جابربن حیان سال90yzmom0wv23acxu7c1wy.jpg


obozm7qvf82jxnvbn1if.jpgمطالب مشابه :


متن دعوت نامه ی دومین مجمع عمومی اولیا ی محترم دانش آموزان

ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در جلسه ی مذکور ،انجمن اولیا ومربیان را از نقطه نظرات و
دعوتنامه مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان

دعوتنامه مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان. برای ورود به مدارس نمونه مردمی تیزهوشان
اهم فعالیت های انجمن ناحیه3 در آذرماه90 :

اساسنامه انجمن مرکزی اولیا ومربیان تشکیل شورا انجمن اولیا در خصوص دعوتنامه .
اهم فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان ناحیه3 در بهمن ماه 90

کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان اساسنامه انجمن مرکزی اولیا ومربیان جمهوری دعوتنامه.
ابتكارات وفعاليت هاي انجام شده دربهمن ماه سال 1391 استان كرمانشاه

کارشناسی انجمن اساسنامه انجمن مرکزی اولیا ومربیان 6 دعوتنامه ارسال دعوتنامه
فرم گزارش ابتكارات وفعاليت هاي انجام شده در آذر ماه 90

اساسنامه انجمن مرکزی اولیا ومربیان دعوتنامه . کل و انتخاب ایشان بعنوان نمونه
جابربن حیان سال90

هفته انجمن اولیا ومربیان. نمونه سوالات دعوتنامه
برنامه سالیانه

پوشش و انجمن اولیا و مدرسه نمونه دولتی و ومربیان با دعوتنامه
برچسب :