روش تحقیق در علوم انسانی دکتر حافظ نیا

 • دانلود پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

  دانلود پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیابرای دانلود اینجا را کلیک کنید • مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی مؤلف: دکتر محمد رضا حافظ نیا؛ انتشارات سمت فهرست مطالب •        فصل اول: کلیات •        فصل دوم: انواع تحقیقات علمی •        فصل سوم: انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق •        فصل چهارم: تدوین فرضیه •        فصل پنجم: نمونه گیری •        فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات •        فصل هفتم: روشهای گردآوری اطلاعات •        فصل هشتم: کدگذاری، استخراج و طبقه بندی داده ها •        فصل نهم: تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج •        فصل دهم: تنظیم و تدوین گزارش تحقیق •        فصل یازدهم: تهیه و تنظیم طرح تحقیق •        فصل دوازدهم: تهیه و تنظیم مقاله علمی •         فصل پنجم:نمونه گیری تحقیق علمی با چه هدفی انجام میشود ؟ تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود .به این دلیل ،موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها ،صفات ، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. تعریف جامعه آماری: جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود. •         مفهوم نمونه : چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد ؛ محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود ،ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده ، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند. به این جامعه محدود ، نمونه می گویند.  نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار با شند. در آمار به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به یک نمونه، ” شاخص آماری “ و به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به تمام جامعه ” پارامتر“ میگویند. محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند: -یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد .یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند. که به آن  روش انتخاب احتمالی یا    اتفاقی  میگویند. -روش دیگر روش وضعی و غیر احتمالی است؛یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن نداشته باشند و در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را دخالت می دهد.این نمونه گیری را نمونه های وضعی یا تورش دار میگویند. •         انواع نمونه احتمالی این نمونه ها عبارتند ...

 • خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، از دکتر حافظ نیا 3

  بسم الله الرحمن الرحیم درس سمینار استاد : جناب آقای دکتر محسنی  خلاصه قسمت پایانی کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – دکتر محمد رضا حافظ نیا محمّد جواد آقاباقری    عناصر و ساختار طرح تحقیق هر طرح تحقیقی دارای عناصری است که در ارتباطی منطقی با یکدیگر قرار می گیرند و این آرایش منطقی ، یک کلیت منتظم را تشکیل می دهد تحت عنوان ساختار طرح تحقیق علمی . عناصر و اجزاء یک طرح تحقیق علمی به ترتیب عبارتند از : -        سوال اصلی تحقیق و بیان مسآله -        سوابق و ادبیات مربوط -        فلسفه و اهداف تحقیق -        فرضیه ها -        نوع تحقیق -        جامعه آماری -        حجم نمونه و روش نمونه گیری -        روشهای گردآوری اطلاعات -        ابزار گرد آوری اطلاعات -        روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات -        روش تجزیه و تحلیل اطلاعات -        مدیر و عوامل اجرایی تحقیق -        زمان و طول مدت اجرای تحقیق -        هزینه های تحقیق -        ابزار ها ، وسایل و شرایط مورد نیاز برای اجرای تحقیق -        مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق -        تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی و اختصاصی طرح -        فهرست منابع و مآخذ تحقیق -        ضمایم تعریف هر یک از عناصر طرح به دلیل آنکه در فصول قبلی ، تعریف هر یک از این عناصر به تفصیل آمده ، فقط اشاره ای گذرا و مختصر خواهد آمد . 1.       سوال اصلی تحقیق و بیان مسئله : هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مسئله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد . پس عنوان کلی تحقیق در قالب یک جمله ی استفهامی بیان می شود . با طرح آن به صورت جمله ی سوالی ، ذهن محقق متوجه هدف تحقیق و آن چیزی می شود که باید تحقیق را به خاطر آن انجام دهد . محقق در بیان یا تعریف مسأله می بایست به تشریح موارد زیر بپردازد : معرفی دقیق مسأله ، معرفی جنبه های مجهول و مبهم ، معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها ، تعاریف عملیاتی ، سوالات ویژه تحقیق ، منظور و مقصود تحقیق و سرانجام تشریح دقیق ابعاد و حدود مسأله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر . 2.       سوابق و ادبیات مسأله تحقیق : چکیده و خلاصه ای از گذشته موضوع تحقیق و کارهای دیگران در حدود یک تا دو صفحه بسته به تحقیق . 3.       فلسفه و اهداف تحقیق : بیان چرایی و دلایل ضروری و توجیهی انجام دادن تحقیق و نیز اهداف علمی و کاربردی یا عملی آن ، همچنین بیان نتایج حاصل از تحقیق و سودمندی های آن برای گسترش دامنه ی علم و حل مشکلات و مسائل زندگی بشر و ... . 4.       فرضیه ها : جملاتی خبری و کامل که به ترتیب اهمیت نوشته شده و ارتباطی منطقی با سوال ...

 • دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر حافظ نیا

  پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانیدانلود

 • فهرست برخی کتابهای روش تحقیق

   5.        روش تحقیق در علوم انسانی دکتر حافظ نیا6.        روش تحقیق در علوم رفتاری. عزت اله نادری و سیف نراقی7.        روش تحقیق، دکتر ساعی. انتشارات سمت.  8.        روش تحقیق در علوم اجتماعی: دکتر نیک گوهر9.        مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی. محمد تقی ایمان10.    ) کرلینجر،فرد. ان. (1374)مبانی پژوهش در علوم رفتاری(جلد اول و دوم) ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند تهران: انتشارات آوای نور.11.    گال، مردیت و همکاران (1383) روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول و دوم) ترجمه احمد رضا نصر و دیگران، تهران:انتشارات سمت.12.    دواس، دی. ای. (1383) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.13.    دلاور، علی (1380) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.14.    دلاور، علی (1385) راهنمای تحقیق و ارزشیابی، تهران: انتشارات ارسباران.15.    روش تحقیق در روان شناسی و علوم اجتماعی. تالیف : دکتر علی دلاور16.    بتیماس ، چادا (1381) روش های پژوهش در علوم اجتماعی ، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی ، تهران: انتشارات سروش17.    نادری، عزت اله (1384) راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق ، تهران: انتشارات بدر.18.    روش تحقيق كيفي، كاترين مارشال، گرچن ب، راس‌من، ترجمه علي پارسائيان، سيد محمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهش‏هاي فرهنگي، 1377. 19.   روش تحقيق با تاكيد بر علوم اسلامي (ويرايش جديد). : نكونام جعفر20.    . آرام، احمد. متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی. تهران، دانشگاه تهران، 1334.21.    آریان پور، امیرحسین. آیین پژوهش. چاپ چهارم، تهران، نشر گستر، 1378.22.    آریان پور، امیرحسین. متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه علوم اداری،1334.23.    اردلان، ظفردخت. فنون تحقیق اتنولوژی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1341، 107 ص.24.    اردلان، ظفردخت. برخی از فنون تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، 1351، 94 ص.25.    اوانز. ک. م. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم تربیتی، محمدعلی فرجاد، تهران، انتشارات الهام، 1361 ش. 120 ص.26.    تاجداری، پرویز. روش های علمی تحقیقی همراه با نظریه ارزشیابی، انتشارات اتا، 1369.27.    جان، بست. روش های تحقیق در علوم تربیتی، حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، انتشارات رشد، 1366.28.    حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت، چاپ اول، 1377، 284 ص.29.    61. خدادوست، طاهره. تحقیق مأخذشناسی و گزارش نویسی، دانشکده علوم اداری و مدیریت، دانشگاه تهران. 1349. 243 ص.30.    خرسند، غلامحسین. اصول روش تحقیق ...

 • خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، از دکتر حافظ نیا 1

  بسمه تعالی خلاصه بخش اول کتاب روش تحقیق صفحات 5 الی الی 41 محمد مهدی رازینی      حقوق 83                                                واحد سمینار     دکتر محسنی   فصل اول :  کلیات بحثی در زمینه شناخت از قدیم تا امروز مبنا های زیادی برای شناخت وجود داشته اما نکته مهم این است که پی ببریم کدام یک از این ها تا چه اندازه می تواند به حقیقت نائل آید و یا تا چه اندازه از آن انحراف خواهد داشت. علم انسان                 حضوری : یعنی واقیت معلوم نزد انسان حاضر باشد، بدون واسطه مانند علم به ترس                             حصولی : یعنی بر اساس یک مفهوم و واقعیت خارجی و به واسطه حاصل گردد مانند علم به اشیاء خارجی خود علم حصولی نیز به دو بخش تصور و تصدیق تقسیم می شود. دیدگاه های شناختی 1-  تجربه گرایی و پزیتیویسم: در مقابل عقل گرایی ارسطویی در رنسانس علمی قرون 14 تا 16 و برای پاسخ به انتقادات دایره وین پدید آمد و بانی آن فرانسیس بیکن بود. این مکتب توسط جان لاک، هیوم و راسل دنبال شد. نهایتاً طی رویدادهای سیاسی اروپای 1930 از هم پاشید و دانشمندان آتن به نقاط مختلف مهاجرت کردند. این مکتب وسیله شناخت را حواس انسان می دانست و برای تجربه، آزمایش و مشاهده اصالت قائل بود. همچنین را دستیابی به قوانین علمی را استقرا می دانست. نمیتوان منکر شد که روش این مکتب در حوزه علوم طبیعی دستآورد های بسیاری داشت. 2- عقل گرایی: این مکتب مدعی بود که حواسقادر به درک اصول و مفاهیم نیستند و برای درک آن ها ما نیاز به روش استدلال قیاسی داریم. سابقه این روش به یونان و ارسطو برمی گردد که طی آن بین صغری و کبری یک ادعا رابطه منطقی ایجاد کرده و نتیجه را از دل آن استخراج می کردند. 3- استنباطی: این دیدگاه برای فهم بهتر در حوزه علوم اجتماعی پداید آمد و به استنباط یا تفهم به عنوان یک روش خاص نگاه می کرد. با این  نگاه که اندیشه برای فهم مسائل اجتماعی کافی نیست در اواخر سده 19 شکل گرفت و در مقابل روش توضیحی در علوم طبیعی ایستاد. 4- ساختاری: در این دیدگاه دو رویکرد به وجود آمد که هر دو استقرا گرایی را مورد انتقاد قرار داد. الف) دیدگاه مربوط به لاکتوش در مورد برنامه های پژوهشی : لاکتوش گفت که باید رهنمون ایجابی و سلبی ایجاد شود. سلبی در مورد مفروضاتی که نباید در حوزه تحقیقات ما ترک یا جرح شوند و یا مورد خدشه قرار گیرند و در نتیجه از ابطال مصون خواهند ماند. ایجابی برای چگونگی تحول و توسعه تحقیق تا گامی جلوتر بگذارد. ب) دیدگاه مربوط به توماس کوهن با عنوان پارادایم ها و انقلاب علمی:  توماس کوهن تصویری را از شیوه پیشرفت علم ارائه کرد. در این تصویر، ابتدا یک پیش علم وجود ...

 • فایل پاورپوینت درس روش تحقیق در علوم اجتماعی (استاد: محمد حسین پور)

