منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه سراسری و آزاد ( به اضافه تعداد سوال از هر درس )

دروس امتحاني رشته و ضرايب هر يک در گرايش هاي مختلف در دانشگاه دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي در جدول شماره 1 و 2 آورده شده است.

جدول 1: عنوان دروس امتحاني و ضرايب هر يک در آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه دولتي

رديف

عنوان دروس

ضريب دروس

1    

زبان تخصصي

1

2

رياضيات

1

3

مکانيک جامدات (مقاومت مصالح- تحليل سازه)

1

4

مكانيك خاك و پي سازي

1

5

مكانيك سيالات و هيدروليک

1

6

طراحي(سازه هاي فولادي 1و2- سازه هاي بتني 1و2-راهسازي- روسازي)

1

جدول 2: عنوان دروس امتحاني و ضرايب هر يک در آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي

رديف

عنوان دروس


برنامه ريزي حمل و نقل

مهندسي آب

راه و ترابري

زلزله

سازه هاي هيدروليكي

سازه

مکانيک خاك و پي

مهندسي و مديريت ساخت

1

زبان تخصصي

3

1

3

1

1

1

1

1

2

رياضيات

2

1

2

2

1

1

1

1

3

مقاومت مصالح

1

1

1

2

1

2

1

1

4

تحليل سازه

1

1

2

3

1

2

1

1

5

مكانيك خاك

0

1

1

1

1

1

1

1

6

مكانيك سيالات

1

1

1

1

1

1

1

1

7

درس تخصصي رشته

2

1

2

3

1

3

1

1

* درس تخصصي رشته ها

برنامه ريزي حمل ونقل (برنامه ريزي حمل و نقل – مهندسي ترافيك- آمار و احتمالات)

مهندسي آب (هيدروليك و هيدرولوژي)- راه و ترابري (روسازي و راه سازي – مهندسي ترافيك)

مهندسي زلزله و سازه (سازه هاي فولادي و بتن آرمه) – سازه هاي هيدروليكي (هيدروليك و بتن آرمه)

مكانيك خاك و پي (پي سازي و بتن آرمه)- مهندسي و مديريت ساخت (روش هاي ساخت، مديريت پروژه وساخت)توزیح بیشتر و جزئیات  آزمون سراسری :

دروس اين رشته در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه دولتي دستخوش تغييراتي از سال 1383 شد و دروس پي‌سازي، هيدروليك، طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني، راه‌سازي و روسازي از دروس امتحاني داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد اين رشته حذف شد، ولي ظاهراً مسئولين امر پشيمان شده!؟ و مجدداً از آزمون بهمن 1388 اين دروس را جزء مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران قرار دادند. ضريب تمام دروس براي رشته مهندسي عمران در تمامي گرايش‌ها (1) مي‌باشد.

«زبان عمومي و تخصصي »

تعداد سئوالات اين درس در آزمون 30 سئوال مي‌باشد. همان‌طور كه از نام درس پيداست، تعدادي از سئوالات اين درس زبان عمومي و تعدادي از آن‌ها نيز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصي مهندسي عمران مي‌باشد. بدون ترديد اگر دانشجويان در درس زبان حداقل‌هايي را داشته باشند مطالعه و سرمايه‌گذاري در اين درس مي‌تواند منطقي باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصي در اكثر رشته‌ها در دانشگاه‌هاي مختلف فرق مي‌كند و اساتيد اين درس به صورت سليقه‌اي منابع و يا جزوات مورد نظر خود را به دانشجويان معرفي مي‌كنند. البته كتاب‌هاي راهنماي زبان تخصصي عمران و 504 لغت براي تقويت اين درس مي‌تواند جزء گزينه‌هاي پيشنهادي باشد.

