلکه ساخت برقگیر (رسانای آذرخش) برای حفاظت ساختمانها از اصابت آذرخش را به انجام رسانیدند. 

//www.bargozideha.com/static/portal/52/522473-629143.jpg

مشخصات برقگیر


میله فلزی کلفت ومحکمی است که معمولا از جنس فولاد زنگ نزن است که در بالاترین نقطه ساختمان مورد حفاظت معمولا خرپشته ساختمان  نصب می‌شود که توسط یک کابل کلفت مسی یا آلومینیمی به زمین  زیر ساختمان متصل می‌شود. برای این منظور معمولا کابل به یک صفحه فلزی لحیم شده و درون زمین تا سطح آب زیر زمینی فرو برده می‌شود.  وقتی ابر باردار به میله فلزی برخورد می کند الکتریسیته مالشی آن از طریق میله جذب و توسط کابل در مسیری امن به زمین منتقل می شود وابر خنثی  می شود با این عمل ساختمان از خطر برخورد آذرخش مصون می ماند و محافظت می شود. در عین طوفان تندری بارهای زیادی در سطح زمین القا می‌شوند و میدان الکتریکی شدیدی در سطح زمین بوجود می‌آید. شدت میدان بخصوص در نزدیک اجسام نوک تیز زیاد است و به این دلیل در نزدیکی نوک برقگیر تخلیه خرمنی ظاهر می‌شود. در نتیجه بارهای القا شده نمی‌توانند روی ساختمان جمع شوند و آذرخشی ایجاد نمی‌شود. با وجود این اگر آذرخشی بوجود آید که چنین مواردی کاملا نادر است، به برقگیر می‌خورد و بارها بدون خسارت به زمین می‌روند.

  چگونگی شکل گیری آذرخش قسمتهای مختلف ابر بارهایی با علامتهای مختلف حمل می‌کنند. در بیشترین موارد پایین ابر (که به زمین است) دارای بار منفی است. در حالیکه قسمت بالا بطور مثبت باردار است. بنابراین اگر دو ابر چنان بهم نزدیک شوند که قسمتهایی که بار غیر همنام دارند، به طرف یکدیگر باشند، ممکن است بین آنها جرقه آسمانی (آذرخش) بوجود آید.همچنین تخلیه آذرخش ممکن است به طریقه دیگری نیز صورت گیرد، ابر طوفانی با حرکت در بالای زمین بار زیادی بر سطح زمین القا می‌کند و ابر سطح زمین بصورت صفحات خازنی بزرگی در می‌آیند.اختلاف پتاسیل الکتریکی بین ابر و زمین به مقادیر عظیم صدها میلیون ولت می رسد و میدان الکتریکی شدیدی در هوا به وجود می‌آید. اگر شدت این میدان به قدر کافی زیاد باشد، ممکن است جرقه زنی روی دهد یعنی آذرخش به زمین بربخورد. گاهی آذرخشها به زمین می‌خورند یا باعث آتش سوزی می‌شوند.

پارامترهای مشخص کننده آذرخش


بنا بر مشاهدات دراز مدت تخلیه الکتریکی آذرخش با عوامل زیر مشخص می‌شود. 

ولتاژ بین ابر و زمین که حدودا  108ولت است.
جریان در آذرخش که حدودا  105آمپر است.
مدت آذرخش که حدودا ثانیه 6-10 است.

قطر کانال تابان آذرخش که حدودا 10 تا 20 سانتیمتر است.
 