  با سلام خدمت دوستان عزیز-نویسندگان این وبلاگ که همگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 89 دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز می باشند،سعی بر آن دارند که کلیه جزوات،اخبار و هماهنگی های لازم در خصوص امور مربوط به این رشته را در راستای تقویت ارتباط گروهی و موفقیت هر چه بیشتر دانشجویان عزیز،در این وبلاگ مندرج نمایند.خواهشمند است با نظرات سازنده خود این وبلاگ را که متعلق به خود شماست در پیشرفت هر چه بیشتر یاری نمایید.منابع معرفی شده توسط استاد حسین پور:1-منبع اصلی:مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی     دکتر محمدرضا حافظ نیا     انتشارات سمت2-منابع فرعی:1-روش تحقیق در علوم انسانی                             دکتر سیاوش خلیلی2-مبانی نظری پژوهش در علوم اجتماعی و انسانی     دکتر علی دلاور3-روش تحقیق در مدیریت                                     دکتر غلامرضا خاکی4-روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی                 دکتر غلامرضا خاکی5-روش تحقیق                                                  دکتر باقر ساروخانیفایل پاورپوینت درس روش تحقیق در علوم اجتماعی استاد حسین پور با قابلیت دانلود از سرورهای مختلف، آپلود گردید:لینک های غیر مستقیم:http://rapidshare.com/files/423439745/Ravesh_Tahghigh.ziphttp://hotfile.com/dl/74196387/5028aee/Ravesh_Tahghigh.zip.htmlhttp://www.megaupload.com/?d=OJDI11UThttp://depositfiles.com/files/hs0jbp6s4لینک های مستقیم:http://www.up.nikscript.com/images/6nzlsdhn0wy9e7h22s.ziphttp://www.uploadtak.com/images/gmlf4yc7k28cdy3ueuq6.zip

 • منابع درس روش تحقیق در مطالعات روستایی کتاب روش تحقیق در علوم انسانی از دکتر حافظ نیا و جزوه لینک

  http://upir.ir/aban93/reserch-rural.pdf  

 • روش تحقیق دکتر علی جعفری

  دانشجویان محترمی که بادکتر علی جعفری روش تحقیق و سمینار دارند، عناوین مقالات خود را ایمیل کنیدایمیل استاد[email protected]منبع درس روش تحقیق: کتاب روش تحقیق در علوم انسانی، دکتر حافظ نیا، انتشارات سمتفایل خلاصه کتاب را از آدرس زیر دانلود کنید:                                                                                 برای دانلود گزینده روش تحقیق کلیک کنیدیابرای دانلود گزیده روش تحقیق کلیک کنسايت های حقوقیالف: سایتهای فارسی بانک های های اطلاعاتی و کتابخانه های اینترنتی فارسی: www.sid.ir بانک جامع و روزآمد نشریات علمی - پژوهشی کشور مجلات و نشریات ایران: www.noormags.com www.magiran.com www.2lat.com/magazines.html http://www.namamatn.com/easysearch.aspx - شامل بيش از 600,000 عنوان مقاله و مطلب در 15,000 موضوع دسترسي به تمامي نشريات از سال 1377 تا به امروز و ادامه دار http://www.did.ir کتابخانه الکترونیکی تبیان بیش از 3900 جلد کتاب و 40000 عنوان مقاله www.tebyan.net/index.aspxهpid=19665 http://mydocument.ir/ بانک مقالات فارسی در موضوعات مختلف كتابخانه ديجيتالي حقوقی: www.iranbar.org/phk.php نشريه الكترونيكي حقوق www.hoghoogh.net مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تهران: www.journals.ut.ac.ir/issueuser/IssueArchive.aspxهfacID=15&MissId=15 مجله انديشه هاي حقوقي: http://qc.ut.ac.ir/pg/res/mag2.htm مجله كانون وكلاي دادگستري مركز: www.iranbar.org/pm.php#0 مجله مقالات و بررسيها: http://journals.ut.ac.ir/issueuser/IssueArchive.aspxهfacID=46&MissId=49 نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه: www.iranbar.org/ph17.php مجله حقوقي (مركز امورحقوقي بين المللي): www.iranbar.org/pmm190.php مراجع قضائي و انتظامي و ثبتي: www.iranbar.org/pa11.php مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان: www.iranbar.org/ph11.php آراء و نظرات قضائي ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و ثبتي: www.iranbar.org/ph15.php نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز: www.iranbar.org/pn.php سوابق آموزش حقوق در ايران و فهرست دانشكده هاي حقوق: www.iranbar.org/pa19.php كانون وكلاي دادگستري مركز: www.centralbar.ir www.iranbar.org سايت حقوقي دادخواهي: www.dadkhahi.net سايت رسمي قوه قضائيه  www.judiciary.ir وزارت دادگستري ايران: www.justice.ir دادگستري استان تهران www.dadgostary-tehran.ir دادستاني كل كشور www.dadsetani.ir سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور www.iranprisons.ir اداره كل زندان استان هاي تهران www.tehranprisons.ir سازمان قضائي نيروهاي مسلح www.iranmilitarycourt.com سازمان پزشك قانوني كشور www.lmo.org.ir اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه www.irjpr.ir معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه www.law-training.org دفتر امور بين الملل قوه قضائيه www.bia-judiciary.ir  شبكه خبري قسط ، وابسته به قوه قضائيه www.ghest.net - www.ghest.com دانشكده علوم قضائي و اداري www.fic.ac.ir  سازمان ثبت اسناد و املاك كشور www.sabt.gov.ir دبيرخانه جرائم ...

