هنرمندان و همسرانشان در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر


هنرمندان و همسرانشان در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد حضور داشتند.

در ادامه عکس  هنرمندان و همسرانشان را مشاهده می کنید.

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,هنرمندان وهمسرانشان