نمونه پروپوزال دانشگاه آزاد

 • نمونه پروپوزال

      «فرم طرح تحقيق» در خواست تصويب طرح پايان نامه((proposal کارشناسي ارشد و رساله دكتري               عنوان تحقيق:   الف:فارسي :اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی ب:انگلیسی: applying Dar a rule in substantive criminal law رشته:حقوق جزا و جرم شناسی                        مقطع:كارشناسيارشد   نام و نام خانوادگي دانشجو:   امضاء و تاريخ درخواست:5 /3/87                                               «بسمه تعالي» فرم درخواست تصويب طرح پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دکتری عنوان تحقيق : اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی 1-اطلاعات مربوط به دانشجو: نام و نام خانوادگي :                 بشماره دانشجويي : مقطع: كارشناسي ارشد   رشته تحصيلي:حقوق جزا و جرمشناسی        دانشکده:حقوق وعلوم سیاسی   دوره:شبانه سال ورود:مهر1385                     نيمسال اول R           نيمسال دوم £ نشانی پستی در تهران: نشانی پستي در شهرستان: استان آذربایجان غربی-شهرستان خوی- -_   2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما: نام و نام خانوادگي:دكتر سید منصور میر سعیدی     تخصص اصلي:  حقوق جزا و جرمشناسی آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/ حوزوي:دکتری          محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی              رتبه دانشگاهي :استادیار                        شماره تلفن: تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمايي: دانشگاه علامه طباطبائی £               سایر دانشگاهها £ تعداد پايان نامه هاي دكتري در دست راهنمايي: دانشگاه علامه طباطبائي £              سایر دانشگاهها £ 3-طلاعات مربوط به استاد مشاور يا استادان مشاور تعداد پايان نامه هاي در دست راهنمايي تعداد پايان نامه هاي در دست مشاور محل خدمت رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي تخصص اصلي نام ونام خانوادگي         دانشگاه امام حسین (ع) دکتری فقه و مبانی اسلامی دکتر شعبان حق پرست توجه: براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حداكثر يك مشاور و براي رساله دكتري حداكثر 2 نفر مشاور پذيرفته مي شود. 4- اطلاعات مربوط به پايان نامه: عنوان  پایان نامه: 1-فارسي:اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی   2-انگليسي:: applying Dar a rule in substantive criminal law     ب:نوع کار تحقیقی:بنیادی £ نظری R کاربردی £   ج:تعداد واحد پایان نامه:چهار واحد                   بیان مسئله:شامل تشریح  ابعاد و حدود مسئله،معرفی دقیق آن،بیان جنبه های مجهول و مهم،متغیرهای مربوط ،سوال اصلی تحقیق،اهمیت وضروت تحقیق).   در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی ... • قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

    عنوان پایان­نامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری     عنوان پایان­نامه به انگلیسی :                      Principles and Foundations of Criminalization   اطلاعات مربوط به دانشجو:                                                                                تلفن :  نام و نام خانوادگی دانشجو :    شماره دانشجویی :      رشته :  حقوق     گرایش : جزا و جرم شناسی    اطلاعات مربوط به استاد راهنما:  نام و نام خانوادگی استاد راهنما :  دکتر محمد علی جاهد   رشته تحصیلی : حقوق     گرایش اصلی : جزا و جرم شناسی     گرایش فرعی:      آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری     رتبه دانشگاهی :  استادیار                          نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت  تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی :     6             سایر دانشگاه­ها :  تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:          اطلاعات مربوط به اساتید مشاور:  نام و نام خانوادگی استاد مشاور1 : دکتر    علیرضا   لطفی   رشته تحصیلی :  حقوق  گرایش اصلی :  خصوصی  گرایش فرعی:      آخرین مدرک تحصیلی :   دکتری  رتبه دانشگاهی :  استادیار                           نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت  تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:  تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:    نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:      آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه:  تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:  تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:                  نظر کميته تخصصی گروه: موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □ ردیف نام و نام خانوادگی نوع رای توضیحات موافق مخالف   1 دکتر محمدعلی جاهد       2  دکتر علیرضا لطفی       3  دکتر مظفر باشکوه       4  دکتر ...

