نمونه سوالات شرکت ملی گاز

 • نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت ملی گاز ایران

  نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت هاي گاز استاني / ارديبهشت 86   سوالات عمومي کارداني سوالات عمومي کارشناسي سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ايمني وبازرسي فني:166365سوالات تخصصي مقطع کارشناسي برق الکترونيک:126350سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (سخت افزار):126682سوالات تخصصي مقطع کارشناسي صنايع :97709سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (نرم افزار):104083سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مهندسي عمران عمران :324245سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حسابداري:75990سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت بازرگاني:113982سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت دولتي:115762سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت صنعتي:126417سوالات تخصصي مقطع کارشناسي عمران عمران:324245سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مکانيک گرايش حرارت سيالا و طراحي جامدات :1114120سوالات تخصصي مقطع کارشناسي شيمي گرايش گاز پالايش طراحي فرآيند ها پتروشيمي:312232سوالات عمومي مقطع کارشناسي (کليه رشته ها):156160سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد شيمي گرايش محيط زيست:164674سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد عمران گرايش محيط زيست:163285سوالات عمومي مقطع کارشناسي ارشد:135381سوالات تخصصي مقطع کارداني صنايع گرايش ايمني صنعتي:151379سوالات تخصصي مقطع کارداني کامپيوتر گرايش نرم افزار:539438سوالات تخصصي مقطع کارداني :662354سوالات تخصصي مقطع کارداني اداري - امور دولتي - مديريت دولتي:103390سوالات تخصصي مقطع کارداني بازرگاني:115252سوالات تخصصي مقطع کارداني حسابداري:93201سوالات تخصصي مقطع کارداني شيمي گرايش کاربردي پالايش پتروشيمي صنايع شيميائي:295039سوالات عمومي مقطع کارداني:153457سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حقوق قضائي:161726 --------------------------------------------------------------------------------------- نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر مناطق عمليات انتقال گاز سال1385 سئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها:1002978سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك:1132949سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق قدرت:2859736سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته بازرگاني:887594سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته هاي اداري و مديريت دولتي:956066سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك:1248579سئوالات عمومي مقطع كارشناسي و بالاتر كليه رشته ها:1112326سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك:1716820سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت:3762949سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر نرم افزار:1293646سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته ايمني و بازرسي فني:925748سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك:1515926سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته عمران:3510144سئوالات ... • سوالات استخدامی شرکت ملی گاز

  برای دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز اینجا کلیک کنیدبرای دانلود سوالات آزمون استخدمی وزارت نیرو اینجا کلیک کنیدلینک های زیر خراب استدانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ۰۶/۰۳/۹۰ برای دانلود سوالات نیاز به رمز دارید، برای دریافت رمز اینجا کلیک کنیددانلود سوالات استخدامی  عمومی کارشناسیدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی شیمی دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی شیمی دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی مکانیک دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی صنایع دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی برق الکترونیک دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی برق قدرتدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزاردانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزاردانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی ایمنی بازرسی فنی دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی عمراندانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی فیزیکدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی حسابداریدانلود سوالات استخدامی  عمومی کارشناسی ارشددانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سخت افزاردانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزاردانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعیدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی شیمیدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی عمراندانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد فیزیکدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر IT دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت های پالایشی و انتقال گاز / شهریور ۸۷دانلود سوالات عمومی استخدمی  کاردانیدانلود سوالات عمومی استخدمی  کارشناسیدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  برق الکترونیک – کنترل – ابزار دقیقدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  برق قدرت – الکتروتکنیک – برق صنعتیدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  بازرگانیدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  اداریدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  حسابداریدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  مکانیکدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  شیمیدانلود سوالات تخصصی استخدمی کارشناسی  برق- کنترل – الکترونیک – ابزار دقیقدانلود سوالات تخصصی استخدمی کارشناسی  فیزیکدانلود سوالات تخصصی استخدمی کارشناسی ...

