زمان اعلام نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1392


به اين دسته از داوطلبان توصيه مي‌شود، ابتدا نسبت به مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اقدام نموده و كدرشته محل‌هاي مورد نظر خود از كدرشته‌محل‌هاي رشته امتحاني ذيربط انتخاب و اولويت‌ها را به ترتيب علاقه مرتب نموده و پس از آن نسبت به ثبت انتخابهاي خود اقدام نمايند. (دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون از طريق سايت اين سازمان قابل دريافت مي‌باشد).

نتايج اوليه داوطلبان: 
نتايج اوليه به صورت چند برابر ظرفيت پذيرش در هر كدرشته امتحاني و براساس نمره كل حاصل از 80% نمره آزمون و 20% معدل (شامل معدل‌هاي تراز شده مقاطع: كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه‌اي) و با توجه به كدرشته امتحاني كه داوطلب در آزمون آن شركت نموده است، اعلام گرديده است.
تبصره 1: با توجه به آئين‌نامه ابلاغي آزمون دكتري، اصلاحيه مورخ 28/8/91 و نامه شماره 245233/2 مورخ 28/12/91 معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري استخراج اسامي چند برابر ظرفيت (مجاز به انتخاب رشته) براساس حدنصاب نمره‌اي كه توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تعيين و به سازمان اعلام شده است صورت گرفته است.
تبصره 2: افراد مجاز به انتخاب رشته با توجه به نمره اكتسابي، كد محل انتخابي و ظرفيت رشته محل‌ها و در مقايسه با ساير داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، براي مصاحبه به كدرشته محل‌ها معرفي خواهند شد. بديهي است فردي كه مجاز به انتخاب رشته مي‌شود، در صورت عدم احراز شرايط لازم در مقايسه با ساير انتخاب رشته كنندگان براي مصاحبه معرفي نخواهد شد.
پذيرش نهايي:
1- پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان با توجه به ظرفيت هر كد رشته محل دانشگاهي و بر اساس اولويت كد رشته محل‌هاي انتخابي و نمرات علمي آزمون و با در نظر گرفتن ساير ضوابط (از جمله سهميه رزمندگان، مربي و ...) از بالاترين نمره تا چند برابر ظرفيت هر كدرشته محل، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط شركت در مصاحبه (هر داوطلب حداكثر به پنج كدرشته محل) استخراج و در اوايل نيمه دوم ارديبهشت ماه 1392 به منظور شركت در مصاحبه از طريق سايت سازمان اعلام خواهد شد.
2- داوطلباني كه اسامي آنان براي شركت در مصاحبه اعلام مي‌گردد بايستي با توجه به جدول زماني اعلام شده در اطلاعيه‌اي كه به همراه اسامي درج مي‌گردد با به همراه داشتن مدارك لازم به شرح مندرج در اطلاعيه ذيربط و مداركي كه مورد نظر دانشگاه مصاحبه كننده مي‌باشد (با توجه به اطلاعات مندرج در سايت هر دانشگاه) به مؤسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه و در مصاحبه شركت نمايند.
3- پس از انجام مصاحبه و اعلام نمرات مصاحبه از طرف دانشگاه‌هاي پذيرنده، گزينش نهايي داوطلبان براساس نمره كل نهايي حاصل از 50% نمره علمي آزمون (نمره كل اوليه) و 50% نمره مصاحبه واصله از دانشگاه و اولويت كدرشته ‌محل‌هايي كه براي مصاحبه معرفي شده‌اند، صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي در نيمه دوم شهريورماه 1392 اعلام خواهد شد.

ورود به بخش دکترای برق
مطالب مشابه :


اعلام نتایج آزمون کتبی و تاریخ آزمون عملی ادواری مرحله اول سال 1392

اعلام نتایج آزمون کتبی و تاریخ آزمون عملی ادواری مرحله اول تعمیرکار برق خودرو درجه 2:
زمان اعلام نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1392

زمان اعلام نتايج اوليه آزمون ورودي [جزوه ازمون نظام مهندسی برق المللی خودرو ، cng و
چند نمونه از نتايج آزمون كارشناسي ارشد مکانیک آزاد و سراسري سال 86

چند نمونه از نتايج آزمون كارشناسي ارشد مکانیک آزاد و سراسري سال 86 ایران خودرو;
استخدام مجتمع فولاد صنعت بناب

سایت آزمون استخدامی آذربایجان تعمیرگاه خودرو. مهندسی برق:
اعلام زمان نتايج آزمون‌های فراگير پيام‌ نور

نتايج آزمون‌هاي فراگير دانشگاه پيام‌نور به تفكيك هر مقطع از 31 مهندسی برق قیمت خودرو
آزمون تعمیر کار اتومبیلهای سواری درجه 2 همسان کشوری 4/11/1389

کارگاه برق. پورتال اعلام نتايج آزمون 15-در صورت مشاهده کمپرس در رادیاتور خودرو چه
کارنامه آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارداني سال 1387

کارنامه آزمون جامع مخابرات -مالیات-ایرانسل-رایتل - گاز-برق استعلام بیمه خودرو;
منابع+ آزمون+ استخدامی+ وزارت+ نیرو+سال 91

منابع+ آزمون+ استخدامی زماني آزمونها نتايج آزمونها آرشيو شركتهاي خودرو
برچسب :