خواص درمانی عسل - درمان شقاق مقعدی با عسل

 خواص درمانی عسل

 

مقدمه

عسل ،ماده غذایی بسیار غنی و انرژی بخشی است کهحدود۸۰ درصد از قندهای ساده یا مونوساکاریدها ساخته شده و هر۱۰۰ گرم آن ۳۲۰ کالری ایجاد می کند این مونو ساکاریدها بسرعت جذب می شوند و اثر انرژی بخشی خود را آشکارمی کنند گفتنی است ، علاوه بر اثر کالری زایی ، عسل دارای ویتامین های متعددی ازقبیل تیامین ، ریبوفلاوین ، اسیدنیکوتینک ، اسید اسکوربیک ، پیریدوکسین و ویتامینکا است.


درمان شقاق مقعدی با عسل , درمان شقاق با عسل

درمان شقاق مقعدی با عسل

خواص فیزیکی عسل ، اثر ضد باکتریایی دارد و از زمانهای قدیم انسانها از خاصیت ضدمیکروبی عسل سود جسته و آن را در درمان ناراحتی های پوستی از قبیل زخمها و سوختگی ها به کار برده اند و یکی از بهترین پانسمانها محسوب میشود.همچنین ، عسل را دردرمان بیماری های دستگاه تنفسی و عفونت های ناحیه حلق به کار می برند و خاصیتضدباکتریایی آن موجب اثربخشی عسل می شود و خاصیت ضد التهابی آن نیز مشاهده شده کهبه هیگروسکوپیک بودن آن نسبت داده شده است.

عسل علاوه براینکه یک غذای کامل است یک اکسیر پر انرژی نیز میباشد به طوری کهسالیان سال به عنوان دارو برای درمان بیماریها مورد استفاده قرارگرفته است مصرف عسلدر عرض چند دقیقه به شخص نیرو میدهد وتحمل بافتی و قدرت ترمیم آنرا افزایش می دهدبنابراین ورزشکاران باید عسل مصرف کنند

بنا به تحقیقات به عمل آمده عسل حاوی ۸۰ ماده مفید برای انسان می باشد و لازم بهذکر است که در دنیا هیچ ماده غذایی به اندازه آن نیروی کهربایی ندارد.

ابو علی سینا درکتاب قانون خود دهها نسخه بر پایه عسل وموم ذکر نموده است او مینویسد مصرف متـناوب عسل درهنگام زیاد شدن بلغم ، بدن را تقویت و نیرو را زیاد و اشتها را بازمی کند ؛ به عقیده وی عسل جوانی را جاودان می سازد و حافظ ه را نیروبخشیده و گذشته را در خاطر زنده میکند ، اندیشه را پاک ، زبان را می گشاید ودرد راریشه کن میکند .

در کتب پزشکی آمده عسل درروغن مالی زخمهای چرکی ، برای درمان بسیار مفید بوده ،با مرهم گذاری تاریکی دید را کاهش داده و بهترین درمان اختلالات دهان است در زیادشدن ادرار مؤثر است ، دردهای شکم و سرفه را کاهش می دهد ، گزیدگی مار ، دردهایدستگاه تنفس وهر درد مفصلی را تسکین میدهد . خستگی عمومی واحساس سرما را رفعومقاومت بدن را افزایش میدهد.

گفتنی است ، عسل به عنوان دارو هیچ اثر سوء، عارضه یا بیماری را به دنبال ندارد؛ مگر آن که فقط حساسیت های محدودی را به وجود بیاورد، بنا بر این در حالت آلرژی ،امراض عفونی ، سل ، امراض روانی ، بیماری های و معده ، امراض غدد فوق کلیه ،نارسایی قلب و عروق ، ناراحتی های عصبی ، امراض خون ی و ضعف شدید، باید از تجویز زهرزنبور عسل خودداری کرد

اثرات درمانی عسل :

