آموزش اسکیس در معماری و معماری منظر

بخش اول : تکنیک های راندو


مفهوم خط
خطوط تاثیرات روانی خاص خود را دارند : خط صاف و افقی چشم را نوازش میدهد،خط شکسته و زاویه دار حالت ترس و احتیاط را تداعی می کند،خط مورب حس افتادن و نگرانی و خط مواج حس دریا و حرکت های موجی را تداعی میکند، خط عمودی نگاه را به طرف بالا می برد.

ایجاد هاشور و بافت

با ایجاد هاشورمی توان بافت های مختلفی را ایجاد کرد،بافت و جنسیت اجسام در رنگ آمیزی و ایجاد حجم و چگونگی سایه روشن تاثیر زیادی دارد.

10jpg


انواع برگ ها

اهمیت به برگ در اسکیس،متناسب با زمان و فضای اسکیس می باشد،می توان برگ ها را با خطوط لرزان و منحنی کشید.

انواع درخت در پلان
در کشیدن پلان درختان از یک مقیاس استفاده نمیکنیم، دو دید در پلان درخت وجود دارد،یکی دید مقطعی که در برش آن تنه و شاخ و برگ دیده می شود و دیگری درختان به شکل چتری و محیطی تجسم می شوند.

8jpg

انواع درخت
ابتدا تمرین میکنیم درختان را به صورت محیطی ببینیم،به اشکال و فضاهای خالی میان شاخ و برگ توجه میکنیم ،برای کشیدن شاخه ها از ابتدا تا انتها باید توجه داشته باشیم که هر چه درخت به انتها نزدیک میشوند نازکتر ترسیم میشوند.

19jpg

نمایش فیگور
آدم ها در طرح به صورت گروه های کوچک ،عاملی برای نمایش مقیاس طرح می باشند و تصویر آدم علاوه بر پر کردن فضاهای داخلی و محیط به ساختار،جنبه واقعی می بخشد.

21jpg

آسمان
با ترسیم آسمان مناسب،بنا واضح تر و گویاتر نمایش داده میشود و به نسبت حجم بنا ،نوع خط آسمان را انتخاب می کنیم.

22jpg

آب
اغلب برای کشیدن آب از خطوط موجی شکل استفاده میکنیم و در موقع کشیدن فواره یا آبشار باید وجود باد را حس کرد و با منحرف ساختن آب و پخش آن این حس را تداعی کرد.

26jpg


سنگ
به مراحل شکل گیری طرح سنگ توجه کنید و از روی آنها با روند شکل گیری با دقت طراحی کنید،از روی آنها از جهات مختلف طراحی کنید.

29jpg

کوه
ترسیم کوه نرم با خطوط منحنی در یک جهت میسر میگردد ولی کوه خشن با خطوط شکسته ترسیم می شود.

31jpg
نشان دادن مصالح
سنگ فرش سطوح در کنا درختان به طور ترکیبی در سایت پلان حائز اهمیت می باشد.
سنگ : اغلب در سنگ فرش های پیاده رو بکار می رود.
آجر : در رنگ بندی های گرم فضای محوطه را گرم و محسوس نشان می دهد.

33jpg

بافت سنگ فرش
با توجه به نوع رفت و آمد عابران پیاده تعیین می شود : سطوح برجسته برای رمپ ها و اطراف آب نماها ،سطوح ناهموار برای جلب توجه عابران پیاده .

34jpg


پرسپکتیو
تفاوت انواع پرسپکتیو در حالت قرار گرفتن اشیا یا حالت قرار گرفتن آنها در محیط است.


پرسپکتیو یک نقطه ای :
در فضای پرسپکتیو یک نقطه ای تمام خطوط موازی که از چشم ناظر دور می شوند در یک نقطه دور یکدیگر را قطع میکنند که به آن نقطه گریز می گویند.


پرسپکتیو دو نقطه ای :
این پرسپکتیو دارای دو نقطه گریز می باشد و دو دسته خطوط موازی که از چشم ناظر دور می شوند در دو نقطه گریز به هم می رسند.

37jpg


ترسیم دیاگرام
قبل از ترسیم و طراحی معماری ابتدا باید از طریق یک سری دیاگرام،روابط فضاها را پیدا میکنیم ،در دیاگرام ها از علائمی چون دایره و فلش استفاده میکنیم و در ترسیم دیاگرام ها از کل به جز میرسیم.

