اعمال عيد غدير خم

ز عيد سعيد غدير يكي از ايام سرورآل محمد(ص) است كه بعنوان «عيدالاكبر» ناميده شده است. اين روز، روز اكمال دين و اتمام نعمتهاي پروردگار، به خاطر واقعه غدير و انتصاب شايسته و بحق حضرت علي(ع) - به امر الهي- به جانشيني رسول معظم(ص) مي باشد.

به همين جهت در اين روز آدابي از جانب بزرگان تعليم داده شده است كه به طور مختصر به آن اشاره مي كنم:

1- اميرالمؤمنين(ع) در خطبه اي كه در روز عيدغدير ايراد كردند، فرمودند: روزه عيد غدير از مستحباتي است كه خداوند بدان فراخوانده است.

همچنين حضرت امام صادق(ع) فرمودند: "برشما لازم است كه در روز عيد غدير، براي سپاسگزاري از خداوند و ستودن او، روز بگيريد."

شخصي از امام صادق(ع) پرسيد چه كاري شايسته روز غدير است و چه عملي در آن، استحباب دارد؟ حضرت پاسخ دادند:"روزه و...و پاداش روزه عيد غدير معادل روزه گرفتن در همه عمر دنيا را دارد.»

همچنين فرموده اند: «روزه داشتن روز عيد غديرخم، كفاره گناه شصت سال است.»

2- افطاري دادن به روزه داران است چنانكه حضرت علي(ع) فرمودند: «كسي كه در شامگاه عيد غدير، به يك مؤمن افطاري دهد گويا يك ميليون نفر از پيامبران، شهيدان و صديقان را افطاري داده است. حال، چگونه است پاداش كسي كه گروهي از مردان و زنان را افطاري دهد و من ضامنم نزد خدا كه از كفر و فقر آسوده گردد و اگر در همان روز يا همان شب تا عيد غدير سال ديگر بميرد، بر خداوند است پاداش او.»

3- اطعام از ديگر آداب اين روز است و امام صادق(ع) يكي از وظايف عيد غدير را چنين فرمودند: "و برادرانت را طعام ده."

4- عيدها و جشن ها با نظافت، غبارزدايي، پيراستن و آراستن همراه بوده است. شيعيان بايد اين روشها را براي عيدغدير نيز رعايت نمايند؛ چرا كه حضرت امام رضا(ع) مي فرمايند: «روز غدير، روز آراستن و زينت است پس هركس براي روز غدير، زينت كند، خداوند هر خطاي كوچك و بزرگ او را مي آمرزد و فرشتگاني را به سوي او مي فرستد، آنان نيكي هاي او را مي نگارند و مراتبش را تا عيد غدير سال آينده بالا مي برند. اگر او جان دهد، شهيد مرده است و اگر زيست كند، خوشبخت زيسته است.»

5- همانگونه كه ما ايرانيان در عيد نوروز كه عيد تحويل سال است نه تحول انسان، لباس نو مي پوشيم، پس بجا خواهد بود كه در اين روز بزرگ لباس نو بپوشيم و بپوشانيم. حضرت امام صادق(ع) مي فرمايد: "يكي از وظايف روز غدير اين است كه مؤمن، تميزترين و گرانقدرترين جامه هاي خويش را بپوشد."

6- اسلام درباره بكارگيري بوي خوش و زدن عطر سفارش زياد دارد. بخصوص در ايام عيد سعيد غدير سفارش ويژه اي نسبت به اين سنت خوب مي كند. امام صادق(ع) در پي بیان وظايف مؤمن در روز غدير فرمودند: "و مؤمن، به اندازه توان و دست باز بودنش، بوي خوش استعمال كند."

7- ديدار با مؤمنان و انجام صله ارحام در اسلام بسيار مهم است، ليكن در روز عيد غدير، ديد و بازديد جزو يكي از شعائر مذهبي و ولايي مي گردد و بيشتر و بهتر مورد سفارش قرار مي گيرد و پاداش افزونتري مي يابد.

«هركس در روز غدير به ديدار مؤمني رود، خداوند، هفتاد نور در قبرش داخل كند و قبرش را بگستراند و هر روز، هفتاد هزار فرشته به زيارت قبرش آيد و به او مژده بهشت دهد.»

