تاسیس انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران

انجمن هیدروگرافی

انجمن هیدروگرافی

برگزیده ها: تاسیس انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران

برگزیده ها به گزارش برگزیده ها به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا مهندس شهریار قره داغی رئیس انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران با اعلام این خبر، هدف از تاسیس این انجمن راکوشش در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی دریایی ، دریانوردی ،حفظ محیط زیست دریایی وارتقا فن آوری و رشد کیفی و فنی هیدروگرافی و آبنگاری کشور به عنوان گام اول ورود به عرصه دریا باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه" این کشور یک کشوردریایی است و باید به چشم یک کشور دریایی به آن نگریسته شود " تاسیس گردید.

وی درباره مراحل تاسیس انجمن هیدروگرافی گفت:باپیگیری‎های مستمر انجام‎شده دردوسال گذشته پروانه فعالیت انجمن با مساعدت و همکاری وزارت کشورصادر و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری درتاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاریبه ثبت رسید.

شهریار قره داغی اضافه کرد:در این راستا جلسه مجمع عمومی هیئت موسس انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران در تاریخ17اسفند ماه سال 1394 در محل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران تشکیل ، که در این جلسه اساسنامه این انجمن تصویب و اعضای هیات مدیره آن نیز انتخاب شدند.

رییس انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش دانش تخصصی هیدروگرافی و صنایع وابسته خصوصا" نقشه برداری دریایی و آبنگاری نزدیک ساحل و فرا ساحل در کشور افزود: این انجمن به منظور گسترش، پیشبرد،ارتقای" علم و فناوری" و توسعه ی کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های هیدروگرافی و با چشم اندازحفظ پایدار از محیط زیست دریایی تاسیس گردیده است.

رییس انجمن هیدروگرافی ایران گفت:باتوجه به ایجاد این تشکل قانونی و در صورت واگذاری بخشی از مسوولیت‎های غیر حاکمیتی ارگان های دریایی به این انجمن، آمادگی داریم در راستای سیاست‎های ابلاغی، این صنعت مهم و استراتژیک ملی را به جایگاه واقعی خود نزدیک کنیم.


,