ویلای اشرف پهلوی و بهروز وثوقی در وسط دریاچه ارومیه + تصاویر - دریاچه ارومیه قبل از انقلاب


دریاچه ارومیه قبل از انقلاب , ارومیه قدیم

دریاچه ارومیه قبل از انقلاب

این ویلای کوچک در سال 53 در کنار محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در جزیره کبودان احداث شده است. اشرف پهلوی یک بار در 53 و یک بار در 54 با بهروز وثوقی در آن ویلا اقامت گزیده است.
این ویلای کوچک در سال 53 در کنار محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در جزیره کبودان احداث شده است. اشرف پهلوی یک بار در 53 و یک بار در 54 با بهروز وثوقی و هر بار به مدت 4 الی 5 روز در آن ویلا اقامت گزیده است.

علی محبوبی - دریاچه ارومیه، که تا همین چند وقت پیش ، نگین فیروزه ای ایران خوانده می شد، به دلیل زیبا یی طبیعی و جزایر بکری که در وسط آن قرار داشتند ، مورد توجه ویژه همگان بود و در زمان رژیم پهلوی نیز اشرف پهلوی در ساحل شرقی جزیره کبودان دریاچه ، ویلای کوچکی ساخته بود تا در کنار قصرها و ویلاهای متعدد سلطنتی، روزهایی را نیز در وسط دریاچه بگذراند.

این ویلای کوچک در سال 53 در کنار محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در جزیره کبودان احداث شده است. اشرف پهلوی یک بار در 53 و یک بار در 54 با بهروز وثوقی و هر بار به مدت 4 الی 5 روز در آن ویلا اقامت گزیده است. کلیه وسایل ویلا و مبلمان آن، خارجی و به ویژه ایتالیایی و فرانسوی می باشند که به صورت دست نخورده به جای مانده اند و هم اکنون در اختیار اداره کل  حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی است.

تصاویری ازلات های قدیم اورمیه , عکس ارومیه قدیم

ارومیه قدیمعکسهای قدیمی بهروزوثوقی , دریاچه ارومیه عکس قدیمی

تصاویری ازلات های قدیم اورمیه


ویلای کوچک اشرف پهلوی در جزیره کبودان؛ سال های پر آبی دریاچه

فیلم قدیمی اشرف , عکسهای قدیمی ارومیه

عکس ارومیه قدیمویلای اشرف پهلوی , عکس های قدیمی ارومیه

عکسهای قدیمی بهروزوثوقی


همان ویلا از همان زاویه ؛ اکنون

عکس های قدیمی بهروز وثوق , عکس های ارومیه

دریاچه ارومیه عکس قدیمی


نمای داخلی از این ویلای 40 ساله

ویلای اشرف پهلوی, ویلای اشرف پهلوی و بهروز وثوقی, عکسهای قدیم دریاچه ارومیه

فیلم قدیمی اشرف


موتور و بدنه این خودروی بهینه سازی شده تا در شرایط و اقلیم باتلاقی،شوره زار و خاص پارک ملی دریاچه ارومیه مورد استفاده محیط بانان قرار گیرد

ویلای اشرف پهلوی, ویلای اشرف پهلوی و بهروز وثوقی, عکسهای قدیم دریاچه ارومیه

عکسهای قدیمی ارومیه


مهندس یوسفی مسئول پارک ملی دریاچه ارومیه ؛ اگر همکاری اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و محیط بانان سختکوش نبود ، سفر به جزایر دریاچه ارومیه برای خبرنگار عصرایران میسر نمی شد.

ویلای اشرف پهلوی, ویلای اشرف پهلوی و بهروز وثوقی, عکسهای قدیم دریاچه ارومیه

ویلای اشرف پهلوی


این عکس را مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده است: بهروز وثوقی، اشرف و فرح پهلوی


منبع: asreiran.com
گردآوری سرگرمی برگزیده ها
عکس های قدیمی ارومیه , عکس های قدیمی بهروز وثوق