8- دست دادن باعث افزايش محبت دو برادر ديني و سبب ريزش گناه و آمرزش مي گردد و دست دادن در روز عيد غدير كه عيد ولايت است، جلوه ديگري دارد. حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) فرمود: "در روز غدير، هنگامي كه باهم ملاقات مي كنيد همراه با سلام كردن به يكديگر دست بدهيد."

9- اين روز را به يكديگر تبريك بگوييم همچنانكه رسم ديرين بشر بر اين بوده است كه وقتي نعمتي به انسان مي رسد يا پيروزي نصيبش مي شود، تبريك گفتن لازمه آن است و تبريك گفتن در روز عيد غدير از شعائر شيعه مي باشد و مي شود گفت گرم ترين و واقعي ترين تبريك ها براي عيد غدير است.

حضرت رضا(ع) مي فرمايد: "روز عيد غدير روز تهنيت گويي است، بعضي از شما به بعض ديگر تهنيت بگويد و هرگاه مؤمني با برادرش برخورد كرد، بگويد: ستايش مخصوص خداوندي است كه ما را از پيوستگان به ولايت اميرالمؤمنين(ع) و امامان(ع) قرار داد."

10- به فرموده حضرت رضا(ع) روز غدير را «يوم التودد» خواندند يعني روز مهر ورزيدن. پس به هر نحوي كه شده سعي نماييم كدورتها را از دل يكدیگر بزداييم.

11- عيد غدير يادآور بزرگترين و گرانقدرترين خاطره اسلام است يعني خاطره استمرار رسالت پيامبر(ص) به امامت علي(ع). در چنين روزي نه تنها خود بايد دلشاد باشيم بلكه بايد زمينه شادماني ديگر برادران ايماني را هم فراهم بياوريم. حضرت رضا(ع) مي فرمايند: "(در روز غدير) هر مرد و زن مؤمني را شادمان سازيد."

12-يكي از دستورات اسلام ايجاد زمينه هاي لازم در جهت راحتي و آسايش خانواده است و به مناسبت عيد غدير تاكيد بيشتري شده است. حضرت امام صادق(ع) مي فرمايند: "در روز غدير، مرد، بايد آسايش زندگي را افزايش دهد."

14- برآورده ساختن نيازهاي مردم و رفع گرفتاري آنان از سنت هاي پسنديده در اسلام است و به انجام اينگونه كارها تاكيد فراوان شده است. صاحب ولايت، علي(ع) مي فرمايند: "نيكي كردن (در روز غدير) ما را ثمربخش مي سازد و بر عمر مي افزايد."

15- مي دانيد كه هديه دادن و گرفتن با رعايت ضوابط شرعي، كار پسنديده اي است و اثرات رواني خاصي مخصوصا در كودكان و نوجوانان دارد و بهترين زمان هديه دادن، عيد غدير است. حضرت رضا(ع) عيد غدير را روز هديه و بخشش مي نامد: "(عيد غدير) روز بخشش و هديه دادن است."

16- روز غدير، روز بيزاري از كساني است كه با نپذيرفتن امامت حضرت علي(ع) آشكارا با خدا و با پيامبر خدا مخالفت نمودند و بزرگترين جنايت و خيانت را به تاريخ بشريت كردند و در حقيقت اين عدم پذيرش سرآغاز تمام بدبختي ها و بيچارگي ها بود. در يكي از دعاهاي روز غدير آمده است: «ما بيزاري مي جوييم از آن كس كه از علي(ع) بيزاري جويد و دشمن داريم آن كس كه علي (ع) را دشمن دارد.»

17-در اين روز صلوات زياد بفرستيد همانگونه كه حضرت رضا (ع) در وصف عيد غدير فرمود: " روز غدير روز صلوات فرستادن فراوان بر محمد و آل محمد است."

18- امام صادق (ع) فرمودند: «هنگامي كه روز غدير فرا برسد بايد در فراز آن (هنگام ظهر) غسل كرد.

19- روز عيد غدير بهترين فرصت و موقعيت براي نيايش است. چرا كه روز غدير، روز سپاس و ستايش به پيشگاه حضرت احديت است. حضرت رضا (ع) مي فرمايد: "روز غدير روزي است كه خداوند بر توان كسي كه او را نيايش كند، مي افزايد" و فرمود: «روز غدير روزي است كه دعا در آن مستجاب مي گردد.»