 • دانلود سوالات کاردانی استخدامی شرکت گاز

  دانلود سوالات کاردانی استخدامی شرکت گاز

  دانلود سوالات استخدامی شرکت گاز(همراه با پاسخنامه تشریحی)نمونه سوالات کاردانی استخدامی شرکت گاز : این مجموعه ، شامل نمونه سوالات آزمون های دوره های قبل شرکت گاز می باشد.مطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی شرکت گاز نسبت به رقیبانتان افزایش خواهد داد.◄محتوای این بسته به شرح زیر می باشد: - 173 سوال آزمون استخدامی انتقال حرارت و مکانیک سیالات  به همراه پاسخنامه تشریحی -  89 سوال آزمون استخدامی ترمودینامیک  به همراه پاسخنامه تشریحی-  118 سوال آزمون استخدامی شیمی عمومی، آلی و تجزیه  به همراه پاسخنامه تشریحی- 120 سوال آزمون استخدامی موازنه انرژی و مواد  به همراه پاسخنامه تشریحی - 300 سوال آزمون استخدامی ادبیات فارسی  به همراه پاسخنامه تشریحی - 92 سوال آزمون استخدامی کامپیوتر  به همراه پاسخنامه تشریحی -  75 سوال آزمون استخدامی زبان انگلیسی  به همراه پاسخنامه تشریحی سوالات این فایل مربوط به آزمون های زیر می باشد : آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی 87 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز استانی 86 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی 84 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 84 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز 83 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پخش و پالایش نفت ایران 84 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پخش و پالایش نفت ایران 83 آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی 85 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پخش و پالایش نفت ایران 84 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز 84 آزمون استخدامی شرکت گاز استانی 84 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز 83 آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش 85 آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش 84 آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش 83 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز 84 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز 82 آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی 84 آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی 83 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی 87 آزمون استخدامی شرکت گاز استانی 86 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 85 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی 84 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 83 آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران 84 آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی 83 آزمون استخدامی پتروشیمی 85 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی 87 آزمون استخدامی شرکت گاز استانی 86 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 85 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی 84 آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 83 (همراه با پاسخنامه تشریحی)مطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را ...

 • دانلود سوالات ترمودینامیک استخدامی شرکت گاز

  دانلود سوالات ترمودینامیک استخدامی شرکت گاز

  دانلود سوالات استخدامی شرکت گاز(همراه با پاسخنامه تشریحی)نمونه سوالات ترمودینامیک استخدامی شرکت گاز : این مجموعه ، شامل نمونه سوالات آزمون های دوره های قبل شرکت گاز می باشد.مطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی شرکت گاز نسبت به رقیبانتان افزایش خواهد داد.◄محتوای این بسته به شرح زیر می باشد: 74 سوال آزمون استخدامی ترمودینامیک به همراه پاسخنامه تشریحیسوالات این فایل مربوط به آزمون های زیر می باشد :آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی، 89آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز 87آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی 87آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 86آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 85آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 84مخصوص کارشناسی و کارشناسی های ارشدمطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی شرکت گاز نسبت به رقیبانتان افزایش خواهد داد.قیمت : 1000 توماندانلود سوالات استخدامی شرکت گاز - ترمودینامیک************************************************************مطالب مرتبط :( برای دانلود سوالات مورد نظر روی آن کلیک کنید )دانلود سوالات استخدامی ایمنی و بازرسی فنی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته برق شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته حسابداری شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته شیمی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته عمران شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته مدیریت شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته مکانیک شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته کامپیوتر شرکت گازدانلود سوالات کاردانی استخدامی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی کنترل فرآیند و طراحی راکتور شرکت گازدانلود سوالات استخدامی انتقال جرم و عملیات واحد شرکت گازدانلود سوالات استخدامی انتقال حرارت شرکت گازدانلود سوالات استخدامی ترمودینامیک شرکت گازدانلود سوالات استخدامی مکانیک سیالات شرکت گازدانلود سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز

