سامانه ارزش افزوده اظهارنامه

 • تسليم اظهارنامه مالياتي ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال 1391

  – بخشنامه شماره 200/26421تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال 1391 نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1391 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تكاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:ادارات كل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1391 را تا پايان روز شنبه مورخ 1392/01/31 تسليم نمايند، امكان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذكور را در صورت درخواست كتبي براي مؤديان فوق الذكر فراهم نمايند. ضمناً اختيار بخشودگي صد در صد (100%) جرائم مذكور به مديران كل امور مالياتي ذيربط تفويض مي‌گردد. منبع خبر : سایت سازمان امور مالیاتی کشور برای این دوره اصلا اداره دارایی هیچگونه سرویسی به مودیان خود نمی دهد(ثبت اظهارنامه-صدور قبض-ثبت واریزها)فقط دفاتر پیشخوان دولت موظف به این کار هستند . پس دفاتر در صورت مراجعه مودیان مشمول این قانون حداکثر همکاری را با انان به عمل اورند. کارمزد تعیین شده برای این سرویس ۵۰۰۰تومان (۲سری پرینت اظهارنامه- ۲ برگ پرینت قبض بانک ملی -۲برک پرینت ثبت واریزها) دفاتر برای خودشون هم اظهارنامه این دوره رو ثبت کنند • آموزش تصویری نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  آموزش تصویری نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده ( با تغییرات سه ماهه اول ۱۳۹۱) بیشتر تصاویر مربوط به دوره قبل می باشد ابتدا وارده سایت www.evat.ir شده و بر روی گزینه تسلیم اظهار نامه عادی کلیک نمایید. (شکل 1) شکل 1 سپس سیستم پیغامی (شکل 2) مبنی بر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده معادل 2.۹ درصد و عوارض ۲.۱ درصد را نمایش می دهد که با کلیک بر روی OK وارد صفحه ورود می گردید. شکل 2 در این صفحه (شکل 3) نام کاربری و کلمه عبوری را که قبلا از طریق پست برایتان ارسال گردیده را وارد نمایید و بر روی گزینه ورود کلیک کنید. شکل 3 در  صفحه جدید می توان شماره دوره و سال عملکرد را انتخاب نمود که به صورت پیش فرض معمولا سال عملکرد و شماره دوره انتخاب شده است (شکل 4) و شما می بایست کلید ورود را فشرده تا وارد صفحه بعدی شوید.(شکل 5) شکل 4 (تصویر مربوط به دوره قبل بوده و در این دوره  سال عملکرد ۱۳۹۱ و شماره دوره یک (۱) فروردین لغایت خرداد ، اظهارنامه تیر انتخاب شده خواهد بود) شکل 5 در قسمت الف فرم فوق مشخصات مودی به ثبت رسیده و شما می بایست  جدول یک اطلاعات مربوط به قروش سایر کالاها و خدمات را تکمیل نمایید. در جدول یک: قسمت بهای کالاها و خدمات  فروخته شده میزان حق التحریر سه ماهه دی و بهمن و اسفند را جمعا نوشته می شود. باید توجه داشت که میزان حق التحریر از تاریخ اول فروردین لغایت پایان خرداد ماه ۹۱ مورد نظر می باشد. پس از محاسبه حق التحریر سه ماه مبلغ را ضربدر ۲.۹ درصد نموده و در قسمت  مالیات پرداخت شده وارد نمایید همچنین مجددا مبلغ تحریر را در ۲.۱ درصد ضرب نموده و در قسمت عوارض پرداخت شده ثبت نمایید. در جدول دو: اگر کالایی خریداری کرده اید (با فاکتور شماره دار که دارای مشخصات مورد نظر باشد و از بنگاه دارای کد اقتصادی و مورد تایید اداره امور مالیاتی ) که مالیات ارزش افزوده از شما گرفته می توانید در این قسمت وارد کنید همچنین هزینه ها و مالیات بر ارزش افزوده مندرج در قبوض آب و برق و گاز و تلفن دفترخانه را نیز می توانید در این قسمت درج کنید. جدول شماره ۳ نیاز به تکمیل ندارد و اگر اضافه پرداختی از دوره قبل دارید می توانید در ردیف ۳ بند ب آن را وارد نموده و  در نهايتتیک کنار صحت مندرجات اظهارنامه تنظیمی مورد تایید بوده را بزنید و ذیل آن نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید و روی تایید و مرحله بعدی را کلیک کنید. شکل ۶ در صفحه جدید اطلاعاتی که وارد نموده اید به شما نمایش داده می شود که در صورت درستی آن روی File در منوی بالای صفحه کلیک کنید و گزینه print preview را انتخاب کنید و سایز صفحه را تنظیم کنید و صفحه مربوط را پرینت و مهر و امضاء کنید و همچنین بر روی گزینه تایید نهایی و ارسال ...

 • دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

  دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداختمالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه(موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده)مقدمه:با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول ثبت نام مکلفند بر اساس مفاد ماده (21) قانون اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود. حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلقه دوره را پس ار کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند.دستورالعمل حاضر در اجرای این ماده قانون تنظیم تصویب و ابلاغ گردیه است .الف) تعاریف :مالیات:منظور ازمالیات در این دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده می باشد.عوارض:منظور از عوارض در این دستورالعمل عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.سامانه اینترنتی:منظور از سامانه اینترنتی در این دستورالعمل سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی می باشد. www.eVAT.irواحد خدمات مودیان :منظور از واحد خدمات مودیان واحد خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانو اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ (در شهر و استان تهران) و یا اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه (در سایر استان ها) که پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودی در آن مستقر است می باشد.فهرست نشانی تلفن و مدیر مسئول واحد های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده از ستاد سازمان امور مالیاتی کشور (به ویژه معاونت مالیات بر ارزش افزوده) ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها و همچنین سامانه اینترنتی قابل تهیه می باشد.اداره کل امور مالیاتی :منظور از اداره کل امور مالیاتی ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و ادارهکل امور مالیاتی مودیان بزرگ (در مورد شهر و استان تهران ) و یا اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه (در سایر استانها) مربوط به محل فعالیت مودی می باشد.دوره مالیاتی :منظور از دوره مالیاتی در این دستورالعمل دوره مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده(10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.اظهار نامه:منظور از اظهارنامه دراین دستورالعمل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.ب) ترتیب تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ...

 • ارسال اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده سه ماهه اول سال 90