20- زيارت يكي از سنن سازنده اسلامي است. چه از نزديك و چه از دور. زيارت يك پيوند معنوي بسيار قوي بين شيعه و مقدساتش است و از جمله آنها زيارت حضرت علي (ع) از دور و نزديك است. امام رضا (ع) به پسر ابي نصر فرمودند: «هرجا كه باشي، در روز عيدغدير در بارگاه اميرالمومنين (ع) حاضر باش. بي ترديد، خداوند، گناهان شصت ساله هر مرد و زن مومن را مي آمرزد و چند برابر آنچه در ماه رمضان، شب قدر و شب عيد فطر از آتش آزاد ساخته، در آن روز آزاد مي سازد.»

21- خواندن دعاي ندبه در چهار عيد مستحب است: جمعه، فطر، قربان و غدير.

22- سنت عقد اخوت (برادري) در اسلام به زمان پيامبر اكرم (ص) مي رسد. در آن موقع پيامبر (ص) بين مهاجرين و انصار پيمان برادري را منعقد نمودند و بجا خواهد بود كه اين پيمان برادري در روز عيد غدير ميان مومنان برقرار گردد.

روز ۱۸ذيحجه روز غدير خم انتصاب ولايت اميرالمومنان علی ز عيد سعيد غدير يكي از ايام سرورآل محمد(ص) است كه بعنوان «عيدالاكبر» ناميده شده است. اين روز، روز اكمال دين و اتمام نعمتهاي پروردگار، به خاطر واقعه غدير و انتصاب شايسته و بحق حضرت علي(ع) - به امر الهي- به جانشيني رسول معظم(ص) مي باشد.

به همين جهت در اين روز آدابي از جانب بزرگان تعليم داده شده است كه به طور مختصر به آن اشاره مي كنم:

1- اميرالمؤمنين(ع) در خطبه اي كه در روز عيدغدير ايراد كردند، فرمودند: روزه عيد غدير از مستحباتي است كه خداوند بدان فراخوانده است.

همچنين حضرت امام صادق(ع) فرمودند: "برشما لازم است كه در روز عيد غدير، براي سپاسگزاري از خداوند و ستودن او، روز بگيريد."

شخصي از امام صادق(ع) پرسيد چه كاري شايسته روز غدير است و چه عملي در آن، استحباب دارد؟ حضرت پاسخ دادند:"روزه و...و پاداش روزه عيد غدير معادل روزه گرفتن در همه عمر دنيا را دارد.»

همچنين فرموده اند: «روزه داشتن روز عيد غديرخم، كفاره گناه شصت سال است.»

2- افطاري دادن به روزه داران است چنانكه حضرت علي(ع) فرمودند: «كسي كه در شامگاه عيد غدير، به يك مؤمن افطاري دهد گويا يك ميليون نفر از پيامبران، شهيدان و صديقان را افطاري داده است. حال، چگونه است پاداش كسي كه گروهي از مردان و زنان را افطاري دهد و من ضامنم نزد خدا كه از كفر و فقر آسوده گردد و اگر در همان روز يا همان شب تا عيد غدير سال ديگر بميرد، بر خداوند است پاداش او.»

3- اطعام از ديگر آداب اين روز است و امام صادق(ع) يكي از وظايف عيد غدير را چنين فرمودند: "و برادرانت را طعام ده."

4- عيدها و جشن ها با نظافت، غبارزدايي، پيراستن و آراستن همراه بوده است. شيعيان بايد اين روشها را براي عيدغدير نيز رعايت نمايند؛ چرا كه حضرت امام رضا(ع) مي فرمايند: «روز غدير، روز آراستن و زينت است پس هركس براي روز غدير، زينت كند، خداوند هر خطاي كوچك و بزرگ او را مي آمرزد و فرشتگاني را به سوي او مي فرستد، آنان نيكي هاي او را مي نگارند و مراتبش را تا عيد غدير سال آينده بالا مي برند. اگر او جان دهد، شهيد مرده است و اگر زيست كند، خوشبخت زيسته است.»