« رياضيات »

تعداد سئوالات اين درس در آزمون كارشناسي ارشد 15 سئوال مي‌باشد كه خود اين درس به سه درس رياضيات عمومي 1، رياضيات عمومي 2 و معادلات ديفرانسيل تفكيك مي‌شود. در چند سال اخير، معمولاً 5 يا 6 سئوال از درس رياضي عمومي 1، 4 يا 5 سئوال از درس رياضيات عمومي 2 و 5 سئوال از درس معادلات ديفرانسيل مطرح شده است و به نظر نمي‌رسد اين روند در سال‌هاي آينده تغيير زيادي بكند. كتاب‌هاي توماس، آدامز، ليت هولد، مارون، دميدوويچ از منابع مهم دروس رياضي عمومي 1و2 و كتاب‌هاي سيمونز و بويس از منابع مهم درس معادلات ديفرانسيل هستند. هرچند در اكثر دانشگاه‌ها خيلي از اساتيد كتاب‌هاي تأليفي خود را نيز به عنوان منبع معرفي مي‌كنند.


« مقاومت مصالح »

اين درس از دروسي است كه به طور ثابت در تمامي سئوالات كنكورهاي 20 سال اخير جزء مواد امتحاني در نظر گرفته شده است. تعداد سئوالات آن در آزمون 15 سئوال مي‌باشد. مطالب اين درس در مورد تنش، كرنش، بارگذاري، پيچش، خمش، برش، خيزتيرها، روش‌هاي انرژي و ستون‌ها مي‌باشد. بدون فراگيري اين درس فهم درس تحليل‌سازه‌ها و يا در بعضي مباحث طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني با مشكلات زيادي همراه خواهد بود. تسلط كامل به مفاهيم و روابط برداري، آشنايي نسبي با دروس رياضي عمومي، استاتيك و معادلات ديفرانسيل براي ورود به مطالعه اين درس كاملاً ضروري مي‌باشد. منابع مهم اين درس در دانشگاه‌هاي معتبر كتاب‌هاي بيرجانسون، ايگور يوپوف (ترجمه شاپور طاحوني) و كتاب مقاومت مصالح دكتر حجت‌ا... عادلي مي‌باشند.


« تحليل سازه‌ها »

تعداد سئوالات اين درس در آزمون 10 سئوال مي‌باشد. تسلط بر مباحث استاتيك و تا حدودي مقاومت مصالح به نوعي پيش نياز يادگيري اين درس مي‌باشد. اكثر تست‌هاي اين درس از نوع محاسباتي هستند. از منابع مهم اين درس در دانشگاه‌هاي مختلف كتاب تحليل سازه‌ها دكتر حجت‌ ا... عادلي، اعمال اتصالات قيچي در تحليل ماتريسي سازه‌ها دكتر واهاك سيمونيان و تحليل سازه‌ها تأليف شاپور طاحوني مي‌باشند.

« مكانيك سيالات »

تعداد سئوالات اين درس در آزمون 12 سئوال مي‌باشد. البته تا قبل از آزمون سراسري 1389 كه درس هيدروليك جزء مواد امتحاني آزمون ارشد نبود، تعداد سئوالات آن 20 عددي بود. اين درس در بسياري از رشته‌ها از جمله مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي معدن و ... جزء مواد امتحاني آزمون ارشد مي‌باشد. منابع مهم اين درس در دانشگاه‌هاي مختلف كتاب‌هاي ايروينگ اچ شيمز و استريتر، وايلي ترجمه مهندس عليرضا انتظاري، فرانك ام وايت ترجمه كريم موسوي نسب و مكانيك سيالات تأليف مجيد ملكي مي‌باشند.

« مكانيك خاك »

در آزمون سراسري 1389 از اين درس 12 سئوال مطرح شده بود. تا قبل از اينكه درس پي‌سازي مجدداً به عنوان مواد آزموني كارشناسي ارشد در اين درس مطرح شود تعداد سئوالات اين درس 20 سئوال بود. سئوالات اين درس معمولاً در دو تيپ 1ـ مفهومي و حفظ كردني 2ـ محاسباتي، ارايه مي‌شود و تقريباً نسبت آن‌ها در آزمون مساوي است. منابع مهم اين درس كتاب اصول مهندسي مكانيك خاك تأليف براجا ام داس ترجمه اردشير اطيابي، مكانيك خاك تأليف دكتر كامبيز بهنيا، دكتر امير محمد طباطبايي و مكانيك خاك تأليف رضا ابن جلال مي‌باشند.