بشر هزاران سال است که از مخلوط بزاق زنبور و شهد گل که عسل نام دارد، به عنواندارویی برای درمان زخم ها استفاده می‌ کند . آزمایش هایی که در سال های اخیر انجامگرفته، نشان داده اند که عسل در درمان عفونتهای برجای مانده از عمل سزارین و سوختگی های از آنتی بیوتیکهای مرسوم کارآمدتر عمل می‌کند. این ماده شیرین با طیفوسیعی از میکروبهای خطرناک از جمله Helicobacter , Salmonella , E.coli به خوبیمبارزه می کند عسل روی باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک، از جمله «ابر میکروبی» بهنام MRSA ، نیز موثر است و بر خلاف بیشتر آنتی بیوتیک ها به نحو چشمگیری باعثپیشرفت بهبودی زخم‌ها می‌شود. هنوز به درستی نمی‌دانیم عسل چگونه این آثار را برجای می‌گذارد اما محققان اعتقاد دارند توان بهبود زخم‌ها و مقابله با میکروب‌هایمقاوم به آنتی بیوتیک‌ که در این ماده بی‌نظیر وجود دارد، ممکن است روزی عسل را ازنوعی درمان جایگزین به یک شیوه درمانی اساسی در پزشکی تبدیل کند. رمز و راز اینتوانایی‌ها را باید در شیوه تهیه عسل جست و جو کرد. زنبورهای کارگر طی بهار وتابستان شهد جمع آوری می کنند، هنگامی که به کندو باز میگردند، آن‌ را از معده بهدهان می آورند و در دهان دستیاران خود می‌گذارند. آنها شهد را به درون حفره هایشانه خالی می کنند و با بال‌هایشان آن قدر آن را باد می‌زنند که بیشتر آب موجود درشهد تبخیر شود. در همین زمان، بزاق سرشار از آنزیم‌ زنبورها، ساکاروز را به گلوکز وفروکتوز تبدیل می کند که به آب باقیمانده در شهد پیوند می‌شوند . به این ترتیب،بیابانی بر جای می ماند که باکتری‌ها نمی‌توانند در آن زنده بمانند. البته ، حینرسیدن عسل فرصت زیادی برای تهاجم عوامل بیماریزا وجود دارد. اما آنزیمی به نامگلوکز اکسیداز این فرصت را از آنها می‌گیرد. این آنزیم با تبدیل کردن گلوکز به اسیدگلوکونیک، فرآورده تلاش زنبورها را اسیدی و آن را برای بیشتر باکتری ها نامطلوب میسازد .

اغلب افراد عقیده دارند که اسیدی بودن، تنها سلاح عسل در برابر باکتری‌هاست. امامطالعات نشان داده اند تقریبا همه عسل ها سلاحی سری دارند که حتی اگر رقیق شوند،آنها را برای میکروب‌ها مرگبار می‌سازد: پراکسید هیدروژن. این ماده زمانی دربیمارستان‌ها به عنوان ضدعفونی کننده مصرف می‌شد. از تجزیه این ماده رادیکال هایآزاد تشکیل می شوند که باکتریها را از بین میبرند. چون این واکنشها خیلی سریع رخمیدهد، پراکسید هیدروژن را باید در غلظتهای بالا بر زخم‌ها استعمال کرد. البته ،این ماده در این غلظتها به بافت سالم آ سیب می زساند . در عسل، پراکسید هیدروژن بهکمک آنزیم گلوکز اکسیداز تولید می‌شود. اما میزان آن هزار بار کمتر از مقداری استکه در گذشته روی زخمها استعمال می‌شد. در نتیجه ، گذاشتن عسل روی زخمها، ضمنجلوگیری از تهاجم و تخریب میکروب‌ها ، با آ سیب بافتی همراه نیست. علاوه بر این،همین طور که پراکسید هیدروژن تجزیه میشود ، گلوکز اکسیداز با تسهیل ساختن آن ازگلوکز، پیوسته آن را جایگزین می‌کند. جالبتر این که ، به دلایل ناشناخته وقتی عسلرقیق میشود، فعالیت این آنزیم افزایش می‌یابد. . به همین خاطر، عسل حتی وقتی ۷ تا۱۴برابر رقیق شود، میتواند از رشد باکتریهایی مانند MRSA جلوگیری کند. خلاصه ،زمانی که عسل روی زخم قرار می گیرد و در اثر تراوش پلاسما از زخم رقیق می شود ، درمبارزه با میکروبها پرتوانتر شود .