   ارسال اظهارنامه هاي مالياتبر ارزش افزوده سه ماهه اول سال۹۰ همكاران محترم جهت تكميل و ارسال اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت ماليات متعلقه نسبت به سه ماهه اول سال 1390 فقط تا 15 تير ماه 90 فرصت دارند مقتضي است ظرف مدت مقرر اقدام فرمايید. تنظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده  ابتدا وارد سايت https://www.evat.ir/  شده و روي تسلیم اظهارنامه عادیكليك نماييد.بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز ورود که پس از پیش ثبت نام با پست برایتان ارسال شده و وارد شدن به سامانه ، سال عملکرد و شماره دوره را انتخاب و روی ورود کلیک کنید. 1- جدول یک : ردیف 1 جمع تحریر و گواهی امضائ دوره را وارد کرده و در مقابل آن (قسمت مالیات و عوارض متعلقه) .... درصد آن (در این دوره ۲/۲ درصد مالیات و ۸/۱ درصد عوارض سه ماه مذکور) را وارد می کنید. در دریف 4 نیز به همین ترتیب عمل می کنید ( ردیف 2 و 3 نیاز به تکمیل ندارد و شامل ما نمی شود ) 2- در جدول دو: اگر کالایی خریداری کرده اید (با فاکتور شماره دار که دارای مشخصات مورد نظر باشد و از بنگاه دارای کد اقتصادی ) که مالیات ارزش افزوده از شما گرفته می توانید در این قسمت وارید کنید همچنین هزینه ها و مالیات بر ارزش افزوده مندرج در قبوض آب و برق و گاز و تلفن دفترخانه را نیز می توانید در این قسمت درج کنید. 3- جدول شماره 3 نیز نیاز به تکمیل ندارد. در نهايتتیک کنارصحت مندرجات اظهارنامه تنظیمی مورد تایید بوده و ...را بزنید و ذیل آن نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید و روی تایید و مرحله بعدی را کلیک کنید.  ۴-در صفحه جدید در ذیل صفحه شماره ثبت و تاریخ تسلیم اظهارنامه قید شده است. ۵- رویFileدر منوی بالای صفحه کلیک کنید و گزینهprint preview را انتخاب کنید و سایز صفحه را تنظیم کنید و صفحه ای مربوط را پرینت و مهر و امضاء کنید اگر در پیش نمایش پرینت صفحه ناقص آمده بود با تغییر سایز صفحه به 85% صفحه را تنظیم سپس پرینت کنید. 6- شماره حسابهایی که باید ۲/۲% مالیات و  ۸/۱% عوارض را واریز کنید را از اینجا پیدا کنید ( برای هر استان شماره حساب متفاوت وجود دارد) و در فیشهای جداگانه قید و به بانک ملی ایران پرداخت کنید. تذکر بسیار مهم:کد اقتصادی خود را در قسمت شناسه پرداخت قبض واریز بانکی درج نمایید.  7- یک نسخه اظهارنامه پرینت شده که مهر و امضاء کرده اید را با دو نسخه تصویر فیش پرداختی به اداره مالیاتی تان ببرید یا با پست پیشتاز دو قبضه ارسال کنید و رسید پستی را نزد خود نگه دارید. 8- پس از واریز فیشها به بخش ثبت واریز بانکی مالیات و ثبت واریز بانکی عوارض مراجعه و اطلاعات قبوض پرداختی را ثبت کنید .   ۹-قبل از ارسال راهنمای تکمیل اظهارنامهو دستورالعمل تسلیم ...

 • روش تنظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده

  روش تنظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده  ابتدا وارد سايت https://www.evat.ir/  شده و روي تسلیم اظهارنامه عادیكليك نماييد.بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز ورود که پس از پیش ثبت نام با پست برایتان ارسال شده و وارد شدن به سامانه ، سال عملکرد و شماره دوره را انتخاب و روی ورود کلیک کنید. 1- جدول یک : ردیف 1 جمع تحریر و گواهی امضائ دوره را وارد کرده و در مقابل آن (قسمت مالیات و عوارض متعلقه) .... درصد آن را وارد می کنید. در دریف 4 نیز به همین ترتیب عمل می کنید ( ردیف 2 و 3 نیاز به تکمیل ندارد و شامل ما نمی شود ) 2- در جدول دو: اگر کالایی خریداری کرده اید (با فاکتور شماره دار که دارای مشخصات مورد نظر باشد و از بنگاه دارای کد اقتصادی ) که مالیات ارزش افزوده از شما گرفته می توانید در این قسمت وارید کنید همچنین هزینه ها و مالیات بر ارزش افزوده مندرج در قبوض آب و برق و گاز و تلفن دفترخانه را نیز می توانید در این قسمت درج کنید. 3- جدول شماره 3 نیز نیاز به تکمیل ندارد. در نهايتتیک کنارصحت مندرجات اظهارنامه تنظیمی مورد تایید بوده و ...را بزنید و ذیل آن نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید و روی تایید و مرحله بعدی را کلیک کنید.  -4در صفحه جدید در ذیل صفحه شماره ثبت و تاریخ تسلیم اظهارنامه قید شده است.  -5 رویFileدر منوی بالای صفحه کلیک کنید و گزینهprint preview را انتخاب کنید و سایز صفحه را تنظیم کنید و صفحه ای مربوط را پرینت و مهر و امضاء کنید اگر در پیش نمایش پرینت صفحه ناقص آمده بود با تغییر سایز صفحه به 85% صفحه را تنظیم سپس پرینت کنید. 6- شماره حسابهایی که باید 5/1 درصد مالیات و 5/1 درصد عوارضرا واریز کنید را در فیشهای جداگانه قید و به بانک ملی ایران پرداخت کنید . تذکر بسیار مهم:کد اقتصادی خود را در قسمت شناسه پرداخت قبض واریز بانکی درج نمایید.  7- یک نسخه اظهارنامه پرینت شده که مهر و امضاء کرده اید را با دو نسخه تصویر فیش پرداختی به اداره مالیاتی تان ببرید یا با پست پیشتاز دو قبضه ارسال کنید و رسید پستی را نزد خود نگه دارید. 8- پس از واریز فیشها به بخش ثبت واریز بانکی مالیات و ثبت واریز بانکی عوارض مراجعه و اطلاعات قبوض پرداختی را ثبت کنید .   ۹-قبل از ارسال راهنمای تکمیل اظهارنامهو دستورالعمل تسلیم اظهار نامهرا مطالعه بفرمایید . ۱۰- توجه داشته باشید که در قسمتاصلاح اظهارنامهتنها یک بار مجاز به اصلاح اطلاعات هستید.

 • نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  ابتدا وارد سایت www.evat.ir یا سایت www.e-vat.ir شده و روی تسلیم اظهارنامه عادیکلیک نمایید.بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز ورود که پس از پیش ثبت نام با پست برایتان ارسال شده و وارد شدن به سامانه ، سال عملکرد و شماره دوره را انتخاب و روی ورود کلیک کنید. 1-جدول یک : ردیف 1 جمع تحریر و گواهی امضائ دوره و خدمات ثبتی و ... را وارد کرده و در مقابل آن (قسمت مالیات و عوارض متعلقه) .... درصد آن (در این دوره ۹/۲ درصد مالیات و ۱/۲ درصد عوارض سه ماه مذکور) را وارد می کنید. (که البته به طور اتوماتیک توسط سایت پر می شود) در ردیف 4 نیز به همین ترتیب عمل می کنید ( ردیف 2 و 3 نیاز به تکمیل ندارد و شامل ما نمی شود ) 2-در جدول دو: اگر کالایی خریداری کرده اید ( با فاکتور شماره دار که دارای مشخصات مورد نظر باشد و از بنگاه دارای کد اقتصادی ) که مالیات ارزش افزوده از شما گرفته می توانید در این قسمت وارد کنید همچنین هزینه ها و مالیات بر ارزش افزوده مندرج در قبوض آب و برق و گاز و تلفن دفترخانه را نیز می توانید در این قسمت درج کنید. 3-جدول شماره 3 نیز نیاز به تکمیل ندارد. در نهایت تیک کنار صحت مندرجات اظهارنامه تنظیمی مورد تایید بوده و ... را بزنید و ذیل آن نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید و روی تایید و مرحله بعدی را کلیک کنید. ۴- در صفحه جدید در ذیل صفحه شماره ثبت و تاریخ تسلیم اظهارنامه قید شده است. ۵-روی File در منوی بالای صفحه کلیک کنید و گزینه print preview را انتخاب کنید و سایز صفحه را تنظیم کنید و صفحه ای مربوط را پرینت و مهر و امضاء کنید اگر در پیش نمایش پرینت صفحه ناقص آمده بود با تغییر سایز صفحه به 85%صفحه را تنظیم سپس پرینت کنید. 6- شماره حسابهایی که باید۹/۲% مالیات و۱/۲% عوارض را واریز کنید را از اینجا پیدا کنید ( برای هر استان شماره حساب متفاوت وجود دارد) و در فیشهای جداگانه قید و به بانک ملی ایران پرداخت کنید. تذکر بسیار مهم: کداقتصادی خود را در قسمت شناسه پرداخت قبض واریز بانکی درج نمایید.(کسانی که کد اقتصادی دریافت ننموده اند بایستی شماره ملی سردفتر را در قسمت شناسه پرداخت قبض واریز بانکی وارد نمایند تا در هنگام پرداخت دچار مشکل نشوند.) 7-یک نسخه اظهارنامه پرینت شده که مهر و امضاء کرده اید را با دو نسخه تصویرفیش پرداختی به اداره مالیاتی تان ببرید یا با پست پیشتاز دو قبضه ارسال کنید و رسید پستی را نزد خود نگه دارید. 8- پس از واریز فیشها به بخش ثبت واریز بانکی مالیات و ثبت واریز بانکی عوارض مراجعه و اطلاعات قبوض پرداختی را ثبت کنید . ۹- قبل از ارسال راهنمای تکمیل اظهارنامه و دستورالعمل تسلیم اظهار نامه را مطالعه بفرمایید . ۱۰- توجه داشته باشید که در قسمت اصلاح ...