 • نمونه فرم پروپوزال ارشد دانشگاه آزاد

  فرم پروپوزال ارشد

 • دانلود نمونه فرم پروپوزال دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات) - نمونه قدیمی

  فرم خام پروپوزال دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات) - نمونه قدیمی  جهت دانلود اینجا کلیک کنید

 • نمونه پروپوزال مقدماتي

  نمونه پروپوزال مقدماتي بسمه تعالي پروپوزال مقدماتي   عنوان : تبيين رابطه سرمايه اجتماعي با هويت اجتماعي مهاجران –مطالعه موردي منطقه 16 شهر تهران   بيان مساله : يكي از عوامل موثر برفرآيند توسعه درجهان موضوع سرمايه اجتماعي ونرخ بهره مندي آن در كشورها مي باشد.بدون شك در كشورهاي جهان سوم وتوسعه نيافته موضوع سرمايه اجتماعي مي تواند كاستي هاي منابع اقتصادي راتا حدي بپوشاند.به عبارتي به دليل محدوديت منابع وسرمايه هاي اقتصادي در كشورهاي جهان سوم ،سرمايه اجتماع مي تواند جايگزين مطلوبي براي سرمايه مالي واقتصادي باشد.حتي تحقيقات ميداني نشان داده است كه يك انحراف معيار افزايش در ميزان اعتماد درسطح ملي ،سبب نيم انحراف معيار افزايش در رشد اقتصادي مي شود.پاتنام وكلمن تاكيد كرده اند كه سرمايه اجتماعي بسيار كم هزينه است وثانيا پايان ناپذير مي باشد ومي تواند امنيت واطمينان وكاهش انحرافات اجتماعي رابراي جامعه به ارمغان بياورد. اهميت چنين پتانسيل هايي مثبت وكم هز ينه ضرورت شناسايي آنها را در صورت امكان باز توليد وبهره وري آنها را الزامي مي كند.سرمايه اجتماعي، مجموعه‌اي از منابع و ذخاير ارزشمندي است كه به صورت ذاتي و نهفته در روابط اجتماعيِ گروه‌هاي نخستين، ثانوي و در سازمان اجتماعي جامعه (نهادهاي رسمي و غيررسمي) وجود دارد. برخي از اين ذخاير ارزشمند كه گاه از آن به عنوان ارزش‌هاي اجتماعي نيز ياد مي‌‌شود، عبارتند از؛ صداقت، حسن تفاهم، سلامتي نفس، همدردي، دوستي، دلسوزي، همبستگي، فداكاري و. .. سرمايه اجتماعي از طريق اين منابع، كنش‌هاي كنشگران را در سطوح مختلف خرد، مياني و كلانِ جامعه، آسان، سريع، كم‌هزينه و مطمئن مي‌سازد و بدين وسيله آنان را در رسيدن به اهداف مشترك اجتماعي كمك مي‌كند. نظريه سرمايه اجتماعي در ايران قدمت زيادي ندارد و لزوم شناسايي آن وچگونگي تاثيرسرمايه اجتماعي برانسجام و همبستگي اجتماعي و به حركت در آوردن چرخ هاي توسعه از طريق ايجاد نهادهاي مدني و شبكه هاي اجتماعي ضرورت دارد چراكه اين امر نقش مهمي در هويت يابي و انسجام هاي سطح مياني گروه ها وقوميت ها رادر پي دارد.     مباني نظري تحقيق:  از سرمايه اجتماعي تعاريف مختلفي ارائه گرديده است . يكي از تعاريف مطرح اينست كه سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد (فوكوياما 1999). سرمايه اجتماعي را مي توان حاصل پديده هاي ذيل در يك سيستم اجتماعي دانست . اعتماد متقابل ; تعامل اجتماعي متقابل ; گروههاي اجتماعي ; احساس ...