40jpg


ترکیب بندی در درختان
ترکیب بندی درست آن است که هر چیز مکان ویژه و موقعیت هدفمند داشته باشد.


ترکیب چند عنصر محیطی
• درخت به عنوان پلان اول در ترکیب بندی مطرح شده است.
• با تاکید نور و ایجاد سایه انعکاس محیط در آب دیده می شود.

45jpg

بخش دوم : باغ های ایران


توجه به شناخت باغ های ایران به عنوان یک هویت ملی،گام های موفقیت در این روند طراحی می باشد.در باغ های ایران از فضاهای زنده و پویای طبیعت همچون آب،درختان و جایگیری عمارت هایی همچون کوشک ها و نحوه ترکیب و چیدمان آنها در سایت استفاده می شده است.در این بخش نکات مهم باغ های ایران قرار داده شده است تا دانشجویان با پیدا کردن دید عمیق نسبت به این هویت معماری از آنه به نحو مطلوب استفاده نمایند.

باغ ارم شیراز

51jpg


نقش آب در منظر
یکی از مشخصه های مهم باغ ایرانی تمایل به آب بوده است و در تمام باغ های ایران از آب به عنوان محور اصلی طراحی استفاده کرده اند .

آبنما
به جوی هایی گفته می شد که برای منظره دادن به آب و جبران خشکی مناطق مورد استفاده قرار می گرفت.

53 jpg
استخر و حوض
در جلوی کوشک اصلی باغ ها معمولا استخری ساخته می شد و شکل این استخرها مربع،مستطیل بوده است.
نهر و جوی
آبها به نهرها و جدول های فرعی جریان پیدا میکند و بر اساس گذر آب و تقسیم بندی باغچه ها محورهای اصلی و فرعی بوجود می آید.
آبخوری
امروزه در پارک ها،آبخوری احداث می شود که همان نقش مکینه را دارد که باید بیرون از پیاده رو جایگزین شود.
نقش درخت در منظر
درخت سرو و نخل درخت های محبوب ایرانیان می باشند ودر گوشه های باغ،درختان توت،مو و انجیر کاشته میشد.
درختان کنار جوی ونهر
در دو طرف جوی مسیر اصلی باغ ،درختان سرو،کاج و شمشاد می کاشتند و در اطراف جوی از درختان بلند استفاده می شد.
درختان خزان پذیر
در بین درختان همیشه سبز،درختان خزان پذیر مورد استفاده قرار می گرفت تا تغییر فصل ها حس شود.
مفهوم فضا در منظر
فضاها در باغ بر اساس معیارهایی چون مقیاس فضاها و ویژگی های کالبدی امکان پذیر است و فضاهای اصلی باغ مانند سردر خانه،کوشک شاه نشین از فضاهای منظر محسوب می شوند.


کوشک
کوشک همان کیوسک است و آن را در راستای محور اصلی،بنا میکردند و موقعیت از مرکز زمین تا انتها قابل تغییر بوده است .

70jpg
مبلمان شهری
اثاثیه و تجهیزات خیابانی در هویت بخشیدن به محوطه برای ایجاد یا اصلاح فضاهای شهری کمک موثری می کنند.
فیگور در فضا
در باغ ایرانی انسان جزئی از فضا محسوب می شده است و در باغ ایتالیایی انسان از بالا نظاره گر باغ بوده است.

78jpg
نقش ساختار زمین در منظر
سازگار ساختن محیط شهر با طراحی از ارکان اصلی طراحی است،در طراحی توجه به ایجاد شرایط آسایش افراد استفاده کننده مهم می باشد و مهمترین عامل اصلی طراحی در زمین توجه به نوع شیب زمین می باشد و اختلاف سطح ها در زمین های شیب دار با پلکان و رمپ به یکدیگر متصل می شوند.

81jpg

همجواری زمین با آب های ساکن
در طراحی زمین های منتهی به آب های ساکن توجه به پوشش گیاهی اهمیت پیدا می کند و هر چه عمق آب بیشتر باشد ،گیاهان ظریفتر می شوند.82jpgبخش سوم : گام های طراحی


در این روند آموزشی ،توجه به شناخت عناصر و قوانین مهم اولیه در طراحی ،مد نظر مولف است و مولف این روش آموزش طراحی را در 11 گام یا بخش زیر به طور گرافیکی آموزش داده و تحلیل می کند.


