چگونه عشق واقعی را بشناسیم - چگونه مردان را بشناسیم

چگونه عشق واقعی را بشناسیم
 
حقیقت انسان به انچه اظهار میکند نیست
بلکه حقیقت او نهفته در ان چیزی است که از اظهار ان عاجز است...

چگونه مردان را بشناسیم , چگونه مردان رابشناسیم , چگونه شخصیت مردان را بشناسیم

چگونه مردان را بشناسیم

بنابراین اگر خواستی او را بشناسی
نه به گفته هایش بلکه به ناگفته هایش گوش بسپار

 

اعتبار هر کس زندگانی اوست و
عشق تنها سند آن است

 

تلخترین لحظات را کسی میسازد
که شیرین ترین لحظاتشو ساختی

 

ای کاش به دل کسی پا نمی گذاشتیم و
کسی به دلمون پا نمی گذاشت
ای کاش اگه کسی به دلمون پا گذاشت دیگه
دلمون تنها نمی گذاشت
ای کاش اگه یه روز دلمون رو تنها گذاشت
رد پاشو روی دلمون جا نمی گذاشت

 

وقتی کسی رو دوست داری حاضری جون فداش کنی
حاضری دنیا رو بدی فقط یه بار نگاش کنی
به خاطرش داد بزنی رو همه چی خط بکشی
حتی رو برگ زندگی
وقتی کسی تو قلبته حاضری دنیا بد باشه
فقط اونی که عشقته عاشقی رو بلد باشه
قید تموم دنیا رو به خاطر اون میزنی
خیلی چیزا رو میشکونی تا دل اون رو نشکونی
حاضری بگذری از دوستهای امروز وقدیم
...اما وقتی میبینی! 
 منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


چگونه مردان رابشناسیم , چگونه شخصیت مردان را بشناسیم