تقدیر و تشکر پایان نامه کارشناسی

 • نمونه هايي از تقدير و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

  صفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از مهمترين صفحات در تمامي پايان نامه هاست كه اغلب دانشجويان و محققان به دنبال كلماتي شيوا و زيبا براي تدوين آن هستند. در ادامه تعدادي از متون پيشنهادي براي اين صفحه آورده شده است، اميد است كه مورد استفاده دانشجويان عزيز قرار گيرد.تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مایه ام جناب آقای/سرکار خانم ...................که از محضر پر فیض تدریسشان ، بهره ها برده ام.با امتنان بیکران از مساعدت های بی شائبه ی جناب آقای /سرکار خانم ........ریاست محترم دانشکده/دانشگاه.با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بسیار عزیز ، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعه نوش جام تعليم و تربیت ، فضیلت و انسانیت آنها بوده ام و همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختی ها و مشکلات بوده است.با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایه ام خانم ها ................،................. و آقایان ..............،.................. که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده اندبا تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای / سرکار خانم ..................................که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم.(و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه).معلما مقامت ز عرش برتر باد همیشه توسن اندیشه ات مظفر بادبه نکته های دلاویز و گفته های بلند صحیفه های سخن از تو علم پرور بادهمچنین از پدر و مادر عزیز ، دلسوز و مهربانم که آرامش روحی و آسایش فکری فراهم نمودند تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب ، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را به نحو احسن به اتمام برسانم ; سپاسگزاری نمایم.شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدمیرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر( 11مجادله )که ایزد مقامی ببخشد بلند برآنان که دربحردانش درندبراعمال روشن به سرضمیر همه هست آگه خدای خبیردانشمند اندیشمند استاد برجسته جناب آقای ................................به استناد آیه ی شریفه ی 10 از سوره ی مبارکه ی فاطر که خداوند می فرماید" الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه" ، سخنان و کلام ارزشمند به سوی خدا صعود می کند و با ابدیت سنخیت پیدا کرده و همواره آثار خود را ظاهر می سازند.بسی شایسته است ازتلاش های مداوم وکوشش های مستمر حضرت عالی دراشاعه ی تعلیم وتربیت وبسط وتوسعه ی علم ودانش ونیزاز روشن رای و کارگشایی ثمربخش شما به عنوان ......................درکمال ... • نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

  نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامهصفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از مهمترين صفحات در تمامي پايان نامه هاست كه اغلب دانشجويان و محققان به دنبال كلماتي شيوا و زيبا براي تدوين آن هستند. در ادامه تعدادي از متون پيشنهادي براي اين صفحه آورده شده است، اميد است كه مورد استفاده دانشجويان عزيز قرار گيرد.تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مایه ام جناب آقای/سرکار خانم ...................که از محضر پر فیض تدریسشان ، بهره ها برده ام. با امتنان بیکران از مساعدت های بی شائبه ی جناب آقای /سرکار خانم ........ریاست محترم دانشکده/دانشگاه.با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بسیار عزیز ، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعه نوش جام تعليم و تربیت ، فضیلت و انسانیت آنها بوده ام و همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختی ها و مشکلات بوده است.با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایه ام خانم ها ................،................. و آقایان ..............،.................. که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده اندبا تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای / سرکار خانم ..................................که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم.(و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه).معلما   مقامت  ز  عرش    برتر   باد             همیشه  توسن اندیشه ات مظفر بادبه نکته های دلاویز و گفته های بلند            صحیفه های سخن از تو علم پرور بادهمچنین از پدر و مادر عزیز ، دلسوز و مهربانم که آرامش روحی و آسایش فکری فراهم نمودند تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب ، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را به نحو احسن به اتمام برسانم ;  سپاسگزاری  نمایم.شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا            بر منتهای همت خود کامران شدمیرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر( 11مجادله )که ایزد مقامی ببخشد بلند                                      برآنان که دربحردانش درندبراعمال روشن به سرضمیر                                    همه هست آگه خدای خبیردانشمند اندیشمند استاد برجسته جناب آقای ................................به استناد آیه ی شریفه ی 10 از سوره ی مبارکه ی فاطر  که خداوند می فرماید" الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه" ،  سخنان و کلام ارزشمند به سوی خدا صعود می کند و با ابدیت سنخیت پیدا کرده و همواره آثار خود را ...

 • نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

  صفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از مهمترين صفحات در تمامي پايان نامه هاست كه اغلب دانشجويان و محققان به دنبال كلماتي شيوا و زيبا براي تدوين آن هستند. در ادامه تعدادي از متون پيشنهادي براي اين صفحه آورده شده است، اميد است كه مورد استفاده دانشجويان و محققان عزيز قرار گيرد.تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مایه ام جناب آقای/سرکار خانم ...................که از محضر پر فیض تدریسشان ، بهره ها برده ام.با امتنان بیکران از مساعدت های بی شائبه ی جناب آقای /سرکار خانم ........ریاست محترم دانشکده/دانشگاه.با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بسیار عزیز ، دلسوز و فداکارم که پیوسته جرعه نوش جام تعليم و تربیت ، فضیلت و انسانیت آنها بوده ام و همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختی ها و مشکلات بوده است.با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایه ام خانم ها ................،................. و آقایان ..............،.................. که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده اندبا تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای / سرکار خانم ..................................که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم.(و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه).معلما   مقامت  ز  عرش    برتر   باد             همیشه  توسن اندیشه ات مظفر باد

 • تقدیر و تشکر

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم اجتماعی گروه علوم سیاسی عنوان پایان نامه / رساله عوامل موثر بر روابط ایران و ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه(2002-20013) پایان نامه / رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی نام دانشجو : رحیم کاظمی استاد راهنما : دکتر دکتر یحیی فوزی استاد مشاور: دکتر حاکم قاسمی ماه و سال تنظیم: اسفند 1392   به نام خداوند جان و خرد جلسه دفاع از پایان نامه اینجانب با موضوع «عوامل موثر بر روابط ایران و ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (2002تا 2013). در تاریخ 12/12/ 93برگزار شد و با نمره عالی 19 بدون احتساب یک نمره مقاله علمی پژوهشی دفاع گردید. بدین وسیله از جناب آقای دکتر یحیی فوزی استاد راهنمام و دکتر قاسمی استاد مشاورم که برایم زحمت کشیدند تشکر می کنم. علاوه بر این عزیزان اساتید دیگری هم در گردآوری منابع و نوشتن پایان نامه به بنده مشاوره دادند و کمک کردند که جا دارد از این عزیزان هم تشکر کنم. استاد سید عباس هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی. دکتر روح الله بیات معاون اموربین الملل دانشگاه امام خمینی، استا میر قاسم بنی هاشمی عضو مرکز مطالعات راهبردی . استاد سید اسدالله اطهری رئیس گروه ترکیه شناسی مرکز مطالعات استراتژیک. دکتر پورپاشا. استاد نصیرزاده بکرآباد. وآقای قلی پور مسئول کتابخانه عمومی ورزقان از همه این عزیزان کمال تشکر را دارم. همچنین جا دارد از دوستان خوبم که تو ارائه این پایان نامه به بنده کمک کردند کمال تشکر را داشته باشم ارکین شاهینر و جیهون از ترکیه ُ اسماعیل زمانلی از آذربایجان(فرهاد محمدی. امین طالبی.علیرضا انصاریار. احد اباشی، مهدی بیگدلو ُ محمد ندری و تمامی دوستانی که زحمت کشیدند و تشریف آوردن برای جلسه دفاع از پایان نامه.

