برنامه 7 روزه سوزاندن چربی و سموم بدن با لیمو

رژیم 7 روزه طبیعی برای سوزاندن چربی و سموم 

در این متن نوشیدنی یسیار ساده ای را برای سوزاندن چربی و از بین بردن سموم بدن به شما معرفی می کنیم که مواد اصلی آن لیمو است ، این میوه خواص معجزه آسایی دارد که یکی از آن ها زودودن سموم است و طبق نظر سنجی های انجام شده در سایت ها و ... بسیاری از افراد از آن راضی بوده اند . یکی از این افراد مصرف کننده برا این باور است که مصرف این نوشیدنی باید روزمره بلشد و همین طور هنگام صبح مصرف شود که سموم بدن دفع شود.

لیمو برای سوزاندن چربی

برنامه 7 روزه سوزاندن چربی و دفع سموم بدن با لیمو

روز اول : جادوی آن با شکم خالی 

یک لیوان را پر از آب گرم کنید و مقداری لیمو در آن بچکانید و دقایقی صبر کنید و بعد بنوشید و همین کار را بعد از ظهر دوباره با شکم خالی انجام دهید می توانید این نوشیدنی را نیم ساعت قبل از نهار بنوشید نکته اصلی زمان مصرف آن است که باید احساس گرسنگی داشته باشید.

روز دوم : دفع مسمویت و معدنی کردن 

روزتان را با قدرت با آب معدنی شروع کنید دوباره یک لیوان آب را با لیمو صبح و بعد از ظهر بنوشید و در طول روز 2- 3 لیتر آب معدنی هم مصرف کنید و برای نتیجه بهتر میوه را به آب معدنی اضافه کنید.

روز سوم :نهار مقوی 

مثل روزهای قبل به خوردن آب گرم با لیمو صبح ها ادامه دهید تنها تغیر این است که می توانید در طول نهار از آن نوشیدنی استفاده کنید و به خوردن آب معدنی با لیمو ادامه دهید.

روز چهارم و پنجم : مراحل روز سوم را تکرار کنید.

روز ششم : محدود کننده 

برنامه روز سوم را اجرا کنید فقط مصرف آب لیمو را در روز محدود و لیمو د روز محدود به 12 لیوان کنید و ترجیحا صبح و قبل از شما بنوشید.

روز هفتم : عادت 

روز آخر رژیم دیگر نوشیدن آب و لیمو صبح با شکم خالی به نوعی عادت شده است و فراموش نکنید در طول روز 2 - 3 لیتر آب برای حفظ رطوبت خود بنوشید.

برنامه 7 روزه سوزاندن چربی و سموم بدن با لیمو