 • *- مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد

  به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه شده به منظور دوری از جرایم، برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی در مهلت مقرر قانونی اقدام کنند. مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد.به گزارش ایلنا، براین اساس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۳ ماهه سوم سال(فصل پاییز) تا ۱۵ دی است.در اطلاعیه این سازمان آمده است: مودیان می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه شده به منظور دوری از جرایم، برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی در مهلت مقرر قانونی اقدام کنند.همچنین از مودیان مشمول این قانون درخواست شد به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند.

 • تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393

  تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:ادارات کل امور مالياتي موظفند در مورد مؤدياني مالياتي که اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1393 را تا پايان روز دوشنبه مورخ 1394/01/31 تسليم نمايند، امکان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذکور را در صورت درخواست کتبي براي مؤديان فوق الذکر فراهم نمايند. ضمناً مديران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحديد، بخشودگي جرايم کمتر از يک ميليارد ريال را به معاونين و عند اللزم رؤساي امور مالياتي ماليات بر ارزش افزوده تفويض نمايند. منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

 • نرم افزار تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

   نرم افزار تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که توسط باشگاه حسابداران تهیه گردیده جهت خدمت رسانی و افزایش فرهنگ مالیاتی به صورت رایگان ارائه میگردد.   در این نرم افزار با معرفی شرکت و تعین نرخ مالیاتی و ارقام مورد نظر شما میتوانید کلیه گزارشات ارزش افزوده خود را از سال 1387 تا سال 1400 در نرم افزار ثبت نمایید (دریافت فایل برنامه)    این نرم افزار ساده و کار آمد طوری طراحی گردیده که از زمان ثبت اطلاعات اولیه خرید و فروش تا زمان برگ قطعی خود را میتوانید کنترل نمایید   بعد ثبت اطلاعات با درج سریال ثبت در بخش فرم اظهارنامه ، اطلاعات بصورت هوشمند باز یابی شده و درمحل فرم اظهارنامه قرار میگیرند و پس از ثبت اطلاعات و چاپ اطلاعات به سادی با ورود به سایت سامانه اظهارنامه ارزش افزوده(www.evat.ir) اطلاعات را درج و کد رهیابی خود را ثبت نمایید این برنامه فقط به عنوان یک نرم افزار کمکی جهت ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع اظهارنامه ارزش افزوده میباشد و ثبت نهایی اطلاعات میبایست در سایت ذکر شده صورت گیرد این نرم افزار به حسابداران کمک فوق العاده ای خواهد نمود تا بتوانند حساب خود را نگهداری کنند   جهت دریافت فایل از گزینه دریافت برنامه استفاده نمایید (دریافت برنامه)