کاشت گوجه فرنگی، کاشت گوجه فرنگی در گلدان - کاشت گوجه گیلاسی

در این بخش از سایت برگزیده ها مطالبی درمورد کاشت گوجه فرنگی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

کاشت گوجه فرنگی , کاشت گوجه فرنگی در گلدان , کاشت گوجه گیلاسی

کاشت گوجه فرنگی

کاشت گوجه فرنگی

هیچ چیز قشنگ تر از داشتن یک گلدان گوجه فرنگی در منزل نیست هر زمان که بخواهید می توانید از گوجه های سالمی که خود کاشته اید استفاده کنید. بهار فصل کاشتن گوجه فرنگی است. برای پرورش گوجه شما فقط به آفتاب و گرمای مناسب نیاز دارید. برای این کار گلدانی را در نظر گرفته و بذرها را در آن می کاریم. فاصله هر دانه باید ۳۵ تا ۶۰ سانتیمتر باشد و یا اگر در بالکن میخواهیم داشته باشیم بهتر است اول بذرها را در گلدان کوچک کاشته و  وقتی به ۲۰ تا ۳۰ سانت رسید تک تک به گلدان بزرگ منتقل کنیم. این گوجه فرنگیها را تمام تابستان و پائیز دارید.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی برگزیده ها


کاشت گوجه فرنگی در گلدان , کاشت گوجه گیلاسی