شرایط تاسیس دفترکار بینایی سنجی

ضوابط تأسیس دفتر كار بینایي

سنجي

 

 

 

-1 دفتر کار بینایی سنجی به محلی اطلاق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش

پزشکی جهت انجام خدمات بینایی سنجی (مطابق شرح وظیفه و اختیارات ) پس از اخذ مجوز فعالیت توسط افراد

واجد شرایط

و صلاحیت دائر می گردد .

-2 کارشناسان بینایی سنجی فقط عیوب انکساري چشم مبتلا را بررسی و عینک مناسب تجویز می نمایند . در مواردي

که علاوه بر عیوب انکساري ، چشم مبتلا به بیماري دیگري نیز باشد موظف به ارجاع ب یمار به متخصص چشم پزشکی

هستند .

-3 نظارت بر عملکرد دفاتر کار بینایی سنجی برعهده دانشگاه ذي ربط بوده واین دفاتر موظف به پاسخ گویی و

همکاري با بازرسین مربوطه می باشند .

-4 حوزه وظایف کارشناسان بینایی سنجی به شرح ذیل می باشد :

- بررسی نارسایی هاي بینایی افراد بزرگ سال

- تجویز نمره عینک براي رفع عیوب انکساري

- بررسی نارسایی هاي بینایی کودکان

- بررسی و تجویز عینک به کمک داروهاي سیکلوپلژیک

- بررسی و تشخیص نارسایی هاي اختلاف دید دو چشمی و درمان غیر دارویی

- انجام افتالموسکوپی جهت ارجاع به چشم پزشک

- انجام تست هاي تشخیصی بیماري هاي بخش قدامی چشم از قبیل گلوکوم ‘ کاتاراکت و ...

از قبیل تایپوسکوپ ، بزرگنما ، اکولرهاي مرکب و ... LOW Vision - تجویز وسایل کمک بینایی در افراد

- تشخیص اختلالات حرکتی چشم

- تمرینات ارتوپتیک به منظور درمان غیر جراحی اختلالات حرکتی چشم

- اندازه گیري میدان بینایی

- تجویز لنزهاي تماسی پس از مشاوره چشم پزشک یا دکتراي اپتومتري مجاز است ( برگه مشاوره چشم یا دکتراي

اپتومتري الزامی می باشد ) .

- ارزیابی دید رنگ و بعد

- انجام تست هاي ویژه از قبیل پاکیمتري

- بینایی درمانی به روش هاي غیر دارویی و غیر جراحی فیکسیشن هاي غیر طبیعی ، آمبلیوتراپی

- تمرینات ویژه جهت ارتقاي مهارت هاي بینایی براي شاغلین در حرف ‘ ورزش کاران و ...

- انجام معاینات اپتومتریک و صدور گزارش استخدامی در حیطه خدمات مربوطه

-استفاده از تتراکائین و ترویپکامیدو داروهاي سیلکوپلژیک بجز آتروپین در محل کار مجاز است .

- مشاوره در امور بهداشتی چشم و بینایی در محیط هاي کار صنایع دولتی و ...

تجهیزات

٩٢

- رتینوسکوپ و افتالموسکوپ - جعبه عینک

- پروژکتور و تابلوي تشخیص عیوب انکساري - تست دید نزدیک

- لنزومتر - پریمتر و تانژانت اسکرین

- تست رنگ - چراغ قوه

-6 حداقل فضاهاي مورد نیاز جهت دفتر کار بینایی سنجی به شرح ذیل می باشد .

- اتاق معاینه با نور کافی و ابعاد مناسب - سالن انتظار

- بایگانی جهت نگهداري و ضبط مدارك ضروري جهت بیماران - سرویس بهداشتی

تبصره : محل دفتر کار می بایستی منطبق با موازین بهداشتی باشد .

50 سانتی متر می باشد . * -7 اندازه تابلو حداکثر 70

-8 عناوین درج گردیده در تابلو می بایستی مطابق عناوین ذکر شده در مجوز دفتر کار باشد و از کلمه مطب و

متخصص استفاده نشود .

-9 مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز دفتر کار بینایی سنجی

- درخواصت کتبی تأسیس دفتر کار به معاونت درمان دارو دانشگاه ( جه ت متقاضیان شهر تهران ) در خصوص

متقاضیان احداث دفتر کار در شبکه هاي نظارت دانشگاه می بایستی درخواست از طریق شبکه مربوطه به معاونت

درمان و دارو دانشگاه ارسال گردد .

- گواهی عدم سوء پیشینه کیفري

- اعلام نیاز از شبکه بهداشت و درمان تابعه ( جهت متقاضیان شبکه ها )

- گواهی پایان طرح

- کپی شناسنامه + 3 قطعه عکس

- گواهی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان یا دانشنامه پایان تحصیلات

- کپی کارت پایان خدمت ( آقایان )

- ارائه تصویر یا شماره کد ملی

- اصل فیش هاي بانکی طبق مقررات مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدورپروانه ها به

متقاضی اعلام خواهد گردید ،مبالغ جهت شهرتهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).

پس از ارائه مدارك کامل توسط متقاضی به واحد صدور پروانه ها ، مجوز حداکثر ظرف 2 روز صادر

و فقط به شخص متقاضی تحویل داده می شود .

 

منبع : وازرت درمان


مطالب مشابه :


معرفی رشته بینایی سنجی (اپتومتری)

مرکز آزمون دانشگاه آزاد. اپتومتری یا بینایی سنجی علم مراقبت های بینایی است و اپتومتریست
معرفي جامع رشته ي دانشگاهي بینایی سنجی

مركز آزمون دانشگاه آزاد بینایی سنجی دیباچه: "سازمان بهداشت جهانی علم بینایی سنجی را
معرفی بینایی سنجی

آقای دوستدار عضو هیات علمی بینایی سنجی دانشگاه علوم داریوش آزاد فارغالتحصیل بینایی سنجی
تست بینایی سنجی

کارنامه های دانشگاه آزاد.ترازونمره برچسب‌ها: تست بینایی سنجی, بینایی
شرایط تاسیس دفترکار بینایی سنجی

کارنامه های دانشگاه آزاد.ترازونمره -2 کارشناسان بینایی سنجی فقط عیوب انکساري چشم مبتلا را
وسایل یک عشق شیمی

بینایی سنجی تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به گروه شیمی محض دانشگاه آزاد
شرایط پذیرش و هزینه تحصیل در واحدهای بین الملل رشته های پزشکی . دندان پزشکی و داروسازی

شرایط تاسیس دفترکار بینایی سنجی. دانشگاه آزاد واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشکي
منتخب کارنامه پذيرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه تجربي - سهميه منطقه سه)

بینایی سنجی -دانشگاه علوم رشته دانشگاههاي سراسري و آزاد و بيان تجربيات 20 ساله شخصي
آغاز ثبت نام مجدد برای رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

شرایط تاسیس دفترکار بینایی سنجی. منبع:روابط عمومی دانشگاه آزاد. برچسب‌ها: بدون
زمان ثبت نام ، مدارک لازم و شهریه برای قبول شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد در سال 91

شرایط تاسیس دفترکار بینایی سنجی. در مراكز بين المللي مطابق شهريه مناطق آزاد دانشگاه آزاد
برچسب :