مراحل سفت کاری ساختمان

 • مراحل كلي جهت دريافت پايان سفت كاري

  مراحل و شرح اقدامات :-تكميل فرم شماره 6 توسط مهندس ناظر ساختمان-اخذ نوبت بازديد مالك- بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش-بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه صدور دستور محاسبه-كنترل زير بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فني و سابقه ( پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و كسري پاركينگ-در صورت تائيد محاسب مجددا بررسي مسئول شهرسازي و در صورت نياز رضايت مجاورين و يا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبيل مشرف بودن نسبت به مجاورين ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپاي طرفين جهت صدور تائيد سفت كاريتبصره :در صورتي كه ساختمان اضافه بناي مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به كمسيون ماده صد و پس ار تعيين شدن جريمه و يا صدور راي رفع خلاف بقيه مراحل اجرا مي گردد.-تهيه پيش نويس تائيد سفتكاري( واحد تشكيل پرونده)تبصره 1: در صورتي كه پلاك بيشتر از 4 سقف و بيشتر باشد به اخذ تائيد از واحد : 1- آتش نشاني 2- ايستايي معاونت شهرسازي دارد كه استعلام آن توسط واحد تشكيل پرونده انجام مي گيرد( فرمهاي 18 و 20 توسط شهرداري )تبصره 2: در صورتي كه در محدوده مسكوني با ارزش تاريخي قرارداد نياز به تائيد سازمان ميراث فرهنگي مي باشد( استعلام فرم شماره 13 توسط شهرداري)-تكميل برگ گواهي عدم خلاف در پروانه ساختمان-امضاء توسط معاون شهرسازي – شهردار( معاون مالي – اداري)-ممهور شدن به مهر شهرداري توسط دبير خانه   

 • فرم های کمکی برای کنترل و نظارت بر مراحل اجرای ساختمان

  به طور کلی وظیفه یک مهندس ناظر کنترل اجرای اصولی و صحیح مراحل مختلف ساختمان است.اما مشکل این است بسیاری از مهندسین جوان یا دانشجویان عمران نمیدانند در مراحل مختلف اجرای ساختمان شامل اجرای فونداسیون، اسکلت،سقف، سفت کاری و نازک کاری چه نکات و مواردی باید کنترل شود. به همین علت بنده یک سری فرم های کنترل و نظارت (چک لیست) برای هرکدام از این مراحل تهیه کردم که میتوانید آنها را با خود در هر مرحله بر سر پروژه ببرید و موارد موجود در فرم را یک به یک کنترل کنید و تیک بزنید بدین ترتیب میتوانید تقریبا مطمئن باشید که چیزی را از قلم نیانداخته اید.  فرم نظارتی فونداسیون فرم نظارتی اسکلت فلزی فرم نظارتی اسکلت بتنی فرم نظارتی سقف تیرچه بلوک فرم نظارتی سفت کاری فرم نظارتی تاسیسات مکانیکی و برقی فرم نظارتی نازک کاری------------------برای دانلود فرم های کمکی برای اجراء و نظارت بر پروژه های ساختمانی ( مورد نیاز مهندسین ناظر و سرپرست کارگاه ) کلیک کنید ... فرم نظارتی فونداسیون  فرم نظارتی اسکلت فلزی  فرم نظارتی اسکلت بتنی  فرم نظارتی سقف تیرچه بلوک  فرم نظارتی سفت کاری  فرم نظارتی تاسیسات مکانیکی و برقی  فرم نظارتی نازک کاری فرم ارائه کار مهندسین ناظر و طراح ساختمان  فرم تعهدات مهندس ناظر و طراح عمران و معماری فرم تعهدات و وظایف مهندس ناظر تاسیسات برق  فرم تعهدات و وظایف مهندس ناظر تاسیسات مکانیک فرم ارزشیابی مرحله ای کیفیت اجرای ساختمانهای فلزی (مرحله اول) فرم ارزشیابی مرحله ای کیفیت اجرای ساختمانهای فلزی (مرحله دوم) فرم ارزشیابی نهایی کیفیت اجرای ساختمانهای فلزی فرم گزارش روزانه کارگاه فرم نیروی انسانی و ماشین آلات ساختمانی ساختمانی و تاسیساتی فرم صورتجلسه فاصله حمل فرم صورتجلسه پیشنهاد قیمت جدید فرم پیشرفت پروژه - عملیات اجرایی ساختمان  فرم پیشرفت فیزیکی پروژه های ساختمانی  فرم دستورالعمل نحوه محاسبه مابه التفاوت فولاد و سیمان فرم محاسبه مابه التفاوت مصالح فرم متره برای محاسبه مابه التفاوت  فرم قرار داد دستمزدی فرم قرار داد متر مربع زیربنایی -امیدی منبع : http://omidi2010.blogsky.com