 • نمونه پروپوزال

  نمونه پروپوزال از یک پایان نامه     مقدمه: علاقه به تحقیق در زمینه خلاقیت به صورت داده های تحقیقاتی از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است . یافته های تحقیقی خلاقیت نیز روی موضوعات تربیتی ، استراتژی های آموزشی ، امور اجرایی و محیط فیزیکی مدرسه تأثیر زیادی داشته است ، مربیان تعلیم و تربیت نیز به شرایط مطلوب برای رشد قوه خلاقیت دانش آموزان اهمیت بسزایی می دهند . با این وجود تحقیق در زمینه خلاقیت عمر طولانی ندارد، از سویی از آنجا که امروزه جامعه بشری با طوفانهای علمی ، تکنولوژیکی و اطلاعاتی گسترده ای روبروست ، توجه به توانایی خلاقیت در جهتی پویا به عنوان یکی از راهکارهای مفید و مؤثر برای برخورد با عقب ماندگی های علمی و تکنولوژیکی فعلی جامعه می باشد(نوری ،1381).اثربخشی سازمانی نیز مقصدی است که تمام تلاشهای سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می گیرد . نظریات و نوشته های موجود در این زمینه ، حکایت از این دارد که اثربخشی پدیده ای است چند بعدی ، از جمله دستیابی به اهداف ، حفظ و تداوم سیستم ، انسجام و وحدت اجزاء ، قابلیت انطباق و ایجاد تغییرات که با یک یا دو عامل نمی توان آن را سنجید که در این راستا مدیران با مشکلات زیادی مواجه می باشند (شیرازی ، 1373).به نظر می رسد خلاقیت یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی سازمان باشد. و از آنجا که دانشگاهها ، محیطی علمی وپژوهشی می باشند ؛ خلاقیت مدرسان و اساتید آن می تواند با اثربخشی سازمانی ارتباط داشته باشد. بنایراین خلاقیت از جمله مسائلی است که درباره ماهیت و تعریف آن تاکنون بین محققان و روانشناسان توافقی حاصل نشده است. تورنس پس از پنجاه سال تحقیق و آزمون در باره خلاقیت، معتقد است نمی توان تعریف صریح و جامعی از خلاقیت داد. و از آنجا که اعضای هیأت علمی یک دانشگاه می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی آن دانشگاه ایفاء نمایند، بنابراین سنجش میزان خلاقیت این اعضاء به عنوان یکی از عوامل اثربخشی آن دانشگاه از اهمیت خاصی می‌تواند برخوردار باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان های مغان می‌پردازد. در این تحقیق سعی بر این است که بدانیم آیا خلاقیت اعضای هیأت علمی می‌تواند با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مثبت داشته باشد یا خیر.بیان مسئلهاگر از بلند ترین مکان زندگی کنونی به گذشته نگاهی بیاندازیم در خواهیم یافت که زندگی کنونی چقدر از نظر امکانات و تجهیزات با گذشته فرق کرده است. به عبارتی دیگر، زندگی ما تا چه اندازه از این نظر راحت تر شده است، و ما تا چه اندازه نسبت به انسان هایی که در گذشته می زیسته اند تفرق یافته ایم. ...

 • نمونه پروپوزال برای استفاده دانشجویان

  رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ……..  در سال 1388 مقدمه برنامه های دانشگاه به خصوص کفایت اجتماعی، پیشگیری خشونت، آموزش حل تعارض و آموزش منش، رفتارهای مسئولیت پذیر اجتماعی را ارتقاء می بخشند و از رفتار خشونت زا جلوگیری می کنند، توانش در حیطه های همدلی، حل مسائل اجتماعی و کنترل تکانه ها به عنوان عواملی شناخته شده اند که جوانان  را از خطرات مختلف محافظت می کند.توجه بیشتر به مسائل بهداشت روانی و انطباق سازنده برای این جمعیت به معتبر بودن این برداشت قوت بخشیده است که اکتساب یا فراگیری کفایت های متناسب با سن نه تنها برای انطباق موفقیت آمیز در خلال مرحلۀ کنونی رشد، بلکه به عنوان مبنایی ضروری برای اکتساب کفایت ها و توانایی های پیشرفته تری که برای سیر موفقیت آمیز مراحل رشد الزامی هستند، از اهمیت اساسی برخوردار است. مروری بر تاریخچه روان شناسی جوانان در گذشته نشان می دهد که برای بررسی ناسازگاری و مشکلات جوانان تنها خانواده، مدرسه، جامعه و یا گروه همسال را به صورت تک بُعدی قرار می دادند و علت مشکل را در یک عامل جستجو می کردند. ولی، دیدگاه های مختلف روان شناسی و جامعه شناسی عصر جدید بر این اصل قرار دارند که یک عامل به تنهایی تعیین کنندۀ رفتار افراد نمی باشد، بلکه عوامل متعددی در ایجاد و شکل گیری رفتار نقش دارند و به دنبال آن هستند که سهم هر عامل را در شکل دهی رفتار تعیین نمایند. کیسنر و کر(2004) معتقدند که اکثر رفتارهای انسان تابع چند عامل می باشند . در نتیجه، مشکل رفتاری نوجوانان و جوانان نیز از این قاعده مستثنی نیست . آن ها از خانواده، همسالان و بافت های فرهنگی (مثل مدرسه) به عنوان عوامل چندگانۀ اصلی تعیین کنندۀ رفتار مشکل دار نوجوانان و جوانان نام می برند. مثلاً، همسالان در زمان های مختلف می توانند جوانان را به سمت و سوی رفتار مشکل دار هدایت نمایند . نوع برخورد والدین در خانواده و آداب تعلیم و تربیت است که می تواند گرایش نوجوانان به سوی همسالان را تقویت کند و یا اینکه مانع از آن شود. علاوه بر آن، اکثر افرادی که نظریه های نوین را مطرح کرده اند، مثل پاترسون، راید و دیشیون (19992) موفیت (1993) و برونفنبرینر (1979،1989) تأثیرات والدین و همسالان را به صورت ترکیبی مورد ملاحظه قرار داد ه اند . در اکثر تحقیقات، بیشترین سهم در تعیین عوامل یک رفتار به خانواده اختصاص داده شده است . شاید به این دلیل که خانواده اولین آموزشگاهی است که فرد آن را تجربه می کند و غنا و محتوای آموخته های او ارتباط مستقیمی با عملکرد و محتوای محیط خانواده دارد. این عملکرد نه فقط در برگیرندۀ عواملی از قبیل ...