 • دانلود سوالات سیالات استخدامی شرکت گاز

  دانلود سوالات سیالات استخدامی شرکت گاز

  دانلود سوالات استخدامی شرکت گاز(همراه با پاسخنامه تشریحی)نمونه سوالات مکانیک سیالات استخدامی شرکت گاز : این مجموعه ، شامل نمونه سوالات آزمون های دوره های قبل شرکت گاز می باشد.مطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی شرکت گاز نسبت به رقیبانتان افزایش خواهد داد.◄محتوای این بسته به شرح زیر می باشد: 66 سوال مکانیک سیالات آزمون استخدامی به همراه پاسخنامه تشریحیسوالات این فایل مربوط به آزمون های زیر می باشد :آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی، 89آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز 87آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی 87آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 86آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 85آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران 84مخصوص کارشناسی و کارشناسی های ارشدمطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی شرکت گاز نسبت به رقیبانتان افزایش خواهد داد.قیمت : 1000 توماندانلود سوالات استخدامی شرکت گاز - مکانیک سیالات************************************************************مطالب مرتبط :( برای دانلود سوالات مورد نظر روی آن کلیک کنید )دانلود سوالات استخدامی ایمنی و بازرسی فنی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته برق شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته حسابداری شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته شیمی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته عمران شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته مدیریت شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته مکانیک شرکت گازدانلود سوالات استخدامی رشته کامپیوتر شرکت گازدانلود سوالات کاردانی استخدامی شرکت گازدانلود سوالات استخدامی کنترل فرآیند و طراحی راکتور شرکت گازدانلود سوالات استخدامی انتقال جرم و عملیات واحد شرکت گازدانلود سوالات استخدامی انتقال حرارت شرکت گازدانلود سوالات استخدامی ترمودینامیک شرکت گازدانلود سوالات استخدامی مکانیک سیالات شرکت گازدانلود سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز

 • نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز (کارشناسی و ارشد)

  :: توضیحات بیشتر در مورد نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز (کارشناسی و ارشد) :آزمون استخدامی شرکت گاز ایران در روز های هفدهم و هجدهم اسفند ماه سال ۹۱ برگزار خواهد شد.   با توجه به درخواست مکرر کاربران، ایران استخدام بسته ای ویژه از نمونه سوالات تخصصی شرکت گاز را در مقطع کارشناسی و ارشد همراه با پاسخنامه ی تشریحی آنها تهیه نموده است. این بسته بی نظیرترین بسته ی موجود در سطح اینترنت و در بین فروشگاه های همکار بوده و یکی از مزیت های قابل ذکر آن تکیه بر سوالات سال های قبل شرکت گاز و دوری از هرگونه سوال تألیفی و سلیقه ای می باشد. فروشگاه مهندسی برق در جهت کسب رضایت هرچه بیشتر کاربران خود این بسته را با یک هدیه ی ارزشمند دیگر همراه ساخته است که شامل دفترچه های عمومی استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۹۰ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همراه با پاسخنامه ی آنها می باشد. این نمونه سوالات مربوط به بخش تخصصی آزمون استخدامی شرکت گاز در سال های مختلف همراه با پاسخنامه های آنها می باشند که با قیمت ویژه ی  در اختیار کاربران خوب ایران استخدام قرار گرفته اند. شما با خرید این محصول، فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:   نمونه سوالات تخصصی کنترل فرایند و طراحی راکتور شرکت گاز؛ به شرح زیر: - ۱۰ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی در سال ۱۳۸۹ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۷ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۱۱ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۱۵ نمونه سوال استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی نمونه سوالات تخصصی انتقال جرم و عملیات واحد شرکت گاز؛ به شرح زیر: - ۱۳ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی در سال ۱۳۸۹ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۸ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۷ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۱۲ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۶ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۳۴ نمونه سوال استخدامی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۵ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی در سال ۱۳۸۴ به همراه پاسخنامه تشریحی - ۱۵ نمونه سوال آزمون استخدامی شرکت ملی پخش ...