 • فهرست مهمترین کتاب های روش تحقیق

  فهرست تعدادی از کتاب های روش تحقیق   1.        روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر بازرگان و همکاران. 2.        روش تحقیق کیفی دکتر عباس بازرگان 3.        روش تحقیق دکتر ساریخانی 4.        کندوکاوها و پنداشت ها دکتر رفیع فر 5.        روش تحقیق در علوم انسانی دکتر حافظ نیا 6.        روش تحقیق در علوم رفتاری. عزت اله نادری و سیف نراقی 7.        روش تحقیق، دکتر ساعی. انتشارات سمت.   8.        روش تحقیق در علوم اجتماعی: دکتر نیک گوهر 9.        مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی. محمد تقی ایمان 10.    ) کرلینجر،فرد. ان. (1374)مبانی پژوهش در علوم رفتاری(جلد اول و دوم) ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند تهران: انتشارات آوای نور. 11.    گال، مردیت و همکاران (1383) روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول و دوم) ترجمه احمد رضا نصر و دیگران، تهران:انتشارات سمت. 12.    دواس، دی. ای. (1383) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی. 13.    دلاور، علی (1380) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد. 14.    دلاور، علی (1385) راهنمای تحقیق و ارزشیابی، تهران: انتشارات ارسباران. 15.    روش تحقیق در روان شناسی و علوم اجتماعی. تالیف : دکتر علی دلاور 16.    بتیماس ، چادا (1381) روش های پژوهش در علوم اجتماعی ، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی ، تهران: انتشارات سروش 17.    نادری، عزت اله (1384) راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق ، تهران: انتشارات بدر. 18.    روش تحقيق كيفي، كاترين مارشال، گرچن ب، راس‌من، ترجمه علي پارسائيان، سيد محمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهش‏هاي فرهنگي، 1377.  19.   روش تحقيق با تاكيد بر علوم اسلامي (ويرايش جديد).: نكونام جعفر 20.    . آرام، احمد. متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی. تهران، دانشگاه تهران، 1334. 21.    آریان پور، امیرحسین. آیین پژوهش. چاپ چهارم، تهران، نشر گستر، 1378. 22.    آریان پور، امیرحسین. متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه علوم اداری، 1334. 23.    اردلان، ظفردخت. فنون تحقیق اتنولوژی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1341، 107 ص. 24.    اردلان، ظفردخت. برخی از فنون تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، 1351، 94 ص. 25.    اوانز. ک. م. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم تربیتی، محمدعلی فرجاد، تهران، انتشارات الهام، 1361 ش. 120 ص. 26.    تاجداری، پرویز. روش های علمی تحقیقی همراه با نظریه ارزشیابی، انتشارات اتا، 1369. 27.    جان، بست. روش های تحقیق در علوم تربیتی، حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، انتشارات رشد، 1366. 28.    حافظ ...