 • قرارداد سفت کاری

  این قرارداد در تاریخ....................مابین شرکت ............................................... به نمایندگی ..........................  به نشانی ......................................................... تلفن .........................  که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود ازیک طرف و آقای ...........................فرزند...........................به شماره شناسنامه ................ صادره از ..................... به نشانی .......................................تلفن ...........................که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود.مطابق با شرایط ومشخصات ذیل منعقد ولازم الاجراء می باشد ماده1-موضوع قرارداد عبارتست از کرسی چینی و دیوار چینی 35 سانتی طبقه زیر زمینی با آجر فشاری ، دیوار چینی 20سانتی با آجر فشاری زیر زمین ، دیوار چینی با آجر10سوراخ 35 سانتی و22سانتی دور تا دور زیرزمین دیوار چینی باآجر سفال 20سانتی طبقات،آجرچینی فشاری 10سانتی پشت قیرگونی زیر زمین، همچنین سیمانکاری آستردورتادور طبقه زیرزمین،بلوکاژشامل قلوه چینی وشن ریزی وبتن ریزی مگر کف زیرزمین ونصب چارچوب دربها و نعل درگاهها ماده2-اسناد ومدارک قرارداد 2-1-قرارداد حاضر 2-2-نقشه ومشخصات فنی 2-3-کلیه دستور کارهائیکه درحین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد ماده3-مبلغ قرارداد مبلغ کل قرارداد....................ریال پیش بینی می گرددکه تا25درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار وطبق تایید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.مطابق نرخنامه پیوست،چناچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه وتنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود. برطبق نرخنامه پیوست پرداخت می گردد. مطابق نرخنامه ذیل: کرسی چینی ودیوار چینی 35سانتی با آجر فشاری از قرارهرمترمربع ...........................................................ریال. دیوار چینی 22سانتی با آجرفشاری از قرارهرمترمربع..............................................................................ریال. دیوارچینی 35سانتی با آجر10سوراخه از قرارهرمتر مربع.........................................................................ریال. دیوار چینی 22سانتی باآجر10سوراخه از قرارهرمتر مربع.........................................................................ریال. آجرچینی 10سانتی پشت قیرگونی زیرزمین از قرارهرمتر مربع...................................................................ریال. دیوار چینی20سانتی با بلوک سفال طبقات از قرار هرمتر مربع....................................................................ریال. سیمانکاری آستر دورتا دورطبقه زیرزمین از قرارهرمتر مربع.....................................................................ریال. بلوکاژ کف شامل قلوه چینی، شن ریزی از قرارهرمتر مربع........................................................................ریال. بتن ریزی مگر کف زیرزمین از قرارهرمتر مربع...................................................................................ری ...