5- همانگونه كه ما ايرانيان در عيد نوروز كه عيد تحويل سال است نه تحول انسان، لباس نو مي پوشيم، پس بجا خواهد بود كه در اين روز بزرگ لباس نو بپوشيم و بپوشانيم. حضرت امام صادق(ع) مي فرمايد: "يكي از وظايف روز غدير اين است كه مؤمن، تميزترين و گرانقدرترين جامه هاي خويش را بپوشد."

6- اسلام درباره بكارگيري بوي خوش و زدن عطر سفارش زياد دارد. بخصوص در ايام عيد سعيد غدير سفارش ويژه اي نسبت به اين سنت خوب مي كند. امام صادق(ع) در پي بیان وظايف مؤمن در روز غدير فرمودند: "و مؤمن، به اندازه توان و دست باز بودنش، بوي خوش استعمال كند."

7- ديدار با مؤمنان و انجام صله ارحام در اسلام بسيار مهم است، ليكن در روز عيد غدير، ديد و بازديد جزو يكي از شعائر مذهبي و ولايي مي گردد و بيشتر و بهتر مورد سفارش قرار مي گيرد و پاداش افزونتري مي يابد.

«هركس در روز غدير به ديدار مؤمني رود، خداوند، هفتاد نور در قبرش داخل كند و قبرش را بگستراند و هر روز، هفتاد هزار فرشته به زيارت قبرش آيد و به او مژده بهشت دهد.»

8- دست دادن باعث افزايش محبت دو برادر ديني و سبب ريزش گناه و آمرزش مي گردد و دست دادن در روز عيد غدير كه عيد ولايت است، جلوه ديگري دارد. حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) فرمود: "در روز غدير، هنگامي كه باهم ملاقات مي كنيد همراه با سلام كردن به يكديگر دست بدهيد."

9- اين روز را به يكديگر تبريك بگوييم همچنانكه رسم ديرين بشر بر اين بوده است كه وقتي نعمتي به انسان مي رسد يا پيروزي نصيبش مي شود، تبريك گفتن لازمه آن است و تبريك گفتن در روز عيد غدير از شعائر شيعه مي باشد و مي شود گفت گرم ترين و واقعي ترين تبريك ها براي عيد غدير است.

حضرت رضا(ع) مي فرمايد: "روز عيد غدير روز تهنيت گويي است، بعضي از شما به بعض ديگر تهنيت بگويد و هرگاه مؤمني با برادرش برخورد كرد، بگويد: ستايش مخصوص خداوندي است كه ما را از پيوستگان به ولايت اميرالمؤمنين(ع) و امامان(ع) قرار داد."

10- به فرموده حضرت رضا(ع) روز غدير را «يوم التودد» خواندند يعني روز مهر ورزيدن. پس به هر نحوي كه شده سعي نماييم كدورتها را از دل يكدیگر بزداييم.

11- عيد غدير يادآور بزرگترين و گرانقدرترين خاطره اسلام است يعني خاطره استمرار رسالت پيامبر(ص) به امامت علي(ع). در چنين روزي نه تنها خود بايد دلشاد باشيم بلكه بايد زمينه شادماني ديگر برادران ايماني را هم فراهم بياوريم. حضرت رضا(ع) مي فرمايند: "(در روز غدير) هر مرد و زن مؤمني را شادمان سازيد."

12-يكي از دستورات اسلام ايجاد زمينه هاي لازم در جهت راحتي و آسايش خانواده است و به مناسبت عيد غدير تاكيد بيشتري شده است. حضرت امام صادق(ع) مي فرمايند: "در روز غدير، مرد، بايد آسايش زندگي را افزايش دهد."

14- برآورده ساختن نيازهاي مردم و رفع گرفتاري آنان از سنت هاي پسنديده در اسلام است و به انجام اينگونه كارها تاكيد فراوان شده است. صاحب ولايت، علي(ع) مي فرمايند: "نيكي كردن (در روز غدير) ما را ثمربخش مي سازد و بر عمر مي افزايد."

15- مي دانيد كه هديه دادن و گرفتن با رعايت ضوابط شرعي، كار پسنديده اي است و اثرات رواني خاصي مخصوصا در كودكان و نوجوانان دارد و بهترين زمان هديه دادن، عيد غدير است. حضرت رضا(ع) عيد غدير را روز هديه و بخشش مي نامد: "(عيد غدير) روز بخشش و هديه دادن است."