 • نمونه پروپوزال

  نمونه پروپوزال برای کمک به دانشجویان کارشناسی ارشد جهت  آشنایی با قالب و شیوه نگارش پروپوزال:   download

 • کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

   کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)  اطلاعات مربوط به استاد راهنما: نام و نام خانوادگی استاد راهنما :  دکتر محمد علی جاهد   رشته تحصیلی : حقوق     گرایش اصلی : جزا و جرم شناسی     گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری     رتبه دانشگاهی :  استادیار                          نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی :     6             سایر دانشگاه­ها : تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:     اطلاعات مربوط به اساتید مشاور: نام و نام خانوادگی استاد مشاور1 : دکتر    علیرضا   لطفی   رشته تحصیلی :  حقوق  گرایش اصلی :  خصوصی  گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی :   دکتری  رتبه دانشگاهی :  استادیار                           نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها: تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:  نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:     آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه: تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها: تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:         نظر کميته تخصصی گروه:موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □ردیف    نام و نام خانوادگی    نوع رای    توضیحاتموافق    مخالف     1    دکتر محمدعلی جاهد               2     دکتر علیرضا لطفی               3     دکتر مظفر باشکوه               4     دکتر جواد واحدیزاده               5                     مدیر گروه:                                                    تاریخ:                                                          امضاء:   نظر شورای پژوهشی دانشکده :موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای       ...

 • پروپوزال

  پروپوزال

      برای آشنایی با نحوه‌ی نگارش پروپوزال به لینک‌های زیر مراجعه کنید :نحوه نگارش پروپوزال 01     نحوه نگارش پروپوزال 02         نحوه نگارش پروپوزال 03            نحوه نگارش پروپوزال 04                 نحوه نگارش پروپوزال 05             نحوه نگارش پروپوزال 06        نحوه نگارش پروپوزال 07   نحوه نگارش پروپوزال 08نحوه نگارش پروپوزال 09   برای ملاحظه نمونه فرمهای‌های مرتبط با آماده‌سازی پروپوزال و گزارشات، فایلهای زیر را دانلود کنید : فرم پیشنهاد موضوع تحقیق پایان‌نامه (دانشگاه صنعتی اصفهان) فرم طرح تحقيق (دانشگاه آزاد نجف‌آباد) خلاصه طرح تحقيقاتي (پژوهشگاه فناوريهاي نوين) پروپوزال طرح تحقيقاتی (دانشگاه علوم پزشكي كاشان) فرم پیشنهاد تحقیق (دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات) شیوه نگارش طرح پژوهشی (دانشگاه آزاد تهران شمال)  برای نمایش زمان‌بندی ارائه‌های درس شیوه ارائه مطالب که از فروردین‌ماه ۹۰ آغاز می‌گردد، روی لینک زیر کلیک کنید: زمانبندی