فایده رعد و برق


1-فایده از نظر قرآنی
   سرو صدای رعد وبرق علاوه بر اینکه قدرت و عظمت علم خداوند را به رخ ما می کشاند، نشان میدهد که او از هیچ ،‌همه چیز می سازد.سرو صداهای عظیم و ترس ناشی از آن باعث آزاد شدن موادی در خون می شود که در ایجاد طراوت و شادابی و احساس تداوم در زندگی انسانها نقش مهمی ایفا می کنند،به مثل مواردی که با وارد نمودن شوکهایی به انسانها در جهت بهبود آنها سعی و تلاش می شود.خداوند در (آیه ۲۴ سوره روم) فایده روانی مهمی را برای رعد وبرق بر می شمارد ،‌و آن امید به بارش باران است
2- تولید باران است
  حرارتی که در اثر برق آسمان بوجود می آید به حدود ۱۵ هزار درجه سانتیگراد می رسد، حرارتی بسیار بالا که سبب سوختن مقدار زیادی از هوای اطراف خود می شود،‌در اثر این سوختن فشار هوا کم می شود و محیط مناسبی برای بارش باران بوجود می آید، شاید این هم دلیلی بر بارانهای درشت بعد از رعد و برق باشد.(فرانکلین در سال ۱۷۵۲ میلادی ، برای نخستین بار وجود جریان الکتریسیته در ابرها را ثابت کرد ).
2-تغذیه و کودرسانی
 برق، بخشی از اکسیژن و نیتروژن جو را با هم تركیب می‌دهد و به اکسید نیتروژن تبدیل می‌كند. اكسید نیتروژن بعداً با آب باران ترکیب می‌شـود و اسـیـد ضـعـیفی را تشکیل می‌دهد و بر زمین سقوط می‌کنند و به نیترات تبدیل می‌شود و نیترات نیز تغذیه‌ای بـرای گیاهان می‌شود و گیاهان از این طریق تغذیه می‌شوند. بعضی از دانشمندان گفته‌اند مقدار کودی که در یک سال از مجموع برقهای آسمان در کره زمین بوجود می‌آید دهها میلیون تن است، که رقم فوق العاده بالایی می‌باشد.
//www.bargozideha.com/static/portal/26/266449-919555.jpg
3-سمپاشی
که برق با آن حرارتش آشکار می‌شود، قطرات باران با مقداری اکسیژن اضافی ترکیب می‌شوند و آب سنگین یعنی آب اکسیژنهH202   ایجاد می‌کنند و هنگام بارش تخم آفات و بیماری های گیاهی را از میان می‌برد و در واقع عمل سمپاشی انجام می‌دهد. هر سال که رعد و برق کم باشد آفات گیاهی بیشتر است! 


4-تولید ازن O3

فایده بعدی رعد و برق تولید ازن است .تخلیه برقی که مابین توده های ابر صورت می گیرد سبب یونیزه شدن هوا وتشکیل ازن می شود .ازن مثل یک سپر حفاظتی موجودات زمینی را از گزند اشعه فرابنفش خورشید محافظت می کند.
5-ازبین بردن درختان پیر و نو آوری در جنگل
-فایده دیگر ایجاد آتش سوزیها در جنگل هاست . معمولا درختانی در جنگلها مورد اصابت رعد و برق قرار می گیرند که از همه بلند تر وبه اصطلاح پیرترند.بدین ترتیب درختان پیر از بین می روند.و درختان جوان جایگزین آنها می شوند.البته در آتش سوزی جنگل ها خسارات جبران ناپذیری به طبیعت وارد می شود.

 

رابطه رعدو برق و رویش قارچ ها

 

تحقیقات دانشمندان نشان می دهدرابطه نزدیکی بین رویش قارچ ها هنگام رعدوبرق وجود دارد.بارندگی شدید و رعد و برق باعث رویش هاگ های قارچ هایی می شود که منتظر چنین فرصتی بودند. پتانسیل الکتریکی فوق العاده زیادی که بر اثر رعد و برق برای مدت کوتاهی در خاک ایجاد می شود (چیزی حدود 100-50 هزار ولت طی مدت ده میلیونیم ثانیه) می تواند تا 80 درصد باعث افزایش تعداد قارچهای رشد کرده شود. دلیل این واکنش قارچها به رعد و برق مشخص نیست؛ اما یک فرضیه دراین باره مطرح شده که می گوید این افزایش رشد، یک واکنش به خطر است تا در برابر قارچهایی که ممکن است بر اثر رعد و برق سوخته باشند، قارچهای جدید بیشتری رشد کنند. به علاوه رعد و برق باعث تبدیل نیتروژن جو (که برای ساخت پروتئین ضروری است ولی امکان جذب آن برای اغلب جانداران وجود ندارد) به مولکولهای قابل جذب توسط قارچها می شود.