 • متن تقدیم پایان نامه

  نمونه متن تقدیم به پایان نامه نمونه 1 : سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید   نمونه 2 : تقدیم به پدرم به استواری کوه  ، مادرم به زلالی چشمه ، همسرم به صمیمیت باران  ، دخترم به طراوت شبنم   نمونه 3 : مادرم، آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم، همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد.   نمونه 4: تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:    به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و ..... پدرم راه تمام زندگیست پدرم دلخوشی همیشگیست   نمونه 5 : تقدیم به مادر عزیزتر از جانم: مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست غمگسار جاودانی مادر است چشم سار مهربانی مادر است   نمونه 6 : تقدیم به : پدر و مادرم به خاطر زحمات بی دریغشان چیدم گلی ز باغ ادب تا بروز عید در بارگاه میر ادب پرور آورم حیف است با خسان گل دانش کنی نثار من گل نثار مردم دانشور آورم         شهریار    نمونه 7 : تقدیم به: روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر  و به : همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم   نمونه 8 : خداوندا به ما توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوستت بدارند، را عنایت فرما   نمونه 9 : جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده، و چشم ما را ضیای خود ده، و ما را از فضل و کرم خود آن ده که آن به. یارب دل ما را تو به رحمت جان ده درد همه را به صابری درمان ده این بنده چه داند که چه می باید جست داننده تویی هر آنچه دانی آن ده   نمونه 10 : تقدیم به: خدایی که آفرید جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید. گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم     نمونه 11 : سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. نمونه 12 : تقدیم به پدر و مادرم که از نگاهشان صلابت از رفتارشان محبت و ...

 • آموزش اصول نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

  پایان نامه تحصیلی براساس یک استاندارد جهانی از پنج بخش تشکیل شده است. پس از نگارش پایان نامه برای آنکه پایان نامه جلد شود باید به صورت زیر تنظیم گردد : ۱- صفحه عنوان ۲- پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی ۳- فهرست مطالب ۴- فصل اول – طرح تحقیق ۵- فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق ۶- فصل سوم _ روش تحقیق ۷- فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ۸- فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها ۹- فهرست منابع و مآخذ ۱۰- پیوست ۱- عنوان تحقیقعنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه پایان نامه است. گاهی صفحه عنوان درست مانند جلد پایان نامه طراحی می‌شود. صفحه عنوان شامل اطلاعات زیر است: الف) عنوان پایان نامه ب ) نام کامل استاد راهنما ج ) نام کامل محقق یا محققین د ) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد . ذ ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت ) و ) تاریخ ارایه پایان نامه ۲) پیشگفتار و تشکر و قدر دانیصفحه تشکر و قدردانی الزامی نیست اما مرسوم است که یک صفحه را به تقدیر و تشکر اختصای می‌دهند. محقق میتواند در پایین پیشگفتار نیز از فرد یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمایی کرده اند ، سپاسگزاری کند . ۳) فهرست مطالبفهرست مطالب و شماره صفحه مطالب معمولا شامل سه بخش است. دقت کنید فهرست مطالب خود با حروف الفبا شماره صفحه می‌خورد. فهرست عناوین و شماره صفحه هر مطلب فهرست جداول و شماره صفحه هر جدول، در صورتیکه جدول وجود داشته باشد. فهرست تصاویر و شماره صفحه هر تصویر، در صورتیکه تصویر وجود داشته باشد. ۴) فصل اول: طرح تحقیق یا کلیات پژوهشطرح تحقیق یا کلیات پژوهش فصل اول پایان نامه و بسیار مشابه پروپوزال است. مهمترین قسمتهای طرح تحقیق عبارتند از : ۴-۱- عنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق و روشن از موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد . ۴-۲- مقدمه یا تاریخچه ای از موضوع تحقیق : در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اشاره میشود . ۴-۳- تعریف موضوع تحقیق : در این قسمت محقق موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف و تعیین میکند . ۴-۴- هدف یا هدفهای کلی تحقیق : این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و ازطولانی شدن مطالب پرهیز شود ۴-۵- روش انجام تحقیق : در این قسمت پژوهشگر روش کاری خود را بیان میدارد و شیوه های گوناگونی را که در گرد آوری مطالب خود به کار برده ذکر میکند و همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات ...

