زندگینامه محمد علی زاویه - بیوگرافی نقاش ها - قیمت اثار محمد علی زاویه

زندگینامه محمد علی زاویه    
 
محمدعلى اسماعیل زاویه در سال 1291 در تهران به دنیا آمد.
او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایى در سال 1308 به هنرستان صنایع مستظرفه رفت (بعدها این هنرستان، کمال‏الملک خوانده مى‏شد) و رشته‏ مینیاتور و تذهیب را براى آموزش برگزید...

محمد علی زاویه , قیمت اثار محمد علی زاویه , محمدعلی زاویه

محمد علی زاویه

پس از چندى در سال 1319 در رشته مینیاتور با درجه‏ ممتاز فارغ‏التحصیل شد.
وى در همین رشته در مدت شصت سال کار بیش از دو هزار عکس، نقاشى و تذهیب ساخته است.
استاد زاویه چگونگى و ساخت رنگ‏هاى طبیعى کارهاى خود را مرهون دو استاد خود هادى تجویدى در مینیاتور و على درودى در تذهیب مى‏داند.
استاد یکى از سرآمدان تذهیب‏نگار کلام‏الله مجید است و در این زمینه کار کرده است و چندین قرآن را تذهیب نموده است.
وى در تذهیب شیوه‏اى خاص داشت و از رنگ‏هایى خاص استفاده مى‏کرد.
وى در بین سال‏هاى 1327 -1326 ریاست موزه‏ هنرهاى ملى را بر عهده گرفت و در همین دوران به منظور برگزارى نمایشگاه‏ هاى متعدد به خارج از کشور سفر کرد و در این فرصت از اکثر موزه‏هاى بزرگ جهان دیدار به عمل آورد و موفق به اخذ مدال طلا در رشته‏ مینیاتور از نمایشگاه بین‏المللى بروکسل و نشان هنر از وزارت فرهنگ و هنر و دیپلم "گراندپرى" شد.
وى در سال 1339 بازنشسته شد و در کارگاه شخصى خود به انجام کارهاى هنرى پرداخت.
از آثار برجسته‏ او مى‏توان "خسرو و شیرین"، "نمایى از قصر سلیمان"، "هفت گنبد بهرام"، "چوگان‏بازى هنرمندان در دربار شاه‏عباس" را نام برد.
آثار این نقاش در موزه‏ هنرهاى ملى حفظ مى شود.
این تذهیب نگار قرآن در 11 تیر 1369 به علت سکته‏ مغزى درگذشت
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:برگزیده ها

پس از چندى در سال 1319 در رشته مینیاتور با درجه‏ ممتاز فارغ‏التحصیل شد.
وى در همین رشته در مدت شصت سال کار بیش از دو هزار عکس، نقاشى و تذهیب ساخته است.
استاد زاویه چگونگى و ساخت رنگ‏هاى طبیعى کارهاى خود را مرهون دو استاد خود هادى تجویدى در مینیاتور و على درودى در تذهیب مى‏داند.
استاد یکى از سرآمدان تذهیب‏نگار کلام‏الله مجید است و در این زمینه کار کرده است و چندین قرآن را تذهیب نموده است.
وى در تذهیب شیوه‏اى خاص داشت و از رنگ‏هایى خاص استفاده مى‏کرد.
وى در بین سال‏هاى 1327 -1326 ریاست موزه‏ هنرهاى ملى را بر عهده گرفت و در همین دوران به منظور برگزارى نمایشگاه‏ هاى متعدد به خارج از کشور سفر کرد و در این فرصت از اکثر موزه‏هاى بزرگ جهان دیدار به عمل آورد و موفق به اخذ مدال طلا در رشته‏ مینیاتور از نمایشگاه بین‏المللى بروکسل و نشان هنر از وزارت فرهنگ و هنر و دیپلم "گراندپرى" شد.
وى در سال 1339 بازنشسته شد و در کارگاه شخصى خود به انجام کارهاى هنرى پرداخت.
از آثار برجسته‏ او مى‏توان "خسرو و شیرین"، "نمایى از قصر سلیمان"، "هفت گنبد بهرام"، "چوگان‏بازى هنرمندان در دربار شاه‏عباس" را نام برد.
آثار این نقاش در موزه‏ هنرهاى ملى حفظ مى شود.
این تذهیب نگار قرآن در 11 تیر 1369 به علت سکته‏ مغزى درگذشت
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:برگزیده ها


قیمت اثار محمد علی زاویه , محمدعلی زاویه