یکی دیگر از خصوصیات جالب عسل که آن را از داروها ی ضد باکتری مرسوم مجزامی‌سازد، تقویت بهبود یافتن زخم هاست . داروها ی ضد باکتری علاوه بر نابودیباکتری‌ها به سلول‌های انسان نیز آ سیب می‌رسانند . از طرف دیگر، آنها فقط با مهار کردن رشد میکروب‌ها به بهبودی زخم‌ها کمک می‌کنند. اما عسل به طور مستقیم در بهبودیزخم‌ها دخالت می‌کند. عسل محیط ویژه ای را می آفریند که برای رشد بافت مناسب است ودر عین حال بامیکروب‌ها نیز مبارزه می‌کند. به علاوه، رطوبت عسل از درد وتخریبسلولها حین تعویض پانسمانهای خشک شده جلوگیری می کند .

عسل دست کم بخشی از توان ترمیمی خود را مدیون پراکسید هیدروژن است. این ماده،رشد رگ‌های خون ی را تحریک می‌‌کند. این رگها اکسیژن، مواد غذایی و سلول‌هایی به نامفیبروپلاست ( که بافت پیوندی جدیدی را می‌سازند) را به موضع زخم هدایت می‌کنند. بهعلاوه، ترکیب ناشناختهای دسته ای از سلول‌های ایمنی به نام منو سیت رافعال می‌کند. این سلولها عامل رشدی را آزاد می‌کنند که سلول‌های پوششی را تحریک می‌کنند تا تقسیمشوند و زخم را ببندند. منوسیت‌ها به نوع دیگری از سلول‌های ایمنی به نام ماکروفاژنیز تبدیل می‌‌شوند. این سلولها، میکروبها و سلولهای مرده را میبلعند و آنها را هضممی کنند .

عسل در بهبود یافتن زخم معده نیز موثر است. یک قاشق چای خوری عسل طبیعی در معده خالی میتواند مانع رشد باکتری خطرناکی به نام Helicubacter شود که باعث اغلبزخم‌‌های معده می‌شود. عسل، باکتری‌ مقاوم به آنتی بیوتیکی را که باعث عفونت ریویدر بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک میشود ، Burkholderia cepacia ، در محیط کشت ازپا در آورده است.

به هر حال، همه عسلها از خواصی که برشمرده شد به یک اندازه بهره‌مند نیستند. شهدبعضی گل‌ها مقدار زیادی کاتالاز دارد . این آنزیم پراکسید هیدروژن را تخریب می‌کند. بعضی شهدها، گلوکز اکسید از را به گرما و نور حساس می‌کنند. با وجود این، توان ضدمیکروبی بعضی عسلها حتی با جوشاندن آنها از بین نمی‌رود. از این رو، به نظر میرسد،عسل علاوه بر مولکولهایی که تاکنون شناخته شده است، مواد ضد میکروب دیگری دارد کهبه دما مقاوم ا ند.

از زمان مصریان باستان، عسل برای درمان زخم‌ استفاده می‌شده است و به نظر می‌رسدکه باکتری‌ها هنوز توان مقابله با مواد ضد میکروب آن را پیدا نکرده‌اند. از این رو،تلاش برای شناخت کامل تر این ماده ، ما را در مقابله به ابر باکترها که به آنتیبیوتیک‌های مرسوم مقاوم شده‌اند، یاری خواهد رساند. به هر حال، این ماده دارویی راهمانند سایر داروها باید با مشورت متخصصان استفاده کرد. زیرا دانه‌های گرده موجوددر عسل طبیعی می‌توانند خود باعث عفونت شوند. خوشبختانه، گرده‌ها را با پرتو گامامی‌توان از بین برد، بدون آن که به خواص دارویی عسل آ سیب ی برسد. امید است باتلاش‌های محققان راه برای یک شیوه درمانی جدید یعنی «عسل درمانی» هموار شود

اثرات ضد باکتری و ضد قارچی :

شیوه دقیقه اثرات ضدمیکروبی عسل ناشناخته مانده است . PH پائین ، تخریب اسمزیمیکروب ها و وجود موارد نابوده کننده باکتری ، که مجموعاً Inhibin نامیده می شوندمی تواند دارای این اثر باشد .