16- روز غدير، روز بيزاري از كساني است كه با نپذيرفتن امامت حضرت علي(ع) آشكارا با خدا و با پيامبر خدا مخالفت نمودند و بزرگترين جنايت و خيانت را به تاريخ بشريت كردند و در حقيقت اين عدم پذيرش سرآغاز تمام بدبختي ها و بيچارگي ها بود. در يكي از دعاهاي روز غدير آمده است: «ما بيزاري مي جوييم از آن كس كه از علي(ع) بيزاري جويد و دشمن داريم آن كس كه علي (ع) را دشمن دارد.»

17-در اين روز صلوات زياد بفرستيد همانگونه كه حضرت رضا (ع) در وصف عيد غدير فرمود: " روز غدير روز صلوات فرستادن فراوان بر محمد و آل محمد است."

18- امام صادق (ع) فرمودند: «هنگامي كه روز غدير فرا برسد بايد در فراز آن (هنگام ظهر) غسل كرد.

19- روز عيد غدير بهترين فرصت و موقعيت براي نيايش است. چرا كه روز غدير، روز سپاس و ستايش به پيشگاه حضرت احديت است. حضرت رضا (ع) مي فرمايد: "روز غدير روزي است كه خداوند بر توان كسي كه او را نيايش كند، مي افزايد" و فرمود: «روز غدير روزي است كه دعا در آن مستجاب مي گردد.»

20- زيارت يكي از سنن سازنده اسلامي است. چه از نزديك و چه از دور. زيارت يك پيوند معنوي بسيار قوي بين شيعه و مقدساتش است و از جمله آنها زيارت حضرت علي (ع) از دور و نزديك است. امام رضا (ع) به پسر ابي نصر فرمودند: «هرجا كه باشي، در روز عيدغدير در بارگاه اميرالمومنين (ع) حاضر باش. بي ترديد، خداوند، گناهان شصت ساله هر مرد و زن مومن را مي آمرزد و چند برابر آنچه در ماه رمضان، شب قدر و شب عيد فطر از آتش آزاد ساخته، در آن روز آزاد مي سازد.»

21- خواندن دعاي ندبه در چهار عيد مستحب است: جمعه، فطر، قربان و غدير.

22- سنت عقد اخوت (برادري) در اسلام به زمان پيامبر اكرم (ص) مي رسد. در آن موقع پيامبر (ص) بين مهاجرين و انصار پيمان برادري را منعقد نمودند و بجا خواهد بود كه اين پيمان برادري در روز عيد غدير ميان مومنان برقرار گردد.

روز ۱۸ذيحجه روز غدير خم انتصاب ولايت اميرالمومنان علی (ع)از طرف خدا و ابلاغ وی توسط رسول اسلام محمد مصطفی (ص) و روز كامل شدن دين برهمه مسلمان جهان مبارك باد (ع)از طرف خدا و ابلاغ وی توسط رسول اسلام محمد مصطفی (ص) و روز كامل شدن دين برهمه مسلمان جهان مبارك باد


مطالب مشابه :


تزئین سکه عید غدیر

دکوراسیون - تزئینات و خانه داری - تزئین سکه عید غدیر - دکوراسیون و تزئینات،سایت آموزشی و از
اعمال عيد غدير خم

شيعيان بايد اين روشها را براي عيدغدير نيز رعايت 15- مي دانيد كه هديه دادن و گرفتن با
اعمل عیدغدیر

غدیر شناسنامه شیعه - اعمل عیدغدیر - رهبر معظم انقلاب : عيدغدير بخش عمده‏ اى از شناسنامه‏ ى
اعمال شب و روز عید غدیر

عيدغدير يکي از مهم هر کس در اين روز يک درهم به برادران مومن خود هديه بدهد برابر با
مسابقه خاطره نویسی نوروزی

مي­دهيد، به بازي­هاي دوران كودكي دل مي­سپاريد، از گرفتن عيدي و هديه عيدغدير خم
داستان حضرت شيث (ع)

عيدغدير; دلنوشته پدرم مريض است و از شما ميخواهد كمى از ميوه هاى بهشتى براى او هديه بفرستيد
توقیف برنامه های رشید پور و شهریاری در تلویزیون

تأمين هزينه‌هاي رفت و برگشت به مهمانانش نيزمبالغي را هم به عنوان هديه عيدغدير ادامه
برچسب :