لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در گزینش ندسا


1.  تصویرتمامی صفحات شناسنامه و کارتملی  داوطلب«صفحه اول شناسنامه داوطلب3برگ» ؛2سری (یکسری برابر با اصل شده باشد)+صفحه مربوط به انتخابات

2.  تصویر تمامی شناسنامه و کارت ملی پدر،مادر،همسرو فرزند داوطلب؛2سری(یک سری برابر با اصل شده باشد)+صفحه مربوط به انتخابات

3.  کپی اخرین مدرک تحصیلی و ریزنمرات داوطلب؛2سری(یک سری برابر با اصل شده باشد)

4.  کسانی که دوره پیشدانشگاهی را گزرانده اند باید علاوه بر مدرک فوق،مدرک پیشدانشگاهیه خودرا نیز ارائه دهند ؛2سری(یک سری برابر با اصل شده باشد)

5.  اصل و کپی گواهی عضویت در بسیج(به استثناء تبدیل عضویت)

6.  کپی کارت پایان خدمت یا معافیت یا کپیدفترچه اماده به خدمت یا گواهی حین خدمت؛2سری(یک سری برابر با اصل شده باشد)

7.  جدیدترین عکس 4*3 زمینه سفید(12قطعه)

8.  پوشه روغنی دو عدد(افسری سبز،درجه داری ابی،کارمندی نارنجی، پیمانی نظامی ابی،پیمانی کارمند زرد،خرید خدمت وبسیجی سفید)

9.  4عدد پاکت نامه و 2عدد گیره پوشه

10.  کپی گواهی پایه یکم رانندگی برای کارمندان پیمانی با تخصص رانندگی؛2سری(یک سری برابر اصل شده باشد)

11.  اصل و کپی گواهی عدم سوءپیشینه کیفری(به استثناء تبدیل عضویت)

12.  اصل گواهی عدم اعتیاد(مختص خرید خدمت)

13.  تصویر مدارک اشتغال قبلی داوطلب در دستگاهایه دولتی

14.  کروکی معرف(به استثناء تبدیل عضویت)

15.  نوشتن مشخصات اعضایه خانواده رویه یه برگ مناسب شامل شماره شناسنامه وتاریخ تولد اعضاء درجه یک خانواده(پدر،مادر،خواهر،برادر،همسر، فرزند)

  تبصره ؛ تشکیل پرونده برایه کسانیکه برایه افسری ثبتنام میکنند بعد از قبولی در امتحان کتبی به عمل می اید.


مطالب مشابه :


مشخصات دانش آموزان جدید الورود ثبت نام اینترنتی 90

مشخصات دانش آموزان جدید الورود هنرستان کاردانش سال تحصیلی 91- 1390. مشخصات شناسنامه ای دانش آموز
مدارک لازم جهت ثبت نام بدون آزمون دوره کاردانی و کارشناسی

1- اصل مدرک یا گواهی موقت + 2 سری کپی. 2- اصل شناسنامه + 2 سری کپی از تمام صفحات. 3- اصل کارت ملی + 2
شناسنامه کتاب دختر سایه

شناسنامه کتاب: نام نوول: دختر سایه. نام لاتین: Shadow Girl. از سری: تالار وحشت / the Nightmare Room
شناسنامه سلامت دانش آموزان

سفیر سلامت - شناسنامه سلامت دانش آموزان - با این امید که همه ما سفیرانی باشیم که .
شوراي عالي ثبت

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب 10- محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره.
لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در گزینش ندسا

تصویر تمامی شناسنامه و کارت ملی پدر،مادر،همسرو فرزند داوطلب؛2سری(یک سری برابر با اصل
راهنمای اجمالی ثبت نام و انتخاب واحد نظام سالی واحدی در سیستم مدرسه

1- ثبت سریال شناسنامه دانش آموزان : المثنی: در قسمت سری کلمه المثنی (42) و در قسمت ردیف سری
سهام امید

تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه و در صورت لزوم تصویر صفحات توضیحات. سری شناسنامه
دانشکده سما دزفول در 15 رشته ثبت نام بعمل می آورد

اصل شناسنامه - کپی تمامی صفحات شناسنامه. 4 سری اصل کارت - ملی کپی کارت ملی: 4 سری: اصل مدرک
برچسب :