درصدهای رتبه های 5، 6، 13، 15 و 16 کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS - سال 1388

نام و نام خانوادگی: آقای صادق یاوری اصل 

رتبه: ۱۳

رشته کارشناسی: مهندسی آبخیزداری

معدل اعلام شده: ۴۵/۱۶                                             معدل موثر: --/--

درصدها:

درصد<?xml:namespace prefix = o />

نام درس

سفید

زبان عمومي وتخصصي

۵/۸۴

اصول تفسيرعكسهاي هوايي

۵/۱۴

آمارورياضيات

۴۶

ژئومورفولوژي وجغرافياي زيستي

۵۰

جغرافياي شهري وروستايي

۶۲

هيدرواقليم

ایمیل:[email protected]

 

نام و نام خانوادگی: خانم الهام رحیق 

رتبه: ۱۵

رشته کارشناسی: نقشه برداری

معدل اعلام شده: ۶۳/۱۴                                             معدل موثر: ۴۴/۱۵

درصدها:

درصد

نام درس

۱۱/۱۱

زبان عمومي وتخصصي

۶۷/۵۱

اصول تفسيرعكسهاي هوايي

۶۷/۵۸

آمارورياضيات

۱۰

ژئومورفولوژي وجغرافياي زيستي

۵۰

جغرافياي شهري وروستايي

۵۵

هيدرواقليم

ایمیل:[email protected]

 

نام و نام خانوادگی: آقای هادی محمودی میمند

رتبه: ۵

رشته کارشناسی: ریاضی

معدل اعلام شده: ۰۷/۱۴                                             معدل موثر: ۳۲/۱۴

درصدها:

درصد

نام درس

سفيد

زبان عمومي وتخصصي

۶۷/۷۶

اصول تفسيرعكسهاي هوايي

۰۰/۴۴

امارورياضيات

۳۳/۵۳

ژئومورفولوژي وجغرافياي زيستي

۶۷/۵۶

جغرافياي شهري وروستايي

۶۷/۴۱

هيدرواقليم

ایمیل:[email protected]

 

نام و نام خانوادگی: خانم ف - ک

رتبه: ۶

رشته کارشناسی: جغرافیای شهید بهشتی

معدل اعلام شده: ۴۷/۱۶                                             معدل موثر: ۸۲/۱۷

درصدها:

نمره به درصد

نام درس

۰۰/۱۰

زبان عمومي وتخصصي

۳۳/۷۳

اصول تفسيرعكسهاي هوايي

۶۷/۱۰

امارورياضيات

۰۰/۶۰

ژئومورفولوژي وجغرافياي زيستي

۳۳/۵۳

جغرافياي شهري وروستايي

۳۳/۶۳

هيدرواقليم

 

ایمیل: [email protected]

 

نام و نام خانوادگی: خانم مظفری

رتبه: ۱۶

رشته کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری (دانشگاه یزد)

معدل اعلام شده: --/--                                             معدل موثر: --/--

درصدها:

 

سفيد

زبان عمومي وتخصصي

۰۰/۷۵

اصول تفسيرعكسهاي هوايي

۶۷/۱۴

امارورياضيات

۳۳/۴۸

ژئومورفولوژي وجغرافياي زيستي

۰۰/۵۵

جغرافياي شهري وروستايي

۰۰/۶۰

هيدرواقليم

سفيد

زبان عمومي وتخصصي

ایمیل: [email protected]

 اسامی و درصد های نفرات پذیرفته شده در رشته GIS & RS دانشگاه تهران - سال 1387 (سال قبل) - کلیک کنید


مطالب مشابه :


تاثير معدل در كنكور كارشناسي ارشد

به بيان ساده تردانشگاه ها طبقه بندي ميشن و بر اساس يک ضريبي معدل موثر براي شما محاسبه ميشه
جزئيات تأثير معدل و سوابق تحصيلي در كنكور کارشناسی ارشد

دانشگاه ها طبقه بندی میشن و بر اساس یک ضریبی معدل موثر برای شما محاسبه میشه و سپس اون معدل
تاثير معدل در كنكور كارشناسي ارشد

به بيان ساده تردانشگاه ها طبقه بندي ميشن و بر اساس يک ضريبي معدل موثر براي شما محاسبه ميشه
درصدهای رتبه های 5، 6، 13، 15 و 16 کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS - سال 1388

اعلام شده: ۴۷/۱۶ معدل موثر: ۸۲/۱۷. درصدها: نمره به درصد. نام درس. ۰۰/۱۰. زبان عمومي
تاثير معدل در كنكور كارشناسي ارشد

به بيان ساده تردانشگاه ها طبقه بندي ميشن و بر اساس يک ضريبي معدل موثر براي شما محاسبه ميشه
تجربه را نبايد تجربه كرد

معدل موثر. دانشگاه فارغ
نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری (نیمه متمرکز) سال 1391 رشته های مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی

معدل موثر: نمره کل (تراز) رتبه
برچسب :