 • اشنایی با مراحل طراحی ساختمان

  آشنایی با مراحل طراحی ساختمان 1-انجام مطالعات اولیه،برنامه ریزی  فیزیکی و تعیین اهداف پروژه:     اهداف کمی و کیفی هر پروژه بستگی به خواست و نیازهای استفاده کننده و امکانات و محدودیت های فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و فنی موجود دارد. (هدف از ایجاد خانه تامین امنیت و آرامش روحی و جسمی افراد خانواده است تا زمینه سلامت، رشد و تعالی آن ها فراهم آید و با ایجاد محیطی خانوادگی صمیمی،حریم خصوصی و آسایش آن ها تامین شود.) 2-بررسی عوامل محیطی و جغرافیایی:     عوامل محیطی نقشی تعیین کننده،در شکل گیری ساختمان دارند.ساختمان های هر منطقه با توجه به شرایط محیطی ،وضع زمین و نوع آب و هوای آن طراحی می شود. عوامل طبیعی شامل:        1)مختصات جغرافیایی هر منطقه              2)آب و هوا با توجه به ارتفاع آن نقطه از سطح زمین 3)محیط و عوامل طبیعی مانند کوه،بیابان و جنگل  تاثیر اساسی در کیفیت ساختمان های هر منطقه دارد.                                     4 )شدت و جهت بادهای منطقه             5)دما و تغییرات درجه حرارت           6)رطوبت نسبی               7)میزان بارندگی 3-شناسایی کامل اجزای عملکردی ساختمان:     برای طراحی مناسب هر قسمت از ساختمان،مهندس معمار باید کاملا با فعالیت هایی که در آن قسمت انجام می گیرد آشنا باشد،مساحت فضا ها و نوع لوازم و تجهیزات مورد استفاده را مشخص کند،نورگیری تهویه و ارتباط متقابل فضاها را بررسی نماید و هر فضا را متناسب با نحوه استفاده اش  طراحی کرده تسهیلات لازم را پیش بینی کند. خصوصیات و ویژگی های بخشی از فضا های  یک  ساختمان مسکونی: 1)ورودی ساختمان:        دسترسی  و و رود به بنا بخش مهمی از طرح آن را تشکیل می دهد،ورودی واحد مسکونی ، ضمن تامیین دسترسی مناسب به خانه باید به خوبی حریم داخلی خانه  را از فضا های عمومی جدا کند و امکانات مربوط به ورود،تعویض لباس ،در آوردن کفش،امکان استقبال و مشایعت مهمان را تامین سازد،همچنین باید زیبا و راحت و فاقد فضاهی بون استفاده باشد،و در شرایط اقلیمی نامناسب ماننع نفوذ سرما،گرما و گردو خاک شود.ورودی باید دسترسی آسان به نشیمن،پذیرایی،پله های طبقات و آشپزخانه داشته باشد. 2)اتاق نشیمن:       تاق نشیمن محل زندگی خانواده و مهمترین قسمت خانه است.فضای نشیمن اغلب مستقل از فضای پذیرایی طراحی می شود و حالتی خصوصی دارد. فضای نشیمن باید آتابگیر باشد و به آسانی با بالکن و حیاط ارتباط داشته باشد. فضای نشیمن باید به نحوی  طراحی شودکه فعالیت های مختلفی مانند نشستن،صحبت کردن، تماشای تلوزیون،بازی بچه ها و مطالعع و ... را عملی سازد. 3)غذا خوری:        غذاخوری باید با آشپزخانه،پذیرایی ...

 • قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

   قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی شماره قرارداد :تاریخ قرارداد :این قرارداد بین خانم / آقای ................... نام پدر ................... شماره ملی .........................شغلساکن : .................................................. ............. تلفن ......................بعنوان صاحب کار ( مالک ) ...................... و خانم / آقای مهندس ........................ نام پدر شماره ملی ................................... شماره پروانه اشتغال :............................ساکن ............................... تلفن ............... بعنوان مهندس ناظر ، ..................... ساختمان با اسکلت ......................به تعداد ........................ طبقه جهت کاربری .......................... واقع دربا شرایط مندرج در زیر منعقد میگردد :ماده 1- موضوع قرارداد : نظارت بر عملیات ساختمانی ( طبق مفاد شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان )ماده 2- مبلغ قرارداد : قیمت خدمات مهندسی ساختمان طبق تعرفه مصوب سال جاری تعیین و به حساب سازمان نظام مهندسی توسط مالک واریز خواهد شد .ماده 3 – مدت قرارداد : از تاریخ ................... ( تاریخ عقد قرارداد ) به مدت دو سال شمسی بوده و درصورتی که نظارت کارهای ساختمانی نیاز به زمانی بیش از زمان فوق باشد ، ناظر موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار ، سازمان نظام مهندسی ، مراجع صدور پراونه اعلام و از سازمان نظام مهندسی درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار را نماید .ماده 4 – وظایف ناظر : طبق بند 13-2 شیوه نامه ماده 33 ، ناظر ساختمان مکفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود را لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق برابر گزارشات مندرج در ماده 8 گواهی نماید . ناظران هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیم نماید .ماده 5 – وظایف صاحب کار ( مالک ) : طبق ماده هفتم فصل سوم شیوه نامه ماده 33 ، مالک یا صاحب کار برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند ، از مجری استفاده نمایند . مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد ، طبق بند 7-1-4- فصل سوم ، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه و سایر بند 7-1-1 لغایت 7-1-15-4 جزء وظایف و مسولیت های مجری ساختمان بوده و عدم انتخاب و معرفی ...

