آموزش درست نویسی زبان فارسی توسط مهدی صالحی در خندوانه

مهدی صالحی دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی در خندوانه

برنامه خندوانه با اجرای رامبد جوان شب گذشته اول مردادماه 96 ساعت 23 روی آنتن شبکه نسیم رفت. مهدی صالحی ویراستار و دبیر انجمن فرهنگی آموزشی ویرایش و درست نویسی کشورمان مهمان رامبد جوان در این برنامه بود و درباره اصول درست نوشتار زبان فارسی صحبت کرد و از وضعیت ناراحت کننده زبان فارسی گفت.

گفتگو با مهدی صالحی دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی

مهدی صالحی مهمان شب گذشته برنامه خندوانه درباره وضعیت این روزهای زبان فارسی گفت :این روزها برای زبان فارسی روزهای خوبی نیست و کمتر کسی مثل رامبد جوان پیدا میشود که حواسش به زبان فارسی باشد . واژگان زبان فارسی ما کنار رفته اند و کلماتی غیر از زبان فارسی مثل مرسی و اوکی جای آن را گرفته است.

زبان فارسی امروز ما در وضعیت بحرانی است . فردوسی در زمان خودش از 9000 واژه در شاهنامه استفاده کرد و کار فوق العاده ای برای زبان فارسی انجام داد و میتوان شاهنامه را نماد خرد ، معنویت ، محمور اخلاق و زبان فارسی دانست . ما در حال حاضر از 700 واژه در زبان فارسی استفاده میکنیم که این واقعا وضعیت بدی است. کاسب های قدیمی و مادربزرگهای ما منبع غنی زبان فارسی بودند زیرا در صحبت هایشان از واژه های درست فارسی و ضرب المثل ها استفاده میکردند.

مهدی صالحی در خندوانه

مهدی صالحی از درست نوسی زبان فارسی میگوید

مهدی صالحی ویراستار زبان فارسی در بخش از صحبت هایش در برنامه خندوانه به ورود استعمارگرها و از بین رفتن حدود 4000 هزار زبان و تغییرات در نوشتار واژه ها اشاره کرد و آموزش درست نویسی واژه های فارسی را در خندوانه به راه انداخت .

رامبد جوان در حمایت از زبان فارسی در برنامه خندوانه اعلام کرد که صفحه ای توسط برنامه خندوانه با عنوان من دوستدار زبان فارسی هستم در اینستاگرام راه اندازی میشود و از مردم خواست عضو آن شوند و به حمایت از زبان فارسی بپردازند.

مهمان شب گذشته برنامه خندوانه بازی جالبی با واژه ها در استودیوی خندوانه انجام داد که مورد استقبال تماشاگران حاضر در استودیو قرار گرفت.

مهدی صالحی در بخش پایانی برنامه درباره گویش ها و لهجه ها در زبان فارسی صحبت کرد و کتاب ترجمه تفسیری و پیام رسان قرآن را به عنوان هدیه تقدیم رامبد جوان کرد و گفت :یک مترجم شش سال تمام وقت روی این کتاب کار کرده است. دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی زبان فارسی در پایان برنامه خندوانه قول داد که در کارگاه های ویرایش و درست نویسی ، نویسندگی و مهارتهای ورد که معطوف به کار است 30 نفر را برای آموزش بپذیرد.

آموزش درست نویسی زبان فارسی توسط مهدی صالحی در خندوانه