 • تقدیر و تشکر

  سلام جناب آقای مهدوی نسب از زحمات شما در جهت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات میان دوستان که باعث افزایش قابلیت های آنان در مسائل مختلف آموزشی گردیده است تشکر نموده و پیشرفت روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندم.با آرزوی بهروزیابوذر فرجی  

 • راهنمای تدوین پایان نامه1

  راهنمای تدوین پایان نامه فهرست الف- برگهایابتدای پایان نامه: طرح روی جلد   صفحه سفید صفحه دوم : بسم الله الرحمن الرحیم صفحه سوم :صفحه عنوان چکیده پایان نامه به فارسی پیشگفتار صفحه تاییدها   صفحه تقدیم به   تقدیر و تشکر صفحه فهرست مطالب صفحه فهرست جداول صفحه فهرست تصاویر یا نمودار صفحه فهرست ضمائم و پیوست ب )   متن پایان نامه 1 - فصل اول=کلیات تحقیق: 1 – 1 - مقدمه 1 – 2  - بیان مساله 1 – 3 -  سوالات پژوهش 1 – 4 - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 1 – 5 - اهداف پژوهش 1 – 6 – فرضیه های پژوهش 1 – 7 – کاربران پژوهش 2-  فصل دوم=ادبیات و مبانى نظرى تحقیق: 2 – 1 -– مفاهیم نظری 2 – 2  – مبانی نظری 2 – 3 -– چار چوب نظری 2 – 4 -– پیشینه تحقیق: فصل سوم=روش اجراى تحقیق نوع و روش تحقیق - تعیین جمعیت آمارى، روش هاى نمونه گیرى -روش و ابزار گردآوری اطلاعات-جامعه آماری، جامعه نمونه-روش تجزیه وتحلیل داده ها-شاخص های تحقیق - متغیرها  -متغیرهای مستقل- تعریف مفهومی متغیر مستقل : -تعریف عملیاتی متغیر وابسته- تعاریف کاربردی- -شاخصها و معرفها -متغیر وابسته -روش و ابراز گردآوری-اطلاعات -  محدوده مکانی و زمانی تحقیق - نوع مطالعه - جمعیت مورد مطالعه (تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهای ورود و حذف، روش نمونه گیری ، حجم نمونه و شیوه محاسبه آن) - روش جمع آوری داده ها (مکان و زمان انجام مطالعه) - روش اجرای طرح (بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی، نحوه همسان سازی، نحوة پیگیری ، نحوة مداخله،  و... اشاره کنید.) - روش تجزیه و تحلیل داده ها - مشکلات و محدودیتها - محدوده مکانى و زمانى-  ملاحظات اخلاقی -شاخصها و معرفها -روش ها و تکنیک های آماری – روایی واعتبار پرسشنامه 4 - فصل چهارم =  محیط شناسی:  جغرافیای فضایی مثلا اگر در مورد خلیج فارس باشد خلیج فارس را از حیث ارتباط با مساله یا تحقیق  معرفی کنیم. 5 - فصل پنجم = یافته های تحقیق : در باره موضوع اصلی تحقیق: یافته های تحقیق اعم از کتابخانه یا میدانی می باشد.اینجا فقط مصادیق باشند مبانی نظری مطرح نباشند.تمام اطلاعات در مورد تحقیق در این فصل می آوریم.اول مطالب کتابخانه سپس اسناد و مدارک سپس اسناد میدانی.بخش عمده تحقیق ما همین فصل است.نمودار ها هم در این فصل می آید.توصیف و فشرده سازی نیز در این فصل می آوریم.در فصل دوم و چهارم و پنجم حتما بایستی ارجاع و رفرنس داشته باشد.فصل پنجم فقط توصیف است. 6 - فصل ششم = تجزیه و تحلیل داده ها: فصل ششم استدلال رابطه و ... است فصل ششم رفرنس ندارد چون حاصل جولان فکری است اگر آماری باشد از تفکیک آماری استفاده می کنیم.اگر داده ها کیفی و متنی باشد از روش تحلیل استدلال استفاده می نماییم. در ...