اقلیم
تجزیه تحلیل مکان طراحی
ترسیم دیاگرامی فضاها
هندسه در طراحی سایت
خط آسمان
استفاده از عناصر محیطی در طرح
انتخاب دید مناسب برای پرسپکتیو
تعیین جایگاه پرسپکتیو
توجه به جزییات در طراحی
ترکیب بندی
توجه به دسترسی ها


اقلیم
در طراحی اقلیمی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است : توجه به باد مزاحم،تابش نورخورشید برای جذب انرژی،تهویه طبیعی،گیاهان

85jpg
تجزیه تحلیل مکان طراحی
در طراحی منظر سعی می کنیم مکانی که قرار است آن را طراحی کنیم خوب بشناسیم و باید توجه داشته باشیم که بهترین دید را در راس طراحی قرار دهیم،پرداختن به محیط اطراف سایت خیلی مهم می باشد و نباید طراحی را محدود به سایت کنیم.
ترسیم دیاگرامی فضاها
مرحله بعد دیاگرام ها را رسم می کنیم و فضاهای مثبت ومنفی را در طرح مشخص میکنیم.
لکه گذاری را شروع میکنیم و بر حسب اهمیت هر فضا،لکه های کوچکتر و بزرگتر ترسیم می شوند.
روابط و عملکردهای موجود در سایت را مشخص می کنیم.
اهمیت فضاها را طبق دیدهای مهم در منظر،اولویت بندی می کنیم.

88jpg
هندسه در طراحی سایت
محورهای اصلی و فرعی با درک هندسه در سایت تفکیک می شوند و پس از درک هندسه سایت حتی عناصر محیط مثل درختان و سنگ فرش ها طبق یک هندسه پیش می روند.

91jpg
خط آسمان
در تلفیق سایت با نما توجه به خط آسمان بسیار مهم می باشد و به بیننده کمک میکند تا از مقیاس بنا برداشتی متعادل داشته باشد.
استفاده از عناصر اصلی منظر در طرح
باید از عناصر منظر به دقت استفاده کرد تا هریک از فضاها پاسخگوی عملکرد خود باشند و یک مقطع جزیی می تواند اهمیت به اختلاف سطح در طراحی را به وضوح نشان دهد.

94jpg
انتخاب دید مناسب برای پرسپکتیو
نوع پرسپکتیوها در طراحی منظر به نسبت بیان موضوع انتخاب می شوند،دید پرنده برای نشان دادن دید سایت بکار می رود که با آن میتوان سایت مجموعه را به زیبایی نشان داد .

95jpg
تعیین جایگاه پرسپکتیو یک نقطه ای در منظر
در ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای انتخاب مناسب ترین دید،اصلی ترین گام برای رسم پرسپکتیو می باشد ودید ناظر در ترسیم این نوع پرسپکتیو حائز اهمیت است و از پرسپکتیو یک نقطه ای برای نشان دادن فضاهای داخل در محوطه ها استفاده می کنیم .

99jpg

توجه به جزییات در طراحی
مقیاس و تناسب در طراحی منظر بسیار مهم می باشد و همیشه باید توجه داشته باشیم که برای انسان طراحی میکنیم،بنابراین مقیاس انسانی برایمان مهم می باشد.

102jpg
جزییات اجرای پله در محوطه
پله گرانیت
پله سنگی یا بتنی
جزییات هدایت آب

103jpg
ترسیم جزییات هدایت آب می تواند به ما در اجرای طرح کمک کند،در گذشته آب قنات ها به صورت زیر هدایت می شدند و به حوض اصلی شهر انتقال پیدا می کنند.

104jpg
جزییات فضای پیرامون درخت در پارک
توجه داشته باشیم که همیشه شیب مجاز برای هدایت آب باران در نظر می گیریم.

106jpg


ترکیب بندی
هر یک از المان های موجود در سایت در شکل گیری کلیت طرح موثر می باشند،نتیجه ترکیب بندی؛وحدت نظم و هماهنگی چشم نواز می باشد.
قوانین خاصی برای کسب مهارت وجود ندارد فقط توجه به چند اصل زیر حائز اهمیت است :چهارچوب و قالب طرح،شکل زمینه،توجه به شکل و سنگینی کار،استفاده از تغییر مقیاس و توجه به تنالیته رنگی.