 • دانلود یک نمونه کامل جدول نازک کاری

  دانلود یک نمونه کامل جدول نازک کاری

  منبع :  معمارشیتکتدانلود یک نمونه کامل جدول نازک کاری اجرای ساختمان از نظر زمانبندی و سیستم اجرا به چند بخش قابل طبقه بندی است : ۱-     سازه که از خاکبرداری شروع میشود و تا پایان اسکلت بنا ادامه دارد ۲-     سفت کاری شامل دیوارها ، کرسی چینی ، زیر سازیها مثل زیر سازی پله اگر لازم باشد و یا لاشه چینی در کف زیر زمین . شیب بندی ها مثل شیب بندی پشت بام و فضاهای تر و خلاصه جاهایی که هنوز در ساختمان با مصالح خشن سر و کار داریم. ۳-     تاسیسات شامل لوله های آبو فاضلاب ، لوله های حاوی کابل و سیم برق ، جای کلید و پریزها ، کانالهای هوارسانی و لوله های مربوط به فن اگزاست و … ۴-     نازک کاری شامل سطح نهایی بدنه ها ، کفها و نماها مثل رنگ دیوار و زیر سازی آن و یا سنگ کاری نما و سنگ کف پله و کفسازی ، سقفهای کاذب و کلیه کاذب کاریها ۵-     تجهیزات مثل درب و پنجره  که چهارچوب یا قاب اون قبلا زمان سفت کاری نصب شده ،فن ها ، راه اندازی و تکمیل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ، رویه کلید و پریزها سرویس فرنگی و شیر آلات … مستراح ایرانی جزو نازک کاری است؟ بله به نوعی. در آلبوم نقشه های اجرایی ساختمان (فاز ۲) بخشی برای معرفی تمام مصالح نازک کاری و توضیحات آنها باید در نظر گرفته شود به نام جدول نازک کاری. جدول نازک کاری باید ساده ولی جامع باشد و جنس ، رنگ و ابعاد مصالح نازک کاری را در کلیه بخشهای بنا بیان کند. اگر یک روسازی نیاز به زیر سازی خاصی داشته باشد آنهم چون بخشی از نازک کاری است اینجا منعکس خواهد بود. باید این نکته رو هم اضافه کنم که مصالح نمای  ساختمان در نقشه های نما معرفی میشود چرا که لازم است با اندازه و شکل همراه باشد . اینجا قصد ندارم نحوه پر کردن اطلاعات جدول نازک کاری را بیان کنم منتها در اهمیت وجود این جدول همین نکته کافیست که بخش مهمی از متره و برآورد ساختمان به وجود اطلاعات این جدول وابسته است و چون جزییات غالبا از آلبومهای متعددی کپی برداری شده ، اطلاعات این جدول در زمان اجرا نیز مستند تر است. همچنین اگر حوصله ترسیم یک جزییات داخلی را ندارید ، اینجا جایی است که با یک توضیح میشود از ارائه آن جزییات گریخت. دانلود نمونه فایل ترسیمی اتوکد (dwg) جدول نازک کاری : دانلود از سرور ۱ (۴shared) : نمونه فایل ترسیمی اتوکد (dwg) جدول نازک کاری دانلود از سرور ۲ (ifile) : نمونه فایل ترسیمی اتوکد (dwg) جدول نازک کاری حجم فایل : حدود ۱۰۰ کیلو بایت. پسورد فایل : www.memarchitect.com جدول ارائه شده حاصل بررسی فرمتهای مختلف و متنوعی است که در شرکتهای معماری استفاده میشود. سادگی ، سرعت بالای پرکردن اطلاعات ، پرهیز از ارائه اطلاعات مشابه در چندین جای جدول که ...

