استعلام پلاک خودرو از روی کدملی

استعلام پلاک خودرو با کد ملی

برای دریافت پلاک خودر از روی کد ملی با کلیک بر روی عکس زیر وارد سایت راهور خواهید شد

وضعیت پلاک

برای استفاده از این سایت نکان زیر ضروریست :

 • محتویات این بخش ازسایت آفلاین بوده وبه هیچ وجه به بانک اطلاعاتی پلیس راهورمتصل نمی باشد و یک نسخه بروزرسانی شده با تاریخ مندرج زیر ، از سایت شماره گذاری پلیس راهور می باشد .
 • بدلیل حجم بالای داده هاوعدم ارتباط آنلاین به بانک اصلی ،درحال حاضربهنگام رسانی اطلاعات بصورت هفتگی مصوب واجراگردیده است.
 • به استناد قانون جرائم رایانه ای باسوءاستفاده کنندگان ،متخلفین ومزاحمین سایبری برخوردقانونی خواهدشد.

استعلام اینترنتی فک پلاک

اخرین وضعیت پلاک خودرو

پیگیری پلاک خودرو صفر

پیگیری پلاک خودرو صفر ایران خودرو

پیگیری صدور پلاک خودرو صفر

سامانه پیگیری پلاک خودرو

استعلام پلاک خودرو ناجا

پیگیری پلاک خودرو صفر سایپا

 

 • استعلام میزان تخلفات رانندگی

  الف – حضوری

  مراجعه به یکی ازدفاترپلیس۱۰+وارائه کارت شناسایی وسیله نقلیه جهت دریافت صورت وضعیت جرایم رانندگی
  مدارک لازم : کارت شناسایی وسیله نقلیه

  ب – غیرحضوری

   1. ارسال VIN

  ارسال (وی آی ان)وسیله نقلیه ازطریق پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ ودرصورت افزودن ستاره به انتهای آن شناسه قبض وپرداخت نیز اعلام می شودکه می توان نسبت به پرداخت تخلفات رانندگی مربوطه اقدام نمود

  1. ارسال پیامک بافرمت: *۸رقم کناربارکدمندرج درپشت کارت وسیله نقلیه# به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰
  2. تماس باشماره تلفن ۸۸۲۸۸۸۸۸
  3. لینک مربوط به استعلام میزان تخلفات رانندگی موجوددرهمین سایت

  تذکر:

  VINشماره۱۷رقمی است که برروی کارت خودروبه صورت عمودی وبرروی سندمالکیت خودروبه صورت افقی درج شده است.

  فرایندپرداخت واعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

  تبصره ماده۸قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹

  درصورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰برسد،پلیس راهنمایی ورانندگی موظف است مراتب رابه مالک خودرواعلام وچنانچه ظرف مدت یکماه ازتاریخ ابلاغ ،مالک خودرونسبت به پرداخت جریمه یااعتراض به واحدمندرج درماده۵این قانون اقدام ننماید ،راهنمایی ورانندگی مکلف به توقیف خودروتاپرداخت جریمه می باشد.درصورت اعتراض ،واحدمزبورموظف است درخصوص این مواردظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

  نحوه پرداخت تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

  الف-حضوری

  مالک یامتصرف قانونی وسیله نقلیه بادردست داشتن کارت یاسندمالکیت خودروبه واحدهای اجرائیات یادفاترپلیس +۱۰مراجعه وپس ازاخذصورت وضعیت تخلفات رانندگی مربوطه بااستفاده ازشناسه قبض وشناسه پرداخت درج شده برروی آن ،ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.

  ب-غیرحضوری

  پس ازدریافت شناسه قیض وشناسه پرداخت به یکی ازروشهای عنوان شده بالانسبت به پرداخت آن ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران اقدام گردد.