« پي‌سازي »

اين درس از جمله دروسي مي‌باشد كه از آزمون 1388 مجدداً به عنوان مواد آزمون كارشناسي ارشد براي دانشجويان رشته عمران در نظر گرفته شد. مطالب آن نزديك به درس مكانيك خاك مي‌باشد، حتي چند فصل آن را مي‌توان به نوعي مشترك با فصول درس مكانيك خاك دانست. از اين رو سئوالات آن نيز با اين درس به صورت مشترك مطرح مي‌شود. اگر بخواهيم تست‌هاي خاك و پي را از هم جدا كنيم شايد بتوانيم اينگونه بگوييم 8 تست از 20 سئوال خاك و پي به درس پي‌سازي اختصاص دارد. منابع معروف آن كتاب‌هاي مهندسي پي تأليف براجاام داس ترجمه شاپور طاحوني، مهندسي پي تأليف دكتر فاخر، مهندسي پي تأليف باولز مي‌باشد كه به عنوان كتاب‌هاي دانشگاهي قابل توجه هستند ولي براي آمادگي در آزمون كارشناسي ارشد خيلي جالب به نظر نمي‌رسند.


« هيدروليك »

تعداد سئوالات اين درس (كه از سال 1388 در آزمون رشته عمران گنجانده شده است) 8 سئوال مي‌باشد و مطالب آن مرتبط با درس مكانيك سيالات است و به همين دليل سئوالات آن با اين درس به صورت مشترك در آزمون داده مي‌شود. بيشتر تست‌هاي اين بخش بررسي حركت سيال در كانال‌ها مي‌باشد. از منابع مهم اين درس كتاب‌هاي هيدروليك كانال‌هاي باز تأليف سيد محمود حسيني و دكتر جليل ابريشمي مي‌باشد.

« سازه‌هاي فولادي و بتني »

از اين درس كه در واقع خود به دو درس فولاد و بتن تفكيك شده است در آزمون كارشناسي ارشد بهمن 1388، 16 سئوال مطرح شده بود. مطالب آن همان‌طور كه از نام آن پيداست به طراحي سازه‌هاي فلزي و سازه بتني مي‌پردازد، معمولاً دو يا سه سئوال آن اطلاعات حفظي و مفهومي داوطلبان را مي‌سنجد. در حدود 5 يا 6 سئوال آن با نمايش شكل سازه‌هاي مختلف، پارامتر و يا پارامترهايي را سئوال مي‌كند (سئوالات محاسباتي) و در حدود 6 يا 9 سئوال آن مربوط به نمودارها، فرمول‌هاي استاندارد مطرح در طراحي سازه‌ها، نمايش سازه‌هاي مختلف و بررسي پارامترهاي مختلف آن‌ها (ضريب لوله، خط كمانش پيچشي، مقاومت سازه، نيرو، نقاط بحراني جوش، مشخصات بتن، ضريب انبساط حرارتي بتن و فولاد، نسبت آرماتورهاي متوازن و ...) مي‌پردازد.

منابع مهم اين درس در دانشگاه‌ها كتاب طراحي سازه‌هاي فولادي تأليف شاپور طاحوني، طراحي سازه‌هاي فولادي تأليف دكتر ايراني، طراحي ساختمان‌هاي بتن مسلح تأليف شاپور طاحوني، سازه‌هاي بتني تأليف دكتر كي‌نيا، سازه‌هاي بتني تأليف دكتر مستوفي نژاد مي‌باشند. .