اثرات ضد اسهال

در غلظت ۴۰٪ عسل

دارای اثرات ضدمیکروبی روی باکتریهای روده که باعث اسهال می شوند است . از اینموارد می توان سالمونلا ، شیگلا Ecoli و ویبریوکلرا نام برد . در یک مطالعه ، عسلبه همراه ORS باعث کاهش مدت زمان اسهال باکتریایی در نوزادان و کودکان شد .

اثرات عسل در ترمیم زخم و بهبود التیامات

عسل در ترمیم سوختگی ها ، زخم های عفونی جراحی و امثالهممؤثر است .

عسل بسیار چسبناک است و آب را از بافت ملتهب جذب می کند . مثلاً ، تحقیقی درآفریقا نشان داده است که استفاده از پیوند پوست ، برداشت به روشهای جراحی و حتی قطععضو زمانی که به صورت موضعی از عسل استفاده شده ، کاهش یافته است .

در یک تحقیق دیگر در زنان استفاده از عسل در مواردی که برای سرطان فرج عمل جراحی انجام شده بود ترمیم زخم را تسریع نمود . همچنین در درمان زخم های مزمن و بدبویجذام مؤثر بوده است .

اثرات ضد سرفه و خلط آور

اثرات ضد سرفه عسل به توانایی آن برای رقیق کردن ترشحات راه های هوایی و بهبودعملکرد سلولهای پوششی آن مربوط می شود .

اثرات تغذیه ای

عسل غیر آلو ده غذایی سالم ، راحت الهضم ، طبیعی و پرانرژی است . دارای کربوهیدرات پروتئین ، چربی ، آنزیم و ویتامین هاست . یک قاشق عسل دارای ۶۰ کالری انرژی و ۱۱گرم کربوهیدارت ، ۱/. میلی گرم کلسیم ، ۲/. میلی گرم آهن ، ۱ میلی گرم ویتامین B و۱میلی گرم ویتامین C است . عسل در بسیاری جوامع پیدا می شود ولی فواید پزشکی آنهنوز کاملاً مشخص نشده است . نحوه عملکرد آن هنوز کاملاً مشخص نیست واثرات ترمیمیعسل در سایر موقعیت های آزمایشگاهی و بالینی نیاز به ارزیابی های بیشتر دارد . اماقرآن و سنت ۱۴ قرن پیش اثرات معجزه آسای عسل را مورد توجه قرار داده است .

همان طور که قبلا اشاره شد چهار پنجم وزن عسل را کربوهیدرات‌ها تشکیل می‌دهند وبقیه آن عبارت است از: پروتئین ، املاح معدنی، عناصر معطر ، آنزیم‌ها، ویتامین‌ها،گرده گل و آب. هر ۱۰۰ گرم عسل ۳۳۰ کیلو کالری انرژی تولید می‌کند. لذا عسل، غذاییمقوی و انرژی‌زاست و به کمک دیاستازهایش چربی‌های اطراف قلب را آب می‌کند. به همیندلیل مصرف آن به سالخوردگان و بیماران قلبی توصیه می‌شود.

درمان بیماری های کلیوی با عسل

عسل به عنوان یک مدر در درمان ناراحتی های کلیوی سودمند است زنبور عسل حشره ایاست که حاصل آن ،محصولات با ارزشی از قبیل عسل ، ژله رویال ، موم و زهر است معروفترین محصول زنبور عسل ، همان عسلی است که از محصولات دیگر بیشتر به مصرف میرسد.

عسل و بیماری قلبی

عسل به علت ترکیبات قندی به خصوص وجود گلوکز زیاد تاثیر بسیار مهمی روی عضلاتقلبی و تحریک وتقویت آن داشته ، باعث گشاد شدن رگها ، فشار خون را تنظیم و از سکتهقلبی جلوگیری میکند ؛ به واسطه وجود دیاستاز ( آنزیمها) باعث هضم چربی های اطرافقلب میشود . بنابراین توسیه میشود افراد میانسال به بالا که دچار بیماری نیستند هر روزهنگام بیدار شدن ، یک قاشق چای خوری پر،عسل را با نصف استکان آبچوشیدهء ولرم مخلوط نموده و بنوشند. افزودن عرق بادرنگبویه نیز توسیه شده است .