  نحوه اعتراض به تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

  مراجعه به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی

  آدرس واحدهای مربوطه درتهران بزرگ

  یگان آدرس پستی شماره تلفن
  منطقه ۲۱ تهرانسر ـ انتهای بلوار یاس ۴۴۵۳۸۸۰۸
  منطقه ۱۶ خیابان بعثت ـ خیابان رجائی جنوبی ـ خیابان هلال احمرـ مقابل سیلو ۵۵۳۳۰۳۰۷
  منطقه ۱۲ واحد شماره ۳ مستقر در منطقه ۱۲ پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری ۱۱۲
  منطقه ۱۴ خیابان نبرد ـ میدان نبرد ـ انتهای خیابان شهید ابراهیم بیدی ۳۳۰۵۷۵۲۸
  منطقه ۱ واحد شماره ۵ مستقر در منطقه یک پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: بزرگراه ارتش بلوار اوشان نبش میدان اوشان
  منطقه ۱۰ بزرگراه نواب ـ تقاطع خیابان محبوب مجاز (ویژه جانبازان ـ ایثارگران و خانواده شهداء) ۵۵۴۳۷۱۶۱
  منطقه ۲۰ شهرری ـ خیابان استخر ـ روبروی فروشگاه شهروند ۵۵۹۰۲۱۱۰
  منطقه ۳ بزرگراه حقانی ـ نرسیده به تقاطع جهان کودک ـ مقابل پارک آب و آتش ۸۶۰۸۳۲۴۴
  منطقه ۲۲ همت غرب ـ آزادگان جنوب ـ شهرک گلستان ـ بلوار گلها ـ خیابان یاسمن جنوبی ۴۴۷۳۶۸۴۰
  منطقه ۱ واحد رسیدگی دادسرای ناحیه ۳۲. آدرس: خیابان آزادی نبش رودکی پشت راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

  درسایراستانهانیزمی توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

  مدارک لازم

  1. اصل کارت شناسایی واصل سندمالکیت خودرو
  2. تکمیل فرم درخواست
  3. کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن

  تذکر:

  • واحدرسیدگی حداکثربه مدت یک هفته نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید.
  • درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد
  • ازپذیرش درخواست شرکتها وسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.
  • به استنادماده۵قانون مذکوررای صادره توسط واحدرسیدگی قطعی است.

  استعلام وضعیت نمره های منفی گواهینامه

  ارسال شماره گواهینامه ازطریق پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰

  رسیدگی به اعتراض نمره های منفی تخلفات رانندگی

  1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
  2. تسلیم اعتراض خودباذکردلایل
  3. کارشناس واحداجرائیات پس ازانطباق مدارک مثبته معترض نسبت به رسیدگی اعتراض اقدام ونتیجه رادرحداقل زمان ممکن به معترض ابلاغ می نماید.

  مدارک لازم:

 • اصل گواهینامه رانندگی
 • تکمیل فرم درخواست
 • قولنامه،وکالتنامه یاهرسندقانونی که بیانگرفروش وسیله نقلیه باشد
 • هرگونه سندیامدرک جهت اثبات دلیل
 •  

  رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

  الف – رسیدگی به قبض جریمه

   1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
   2. تسلیم اعتراض خودباذکردلایل

  توضیح : مهلت مقررعبارت است ازشصت روزازتاریخ مندرج درقبض جریمه یاتاریخ ابلاغ شده درقبض جریمه ای که به اطلاع متخلف می رسد.

  1. درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودرومرتکب تخلف شده ومعترض می باشد؛حضوروی الزامی است.
  2. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصرار بررسیدگی مجددداشته باشدمراتب را به واحداجرائیات اعلام نمایدتابه نزدیکترین واحدرسیدگی معرفی شود
  3. معترض باهمراه داشتن معرفی نامه درمهلت مقررمذکوردربند۱به واحدرسیدگی مراجعه نماید
  4. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ،شماره پیگیری مکفی است
  5. واحدرسیدگی نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای درقالب فرم مربوطه اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید

  مدارک لازم:

 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن
 • کارت شناسائی راننده متخلف(درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودروراننده باشد)
 • ب – رسیدگی به صورت وضعیت جرایم وتخلفات رانندگی