 • قسمتهاي مختلف ساختمان بنايي

  قسمتهاي مختلف ساختمان بنايي

  قسمتهاي مختلف ساختمان بنايي سفتکاری و نازک کاری ساختمان با قیمت عالی قسمتهاي مختلف ساختمان بنايي قسمتهاي مختلف ساختمان بناييــ پيــ كلافهاــ ديوارهاــ ستونهاــ سقفمراحل اجرا :پي كني : عرض و ارتفاع پي با توجه بار هاي وارده و مقاومت خاك منطقه وعرض ديوارها يي كه روي آن اجرا خواهند شد محاسبه شده و بعد پلان فنداسيون با توجه به پلان تيپ بندي ومحل قرار گيري ستونها طراحي و آكس بندي ميگردد و از روي پلان فنداسيون توسط ريسمان آكسها را مشخص و بعد با گچ عرض پي كني كه بايد پي كني شود مشخص مي شود رنگ ساختمان ريخته شود بعد پي كني با دست يا به صورت مكانيكي با بيل مكانيكي انجام مي گيرد كه اين مرحله براي تمام انواع ساختمان ها چه اسكلت فولادي و چه اسكلت بتني و بنايي مشترك استمقاومت خاك مناطق مختلف شهري در دفاتر فني فعال ، شهرداري ، مسكن و شهرسازي واستانداري موجود مي باشد براي ساختمانهاي بنايي مقاومت خاك را مي توان با بازديد از محل نيز تخمين زد به شرح زير :ـ خاك دستي فاقد مقاومت لازم براي پي سازي است كه بايد برداشته شود .ـ خاك شن وماسه اي ( خاك دج ) داراي مقاومت خوب در حدود 1.5-2.5 3.5kg/cm2 ـ خاك رس خشك داراي مقاومت نسبتاً خوب در حدود 1-1.5 2 kg/cm2ـ خاك رس مرطوب فاقد مقاومت لازم است .هم چنين از روش آزمايش در محل توسط كيسه هاي سيمان نيزمي توان مقاومت نهايي بعد مقاومت مجاز را محاسبه كرد .بعد از انجام پي كني با توجه به اينكه كف ساختمان± ) از پي چه ارتفاعي دارد چندين حالت براي اجراي كورسي و فنداسيون وجود دارد اگر اختلاف ارتفاع كف ساختمان و كف پي به اندازه پي با شد فنداسيون كار كورسي چنين را نيز انجام خواهد ومي توان بعد از اجراي بتن و مگر فنداسيون به كف رسيد كه اين حداقل ارتفاع پي و كف ساختمان است .در غير اين صورت به دو روش مي توان به كف ساختمان رسيد و بعد عمليات بلوكاژ را انجا م داد .الف ـ ابتدا و كورس چنين را با سنگ لاشه كه به آن لاشه چنين كفته مي شود انجام داده و بعد فنداسيون نواري يا منفرد را اجرا بعد كروس چيني را روي آن انجام دهيم كه بهترين حالت است زيرا كف ساختمان از پايين ترين نقطه به قسمتهاي بالاتر ساختمان متصل مي شود ولي در روش قبلي فشار را تحمل مي كند و مقاومت فنداسيون بتني كه آرماتور بندي شده است را ندارد .نحوه اجرايي آرماتور بندي فنداسيون با توجه به پلان فنداسيون و دتايلهاي آن تعداد ميل گردهاي طولي و تقويتي و همچنين شماره آنها و ميل گردهاي خاموت و شماره و فواصل آنها از هم ( c.o.c) در پلان فنداسيون محاسبه و آورده شده است كه توسط آن به تعدادي كه در نقشه داده شده ميل گردهايي طولي روي خرك يا زمين قرار گرفته و به ...

 • فرم های کمکی برای کنترل و نظارت بر مراحل اجرای ساختمان

  ه طور کلی وظیفه یک مهندس ناظر کنترل اجرای اصولی و صحیح مراحل مختلف ساختمان است.اما مشکل این است بسیاری از مهندسین جوان یا دانشجویان عمران نمیدانند در مراحل مختلف اجرای ساختمان شامل اجرای فونداسیون، اسکلت،سقف، سفت کاری و نازک کاری چه نکات و مواردی باید کنترل شود. به همین علت بنده یک سری فرم های کنترل و نظارت (چک لیست) برای هرکدام از این مراحل تهیه کردم که میتوانید آنها را با خود در هر مرحله بر سر پروژه ببرید و موارد موجود در فرم را یک به یک کنترل کنید و تیک بزنید بدین ترتیب میتوانید تقریبا مطمئن باشید که چیزی را از قلم نیانداخته اید.    فرم نظارتی فونداسیون  فرم نظارتی اسکلت فلزی  فرم نظارتی اسکلت بتنی  فرم نظارتی سقف تیرچه بلوک  فرم نظارتی سفت کاری  فرم نظارتی تاسیسات مکانیکی و برقی  فرم نظارتی نازک کاری

 • مراحل نقاشی ساختمان - خانه - اتاق خواب و ...