107jpg
عوامل موثر در ایجاد ترکیب بندی مناسب تصویر صفحه عبارتند از :
• مرکز ثقل در بالا
• ایجاد ریتم و حرکت در سایت
• حرکت با خطوط منحنی آزاد در آب
• ترکیب بندی سایت با چهارچوب محدود کننده خطی
• به دلیل کشیدگی طولی سایت با کادر خطی چهارگوش این کشیدگی را محدود کرده ایم.
• استفاده از المان هایی که دارای ریتم هستند.
حرکت و ریتم در کادر
• مرکز ثقل در سمت راست شیت قرار دارد.
• استفاده از کادر خطی برای تاکید به شیت
• تعیین محور اصلی و تاکید بر آن
• استفاده از کادر خطی برای محدود کردن سایت
• نشان دادن دسترسی ها با فلش های گرافیکی
• قرار دادن مرکز ثقل و سنگینی در پایین شیت
• هماهنگی خطوط فضای سبز با فضای معماری

109jpg

توجه به دسترسی ها در سایت
• استفاده از اصل شکل زمینه
• استفاده از کادر خطی
• استفاده تغییر مقیاس
• استفاده از المان های هماهنگ از لحاظ فرم .

112jpg

پلان و پرسپکتیو
• استفاده از المان طراحی
• قرار دادن مرکز ثقل در قسمت بالای شیت
• تاکید به حجم با تاکید به تنالیته رنگی و کنتراست رنگی
• حس پوییایی و حرکت حجم به سمت بیرون شیت

114

• شیت بندی مناسب
• با قراردادن سایت به عنوان پس زمینه به یک ترکیب مناسب در چیدمان پلان و حجم رسیده ایم .
• با ایجاد کنتراست شیت از لحاظ رنگی به تعادل رسیده است

115jpg


• ترکیب بندی بر اساس درجه بندی سایه روشن،سایز و موقعیت عناصر نسبت به اهمیت و الویت عناصر موجود در طرح شکل می گیرند.
• ترکیب بندی متبحرانه با دو عنصر نما و سایت طرح

117 jpg

• ترکیب بندی شیت زیر شعاعی می باشد.
• مرکز ثقل از طریق کنتراست در شیت به تعادل رسیده است.
• ترکیب بندی قوی و استادانه شیت با نما ،پرسپکتیو و سایت پلان تکمیل شده است .

118jpg


مطالب مشابه :


اموزش پرسپکتیو دو نقطه ای

اموزش پرسپکتیو دو هواپیمای جهان بشقاب پرنده خط افق h.l و آنجا را نقطه دید
دانشگاه مازیار - 45

پرسپکتیو دید پرسپکتیو دید پرنده صفحه نخست شامل ؛ موسسه آموزش عالی مازیار رویان
آموزش اسکیس در معماری و معماری منظر

آموزش اسکیس دید مناسب برای پرسپکتیو می شوند،دید پرنده برای نشان دادن دید سایت
آموزش اسکیس

آموزش اسکیس (که در دید پرنده اگر به پرسپکتیو دقت کنیم میبینیمکه این سه تا خط
برنامه کلاسهای دوره مقدماتی (پرسپکتیو پرزانته رنگ و شیت بندی) و پیشرفته (اسکیس و طرح معماری)

(پرسپکتیو پرزانته با دید پرنده. دانشکده های معماری و اموزش اینترنتی اسکیس و
آموزش پرسپکتیو (از مقدماتی تا پیشرفته )

آموزش پرسپکتیو (دید از بالا به طرحتون رو با کشیدن سقف ایستگاه ، تپه ها ،پرنده ها و
بررسی سوالات کارشناسی ارشد.

(دانلود مجله) دانلود مجله آموزش بیان پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه
پرسپکتیو

آموزش قشر جوان در زمینه تصاویر پرسپکتیو در واقع همان پرسپکتیو های یک و دو (دید پرنده)
نمونه کارهای انجام 3D MAX VRAY . . . . . . . . . . . . . . . روی تصاویر کلیک کنید

رندر دید انسانی و دید پرنده ، پرسپکتیو های آموزش 3 d max vray حرفه ای رندر دید پرنده و دید
آموزش پرسپکتیو (از مقدماتی تا پیشرفته )

آموزش پرسپکتیو (دید از بالا به طرحتون رو با کشیدن سقف ایستگاه ، تپه ها ،پرنده ها و
برچسب :