   1. مراجعه مالک وسیله نقلیه به دفاترپلیس+۱۰،اخذصورت وضعیت،تکمیل فرم درخواستدرصورت اعتراض تحویل آن به کاربراجرائیات دفاتر،پرداخت هزینه مربوطه مطابق فرم الف

  تذکر :
  درخواستهایی که قبلارسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد.
  صورت وضعیتهای شکایت دارپذیرش نشده ومی بایست به نزدیکترین واحداجرائیات مراجعه نمایند.
  ازپذیرش درخواست شرکتهاوسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.

  1. زمان رسیدگی غیرحضوری درهیاتهادرساعت اداری وازساعت ۷الی ۱۴ می باشدوبعدازساعت مقررسامانه غیرفعال می گردد.
  2. نتیجه رسیدگی الترونیکی وغیرحضوری حداکثربعداز۲۴ساعت وازطریق پیامک باشماره تلفن همراه مندرج درفرم درخواست وتوسط شرکت پژوهش وتوسعه ناجی به متقاضی ابلاغ می گردد.
  3. درصورتیکه متقاضی فاقدتلفن همراه برای دریافت پاسخ باشدمی تواندبه دفاترخدمات الکترونیک مراجعه وباارائه شماره پیگیری مندرج دررسیدپذیرش،پاسخ خواسته خودرادریافت نماید.
  4. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصراربررسیدگی مجددداشته باشدمراتب را به کاربردفتراعلام نماید
  5. کاربردفترپلیس+۱۰مراتب اعتراض مجددرادرسامانه رسیدگی ثبت وباارائه معرفی نامه،معترض رابه نزدیکترین واحدرسیدگی معرفی نماید
  6. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی مراتب به صورت سیستمی به کارتابل واحدرسیدگی ارجاع می شود.
  7. معترض باهمراه داشتن معرفی نامه درمهلت مقررمذکوردربند۱به واحدرسیدگی مراجعه نماید.
  8. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ارائه شماره پیگیری مکفی است.
  9. واحدرسیدگی نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید.

  مدارک لازم:

 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن
 •  

  آدرس واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی مستقردرمناطق مختلف تهران بزرگ

  یگان آدرس پستی شماره تلفن
  منطقه ۲۱ تهرانسر ـ انتهای بلوار یاس ۴۴۵۳۸۸۰۸
  منطقه ۱۶ خیابان بعثت ـ خیابان رجائی جنوبی ـ خیابان هلال احمرـ مقابل سیلو ۵۵۳۳۰۳۰۷
  منطقه ۱۲ واحد شماره ۳ مستقر در منطقه ۱۲ پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری ۱۱۲
  منطقه ۱۴ خیابان نبرد ـ میدان نبرد ـ انتهای خیابان شهید ابراهیم بیدی ۳۳۰۵۷۵۲۸
  منطقه ۱ واحد شماره ۵ مستقر در منطقه یک پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: بزرگراه ارتش بلوار اوشان نبش میدان اوشان
  منطقه ۱۰ بزرگراه نواب ـ تقاطع خیابان محبوب مجاز (ویژه جانبازان ـ ایثارگران و خانواده شهداء) ۵۵۴۳۷۱۶۱
  منطقه ۲۰ شهرری ـ خیابان استخر ـ روبروی فروشگاه شهروند ۵۵۹۰۲۱۱۰
  منطقه ۳ بزرگراه حقانی ـ نرسیده به تقاطع جهان کودک ـ مقابل پارک آب و آتش ۸۶۰۸۳۲۴۴
  منطقه ۲۲ همت غرب ـ آزادگان جنوب ـ شهرک گلستان ـ بلوار گلها ـ خیابان یاسمن جنوبی ۴۴۷۳۶۸۴۰
  منطقه ۱ واحد رسیدگی دادسرای ناحیه ۳۲. آدرس: خیابان آزادی نبش رودکی پشت راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