اشیایی که در یخ پوشیده شده‌اند +تصاویر


اشیایی را ببینید که به طرز عحجیبی در یخ مانده‌اند.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در تصاویر زیر می‌توانید از کلبه کنار دریاچه تا قایق داخل دریاچه و از موجود میکروسکوپی یخ زده تا قطعه یخی که نیم ساعت طول کشید تا دست اندر کاران سریال «بازی تاج و تخت» آن را ذوب کنند، ببینید.

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده

 

اخبارگوناگون ,خبرهای گوناگون,اشیای یخ زده