عکس های بسیار جالب از کودک درون - عکس قیافه کودک درون

عکس های بسیار جالب از کودک درون


عکس قیافه کودک درون

عکس قیافه کودک درون

«کریستن گیروتو» با تلفیق چهره مردم در بزرگ سالی و کودکی تصاویر زیبا یی از کودکی بزرگ سالان یا شاید بهتر است بگوییم کودک درون را به تصویر کشیده است.


کودک درون همان خود عاطفی ماست، او در جایی است که احساسات ما زنده هستند. وقتی احساس لذت، غم، خشم، ترس، یا محبت و شفقت می کنیم ، این همان کودک درون ماست که ظاهر شده است. «کریستن گیروتو» با تلفیق چهره مردم در بزرگ سالی و کودکی تصاویر زیبا یی از کودکی بزرگ سالان یا شاید بهتر است بگوییم کودک درون را به تصویر کشیده است.

,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

عکس های بسیار جالب از کودک درون 3.2/5 30 منبع : khabareno.com
,