  مراحل نقاشی ساختمان - خانه - اتاق خواب و ...

              مراحل نقاشي ساختمان    نقاشی ساختمان به هنر افراد بستگی دارد اما به طور رسمی و واضح این کار شامل 9 مرحله است که در موقعیت های دیوار های گچی و رنگ شده فرق میکند در دیوار های گچ که رنگ بر روی دیوار نخورده است :   الف-ديوار هاي گچي 1-  اولین کار تیغ کشیدن بر روی دیوار گچی و سنباده کشیدن است برای صاف شدن سطح کار . 2-زدن روغن زیر کار بر روی دیوار گچی که این روغن ها انواع مختلفی دارد و باعث سفت شدن گچ و جلوگیری از ترک خوردن دیوار میشود. 3-پس ار خشک شد روغن در این مرحله باید دیوار بتونه شود که بسته به نوع کار (متوسط و خوب) یک یا دو دست بتونه می شود هم سقف هم دیوار. 4-در این مرحله پس از خشک شدن بتونه های کشیده شده بر روی دیوار احتیاج به سنباده کاری است تا سطح کار بسیار صاف و عاری از لکه ها شود. 5- سنباده کاری دیوار های بتونه شده ایجاد گرد و خاک بر روی دیوار میکند و نیاز است قبل از رنگ آمیزی دیوار و شروع رنگ کاری با یک دستمال نم ناک تمام سطح دیوار را از گرد و خاک پاک کنیم. 6-اولین مرحله رنگ کاری ما در این مرحله شروع می شود که تعیین نوع رنگ و طرح آن بستگی به سلیقه افراد دارد ( انواع رنگهای آبی, قرمز, استخوانی و...) . 7- در این مرحله پس از پایان اولین مرحله رنگ کاری ما نیاز به لکه گیری داریم که این مرحله با بتونۀ مخصوصی است که دقت زیاد در این مرحله باعث زیباتر شدن هر چه بهتر کار در مرحلۀ پایانی میشود و پس از پایان لکه گیری باید یک سنبادۀ نرم بر روی دیوار ها کشیده شود و دوباره گرد و خاک دیوار توسط پارچه ای مرطوب گرفته شود. 8-مرحلۀ 8 و 9 جزء مراحل اساسی هستند که تغییر نوع رنگ و یا طرح رنگ برای افراد غیر ممکن است در این مرحله دست دوم رنگ بر روی دیوار زده میشود و آرام آرام زیبایی کار نمایان میشود. 9-مرحلۀ پایان نقاشی است و رنگ آخر را بر روی دیوار می زنند در این مرحله کار به پایان مي رسد . ب-  ديوار هاي رنگي 1-در اين مرحله كليه تركها رو باز مي كنيم 2-كليه ديوارها را سنباده كاري مي كنيم تا ناصافي هاي آن از بين رود 3-تركها و سوراخ ها و در كل لكه ها را بتونه كاري مي كنيم 4-در این مرحله پس از خشک شدن بتونه های کشیده شده بر روی دیوار احتیاج به سنباده کاری است تا سطح کار بسیار صاف و عاری از لکه ها شود. 5-سنباده کاری دیوار های بتونه شده ایجاد گرد و خاک بر روی دیوار میکند و نیاز است قبل از رنگ آمیزی دیوار و شروع رنگ کاری با یک دستمال نم ناک تمام سطح دیوار را از گرد و خاک پاک کنیم. 6-اولین مرحله رنگ کاری ما در این مرحله شروع می شود که تعیین نوع رنگ و طرح آن بستگی به سلیقه افراد دارد ( انواع رنگهای آبی, قرمز, استخوانی و ...) 8-در این مرحله پس از پایان اولین مرحله رنگ ...