 • نکات نگارشی جهت تدوین رساله های دکتری یا کارشناسی ارشد

  1- بخش ها وترتیب آنها بخشهای مختلف رساله و پایان‌نامه بایستی به ترتیب ذکر شده در زیر تنظیم شده باشند.         ·           صفحه بسمله         ·           صفحه عنوان         ·           صفحه تصویب رساله و پایان‌نامه توسط هیات داوران         ·           اهدا (اختیاری)         ·           چکیده فارسی (حداکثر300 واژه برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا)         ·           پیشگفتار (اختیاری)         ·           تقدیر و تشکر (اختیاری)         ·           فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی‌، عنوان کتابنامه، و عناوین پیوست ها.)         ·           فهرست جدول ها (در صورت وجود)         ·           فهرست شکل‌ها و تصاویر (در صورت وجود)         ·           فهرست علائم و اختصارات (درصورت وجود)         ·           متن اصلی (حداکثر 150 صفحه برای پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و 300 صفحه برای‌ رساله‌های‌دکترا)         ·           پی نویس ها (در صورت وجود)         ·           منابع و ماخذ         ·           فهرست اعلام (اختیاری)         ·           پیوست ها (در صورت وجود)         ·           چکیده ‌انگلیسی (حداکثر 300 واژه.)         ·           صفحه عنوان انگلیسی 2-شیوه نگارش آیین نگارش پایان‌نامه باید مورد تائید گروه باشد. همچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این ‌دستورالعمل باید رعایت شود. 3-کاغذ و چاپ کلیه قسمتهای پایان‌نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کاغذ 7/29×0/21 سانتیمتر (کاغذ A4) می‌باشد. تمامی متن‌ها فقط بر یک روی کاغذ ماشین‌نویسی می‌شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن‌ یکنواخت می‌باشد. نوع قلم برای عناوین می‌تواند متفاوت انتخاب شود. 4- فاصله گذاری و حاشیه‌بندی فاصله سطرها در تمامی پایان‌نامه برابر 0/1 سانتیمتر است، اما فاصله سطرها در چکیده‌ها برابر 5/1 سانتیمتر می‌باشد. حاشیه سمت راست و بالا مساوی 5/3 سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پائین برابر 5/2 سانتیمتر می‌باشد. این حاشیه‌ها باید در سرتاسر پایان‌نامه رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکلها یا جدولها بزرگ‌تر از فضای داخل حاشیه باشد با کوچک کردن آنها و با استفاده از کاغذ A3 (بصورت تاخورده) حاشیه رعایت می گردد. 5- شماره گذاری صفحات آغازین (از اول پایان‌نامه تا اول متن اصلی) با اعداد و به حروف نوشته میشوند مانند پنج، شش و ... تمامی صفحات متن اصلی، که از مقدمه یا فصل نخست شروع می‌شود، باید شماره‌گذاری شوند. شماره‌گذاری صفحات شامل صفحه‌های محتوی شکل، جدول، منابع، و پیوست ها نیز می‌گردد. شماره ...

 • تقدیر و تشکر

  آنچه از عمق جان می آید آن است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه وکوشش خالصانه ی تمامی معلمان عزیزی که در سال تحصیلی گذشته ، در راستای هدایت این نسل سرافراز در عرصه های مختلف به ویژه در انجام کارهای پژوهشی موجب افتخار آفرینی برای شهرستان آمل شده آند ؛ صمیمانه ترین مراتب تقدیر و تشکر را نماییم.