جزئیات نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهر تهران


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

جزئیاتی از نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهر تهران ارایه شده است که نرخ مشارکت و درصد آراء حسن روحانی و ابراهیم رئیسی را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا ، پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران  اعلام کرد : حسن روحانی در انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری خود در سال ٩٢  ، ١٣٣٠٣٥٥  رأی در شهر تهران به دست آورد درحالیکه در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خود  ٢٥٨٧٨٩٣  رأی از مردم شهر تهران کسب کرد که نشان می دهد یک میلیون و ٢٥٧ هزار و ٥٣٨ رأی نسبت به انتخابات سال ٩٢ در شهر تهران بیشتر کسب کرده است.

 

براساس آمار ارایه شده میزان مشارکت انتخابات در شهر تهران ٦٣/٧ درصد عنوان شده، این در حالی است که در سال ٩٢ این میزان  ٥٠/٢ درصد بوده است .

 

بررسی آمار انتخابات در شهر تهران نشان می دهد جناب آقای روحانی در نخستین دوره ریاست جمهوری خود در سال ٩٢ ، میزان ٤٨/٠٨ درصد آراء را کسب کرده و انتخابات امسال رقم ٧١/٥ درصد را نشان می دهد.

 

همچنین طبق آمار ارایه شده از جزییات نتایج انتخابات در شهر تهران،جناب آقای ابراهیم رییسی ٢٦/٧ درصد آراء ،معادل ٩٦٨٢١٨ رأی در شهر تهران کسب کرده است.

         

  سال 1396

      سال 1392

    سال          

میزان آراء    

 ٣٦٢٠١٤٣

 ٢٨٦٦٩١٢

کل آراء ماخوزه

٦٣/٧٪‏

 ٥٠/٢٪‏

نرخ مشارکت

2587893 

1330355   

آراء جناب آقای روحانی

%71/5

%48/08   

درصد آراء جناب آقای روحانی

968218 

آراء جناب آقای رئیسی