« راه‌سازي و روسازي راه »

از اين درس در آزمون كارشناسي ارشد بهمن 1388، 14 سئوال مطرح شده بود. كه 7 سئوال از درس راه‌سازي و 7 سئوال از درس روسازي آورده شده بود، شايد بتوان گفت مطالب درس راه‌سازي كمي مشكل‌تر از مطالب درس روسازي است به هر حال اين طور كه از طرح سئوالات آن در سال قبل پيداست طراحان درجه اهميت آن‌ها را يكي مي‌دانند. مطالب راهسازي بيشتر در رابطه با محاسبه و مقايسه طول قوس‌ها و هرآنچه در مورد قوس‌هاي افقي و قائم است، مي‌باشد و درس روسازي همان‌طور كه از نامش پيداست به مطالب روسازي راه مي‌پردازد، مطالبي نظير كرنش سطح جاده، ضخامت خاك و آسفالت جاده، بررسي نوع، جنس و ضرايب مهندسي خاك و آسفالت، درصد نوع و تركيبات قير مصرفي در جاده‌ها از جمله مطالب مربوط به روسازي مي‌باشد. منابع مهم اين درس كتاب‌هاي راه‌سازي تأليف منوچهر احتشامي، راه‌سازي تأليف دكتر اميرمحمد طباطبايي، راه‌سازي تأليف دكتر بهبهاني، روسازي تأليف دكتر بهبهاني و محمد طباطبائي مي‌باشند.منابع : تلفیقی از دو سایت زیر با تلخیص

بچه های ساختمان جهاد دانشگاهی رشت            http://sakhteman-jahad.blogfa.com/post-162.aspx

سایت مدرسان شریف              http://www.modaresanesharif.ac.ir/arshad-omran-doros-sarasari.html


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد مهندسی عمران 93

منابع کارشناسی ارشد مهندسی عمران 93. موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری بسته های آموزشی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد شامل
منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه سراسری و آزاد ( به اضافه تعداد سوال از هر درس )

آموزش عمران - منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه سراسری و آزاد ( به اضافه تعداد سوال از هر درس ) - civil,omran,memar,bridge,cement,road,عمران,معماری
منابع کارشناسی ارشد عمران 93

منابع ارشد مهندسی عمران 93 تکمیل شده است، بعلت وجود رشته های زیاد کارشناسی ارشد و دکتری قادر به ثبت تمامی لیست جزوات در سایت نیستیم (۳۲۰ بسته آموزشی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران کد 1264 جهت 1387

مهندسی عمران-سازه - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران کد 1264 جهت 1387 - تازه هاواخبار مهندسی عمران.
تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران: زبان عمومی و تخصصی: 1ـ کتاب مدرسان شریف. 2ـ کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران انتشارات سمت. 3ـ کتاب آزمون‌ها و لغات
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 93

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مواد و مصالح کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت: ۱- نشریه ۵۵ ... ۲- مطالعه تستهای زبان کنکور رشته معماری و مرمت و عمران
منابع آزمون ارشد عمران

سازه گستر - منابع آزمون ارشد عمران - وبلاگ شخصی مهندس بساطی - سازه گستر.
معرفی منابع بسیار مفید برای آزمون کارشناسی ارشد عمران

پارسیان سازه - معرفی منابع بسیار مفید برای آزمون کارشناسی ارشد عمران - مهندسی عمران مطالب کاربردی و دانلود آیین نامه مقاله و نرم افزارهای عمران و آباکوس.
منابع مطالعاتي پيشنهادي كنكور ارشد عمران

ܓܨܓܨبچه های ساختمان جهاددانشگاهی رشتܓܨܓܨ - منابع مطالعاتي پيشنهادي كنكور ارشد عمران - - ܓܨܓܨبچه های ساختمان جهاددانشگاهی رشتܓܨܓܨ.
تغییر در منابع آزمون دوره های فراگیر کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 90 (جدید)

13 مارس 2011 ... بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد رشته هاي زمين شناسي، مهندسي عمران و مهندسي شيمي و دوره هاي
برچسب :