عسل و بیماری روده

عسل به علت دارا بودن اسید فرمیک دردهای روده را به خوبی تسکین داده و همچنین بهجهت وجود اسانسهای فرار ( عطرگیاهان مختلف ) نارسایی های ناگوار روده را برطرف مکند؛ بنابراین توسیه میشود تمام افراد در هر سنی مصرف عسل به صورت شربت با افزودنمقداری عرقیات گیاهی مثل آویشن (کاکوتی ) ، شاه اسپرهم، ویا آب لیمو را در رژیم غذائیهفتگی خود داشته باشند.

عسل و درمان ضعف اعصاب

مصرف روزانه عسل به طبیعی بودن خواب کمک میکند سر درد را کاهش داده و حالتناتوانی و عصبی را در افرادی که عدم تعادل عصبی دارند، کاهش میدهد.

عسل و بیماران ی

اکثر بیماران ی این سؤال را درذهن خود دارند ، برای جواب تا این حد می توانگفت که د رمورد شیرین مصرف عسل همان قدر مضّر است که مصرف قند ضرر دارد ولیبا توجه به خواص جانبی عسل و همچنین وجود فرکتوزکه جهت جذب به سلولها نیازی بهانسلین ندارد ، میتوانند عسل را جایگزین مقدار قند مصرف روزانه خود قرار دهند وباید توجه داشته باشند که مصرف عسل به عنوان قند اضافی در رژیم غذایی آنها مجازنیست چرا که عسل علاوه بر فروکتوز به همان نسبت هم گلوکز دارد.

عسل و بیماریهای گوارشی

تمام افرادی که دچار بیماریهای گوارشی هستند به نفعشان است که عسل را جایگزینقند وشکر قرار دهند .

توصیه می شود مبتلایان به زخم معده عسل را در رژیم غذایی خود داشته باشند .

عسل خاصیت ملینی ملاینی دارد بنابراین افراد مبتلا به یبوست با یک رژیم غذاییمناسب ازعسل وضعیت بهتری خواهند داشت .

عسل ،ماده غذایی بسیار غنی و انرژی بخشی است که حدود۸۰ درصد از قندهای ساده یامونوساکاریدها ساخته شده و هر۱۰ گرم آن ۳۲۰ کالری ایجاد می کند این مونو ساکاریدهابسرعت جذب می شوند و اثر انرژی بخشی خود را آشکار می کنند .

گفتنی است ، علاوه بر اثر کالری زایی ، عسل دارای ویتامین های متعددی از قبیلتیامین ، ریبوفلاوین ، اسیدنیکوتینک ، اسید اسکوربیک ، پیریدوکسین و ویتامین کااست.

خواص فیزیکی عسل ، اثر ضد باکتریایی دارد و از زمانهای قدیم انسانها از خاصیت ضدمیکروبی عسل سود جسته و آن را در درمان ناراحتی های پوستی از قبیل زخمها و سوختگی ها به کار برده اند و یکی از بهترین پانسمانها محسوب میشود.

همچنین ، عسل را در درمان بیماری های دستگاه تنفسی و عفونت های ناحیه حلق به کارمی برند و خاصیت ضدباکتریایی آن موجب اثربخشی عسل می شود و خاصیت ضد التهابی آن نیز ۰۱ خرداد ۱۳۹۳ طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی خواص عسل خواص دارویی عسل فواید عسل خاصیت عسل عسل در طب سنتی فواید درمانی عسل مضرات عسل فوائد عسل عسل طب سنتی خواص سبزیجات خواص میوه جات خواص عسل در طب سنتی فواید عسل در طب سنتی

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

پربازدیدترین مقالات

عسل گیاهی , درمان گیاهی فیبروز ریه

درمان شقاق با عسل

خواص فلوس (خرنوب هندی)

