معرفی استخرهای استان تهران (جنوب شرق) - استخر عقاب تهران

معرفی استخرهای استان تهران(جنوب شرق و جنوب غرب)
استخر عقاب تهران

استخر عقاب تهرانجنوب شرق

*استخر آتش نشانی

مساحت: 11× 20 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان 17 شهریور نبرد جنوبی

* استخر اداره برق

مساحت: 7×30 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان شهدا اداره برق

* استخر اقبال

مساحت: 11× 18 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : خیابان 17 شهریور پل آهنگ

* استخر ایران امروز

مساحت: 12× 12 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : میدان بهارستان

* استخر بانک تجارت

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان فرودس -، کوچه برلن

* استخر بانک ملی

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فردوسی بانک ملی

* استخر تختی خانی آباد

مساحت: 11× 22 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شوش غرب ی- چهارراه خانی آباد

* استخر جهانپناه

مساحت: 12× 25متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان 17 شهریور – انتهای جهانپناه

* استخر حورتن

مساحت: 6× 13 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان شیوا – سر آسیاب

* استخرسمیه

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان 17 شهریور – نرسیده به میدان خراسان

* استخر شرکت واحد

مساحت: 20× 8 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : مجاهدین اسلام جنب بیمارستان معیری

* استخر شهید پناهی

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان خیابان پاک تلفن:355566

* استخر شهید پناهی

مساحت: 8×12 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان – خیابان پاک تلفن: 355566

* استخر شهید رستمی

مساحت: 13×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مولوی، باغ فردوس روبروی کلانتری 16

* استخر فرجی

مساحت: 13×22 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان خاوران، روبروی اتابک

* استخر قدس

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرزاد، آپارتمان قرمز

* استخر کوکاکولا

مساحت: 5×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان پبروزی - کوکاکولا

* استخر لاله

مساحت: 5×8 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان کوشک

* استخر مریم

مساحت: 9×4 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز –

*استخر موسوی

مساحت: 12× 30 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان 17 شهریور – ایستگاه ناصری

* استخر مهدکودک گلها

مساحت: 5×8 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان 17 شهریور – خیابان شهید احمدی

* استخر نیروی هوائی

مساحت: 12×30 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان پیروزی پشتیبانی مرکز نیروی هوائی

* استخر همایون

مساحت: 12×30 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان افسریه – 20 متری

* استخر حقیقت

مساحت: 5×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان نبرد کوچه حقیقت پلاک 62 تلفن:


,