زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس


جشن دهمین قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از پیروزی چهار بر صفر مقابل تیم پدیده مشهد در هفته بیست و هشتم لیگ برتر باشگاه های ایران، در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس

 

زوایایی دیگر از جشن قهرمانی پرسپولیس