درمان شقاق در طب سنتی , درمان شقاق در طب سنتى

عسل گیاهی

نشاسته ساگو

شقاق ودرمان گیاهی , درمان ترک مقعد با طب سنتی

درمان گیاهی فیبروز ریه

خواص سورنجان

طب سنتی برای درمان شقاق , درمان شقاق مقعدی در طب سنتی

درمان شقاق در طب سنتی

قره قروت، خوشمزه و پرخاصیت

درمان شقاق مقعد در طب سنتی , موارد عسل درمانی

درمان شقاق در طب سنتى

خواص مرزه

عسل وشقاق , راهکار های درمانی عسل

شقاق ودرمان گیاهی

خواص کلپوره

عسل با دارو گیاهی , داروی گیاهی در درمان شقاق

درمان ترک مقعد با طب سنتی

خواص زنیان

طرز مالیدن عسل در شقاق با عکس , شقاق و عسل

طب سنتی برای درمان شقاق

tragacnth

  • فال حافظ فال انبیاء فال روزانه فال تاروت فال چوب طالع هندی استخاره با قرآن تعبیر خواب فال عطسه فال قهوه فال ازدواج مطالب خنده دار اس ام اس ها پ ن پ
  • قیمت موبایل قیمت تبلت تیتر روزنامه ها روزنامه های ورزشی روزنامه های اقتصادی اخبار داغ قیمت خودرو لیگ فوتبال قیمت سکه و طلا شاخص بورس وضعیت آب و هوا
  • سنجش سن عقلی تست تشخیص رنگ تست تطابق نام تست زبان انگلیسی تست سن عقلی تست goleman تست IQ 2014 تست IQ 2015 بهترین شغل واسه من به کجای دنیا باید سفر کنم چه حیوونی هستی رادار شخصیت شغلی چپ مغز یا راست مغز
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین

جدیدترین مقالات

درمان قطعی زخم روده درمالزی , خواص درمانی عسل

درمان شقاق مقعدی در طب سنتی

سفیدی دندان ها با روشهای طبیعی

درمان شقاق از طب سنتی , درمان سنتی شقاق

درمان شقاق مقعد در طب سنتی

درمان عفونت سینوس با استفاده از میوه گریپ فروت

درمان فیشر با طب سنتی , عسل ودرمان نگ شقاق

موارد عسل درمانی

گیاه خرفه و یک دنیا خاصیت ، از تصفیه خون تا رفع عطش

آیا روشی برای درمان بیماری کبد چرب وجود دارد ؟

عسل وشقاق

آیا روشی برای درمان بیماری کبد چرب وجود دارد ؟

برای درمان عفونت ادراری باید چه میوه هایی بخوریم ؟

راهکار های درمانی عسل

برای درمان عفونت ادراری باید چه میوه هایی بخوریم ؟

درمان زخم معده با گیاهان دارویی و طب سنتی

عسل با دارو گیاهی

درمان زخم معده با گیاهان دارویی و طب سنتی

درمان ترک پا در منزل با روش های طبیعی و سنتی

داروی گیاهی در درمان شقاق

درمان ترک پا در منزل با روش های طبیعی و سنتی

درمان خانگی جوش زیر پوستی با تاثیر سریع و فوق العاده عالی

طرز مالیدن عسل در شقاق با عکس

درمان خانگی جوش زیر پوستی با تاثیر سریع و فوق العاده عالی

register.png

شقاق و عسل

ایستگاه مشاوره سلامت روش موثر برای کوچک کردن شکم زنان + عکس

درمان قطعی زخم روده درمالزی

روش موثر برای کوچک کردن شکم زنان + عکس چربی های لجباز بدن تان را به راحتی آب کنید!!

خواص درمانی عسل

چربی های لجباز بدن تان را به راحتی آب کنید!! نه گفتن به ‌رژیم غذایی سخت

درمان شقاق از طب سنتی

نه گفتن به ‌رژیم غذایی سخت کالری چیست و جدول تناسب قد و وزن

درمان سنتی شقاق

کالری چیست و جدول تناسب قد و وزن