رعایت نکات ایمنی هنگام رعد و برق


۱-    فعالیت های بیرون خانه را متوقف کنید.
۲-    در زمان وقوع رعد و برق از منزل خارج نشوید
۳-    در صورتی که در اتومبیل هستید در محل مطمئن توقف کنید، موتور را خاموش کنید و آنتن ماشین را پائین بکشید.
۴-    داخل ساختمان و یا خودروی سقف دار بمانید. بدنه فولادی یک خودروی سقف دار به شرطی که فلز آن را لمس نکنید از شما بخوبی محافظت می کند.
۵-    ا ز درختان تپه ها، دیرک ها، سیم برق ها، لوله های فلزی و آب دور شوید.
۶-    اگر در حال شنا کردن هستید فورا از آب بیرون بیایید و یا اگر روی قایق هستید سریعا به سمت ساحل برگردید.
۷-    هنگام صاعقه می توانید، به داخل ساختمان یا ایستگاه ترن زیر زمینی و مترو بروید.
۸-    از رفتن به حمام و دوش گرفتن بپرهیزد چون ممکن است لوازم حمام باعث انتقال جریان الکتریسته شوند.
۹-    تنها در مواقع اورژانسی و در صورت امکان سعی کنید از تلفن بی سیم استفاده کنید.
۱۰-    دو شاخه تمام وسایل برقی مثل رایانه را از برق خارج کنید. هواکش را خاموش کنید. به خاطر داشته باشید جریان برق ناشی از رعد و برق می تواند باعث بروز صدمات جدی شود.
۱۱-    از قرارگرفتن در آلونک یا ساختمان های تک و منفرد در فضای باز خودداری کنید.
۱۲-    در محوطه جنگلی، در صورت امکان از آن ناحیه دور شوید و در غیر این صورت سرپناهی در کنار درختان کوتاه و تنومند بیایید و هرگز زیر درختان بلند نروید .
۱۳-    در فضای باز، در صورت امکان به حالت خمیده در دره های تنگ و عمیق پناه بگیرید و مراقب سیل های ناگهانی باشید.
۱۴-    از نزدیک شدن به هر وسیله فلزی مثل تراکتور، تجهیزات کشاورزی و دوچرخه پرهیز کنید.
۱۵-    آخرین اخبار را از طریق رادیو پیگیری نمایید.
به یاد داشته باشید که چنانچه در هنگام رعد وبرق موهایتان سیخ شد، نشانه نزدیکی برخورد جریان رعد و برق است. بصورت چمباتمه روی زمین بنشینید. دست ها را روی گوش ها و سر را بین زانوها قرار دهید. تماس خود را با زمین به حداقل برسانید. به هیچ وجه روی زمین دراز نکشید.
 


مطالب مشابه :


معرفي شركت هاي مالك قطار

شركت رعد تبريز. آقاي خرید اینترنتی بلیط قطار پایگاه اطلاع رسانی راه اهن جمهوری اسلامی




بلیط گروهی و چارتر قطار

خيابان هفتم، پلاك 3 شرکت رعد خرید اینترنتی بلیط قطار فروش اینترنتی بلیط قطار




فروش اينترنتي بليت قطارهاي مسافري نوروزي از فردا

و جلوگيري از ورود دارندگان بليت غير همنام به سكوها و سوار شدن به قطار، لازم است رعد و




رعد و برق نشانه اى از قدرت و عظمت خداست

رعد و برق نشانه اى از قدرت و عظمت خداست سیستم فروش اینترنتی بلیط قطار. خرید شارژ | چت




اتفاق خوب

رعد و آفتاب ممنونم راستش من بچه کرجم بلیط قطار گیر نیاوردیم ازتبریز بلیط خرید اینترنتی




تحقیق کامل وجامع در مورد رعدوبرق(آذرخش)

رزرو اینترنتی بلیط قطار. خرید اینترنتی بلیط رعد و برقآذرخش یا رعدوبرق یک تخلیه ی




آغاز فروش سراسري بليت‌ قطار براي نوروز

آغاز فروش سراسري بليت‌ قطار خرید بلیت قطار یا به سایت اینترنتی شرکت




برچسب :