مفاهیم و واژگان مالیاتی

مفاهیم و واژگان مالیاتی


کلمه مالیات ودخالت امور دارائی به اصطلاح درکسب وکار بی تاثیر نبوده وجا دارد که همکاران گرامی مابا اصطلاحات امورمالیاتی آشنائی داشته وبا آگاهیهای بیشتری بااین مورد همکاری نمایند .

   1.

      اولین آغازگر امور مالیاتی درابتدا برگ تشخیص مالیاتی میباشد .(بعد از تشخیص ممیزان حوزه های مالیاتی برگه ای به دست ما خواهند داد بنام برگه تشخیص )
   2.

      ممیز مالیاتی - کارمند اداره دارائی که مسئول تشخیص درآمد (عملکرد سال ) شما میباشد .
   3.

      اظهارنامه مالیاتی -برگه ای است که موردی عملکرد خودراقبل از تعیین مالیات کتبابه اطلاع ممیز می رساند ولازم به این تذکر مهم می باشد که چنانچه شما مطابق مبلغ اظهاری خود در برگه خود اظهذری رابپردازید ( کلا ) جریمه ای به شما تعلق خواهد گرفت .
   4.

      حوزه مالیاتی - یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیات های مستقیم مسئولیت تشخیص ومطالبه مالیاتی را بر عهده دارد وگیرنده اظهارنامه های مالیاتی می باشد.
   5.

      مودی - شخص مالیات دهنده
   6.

      سر ممیز - فردی که برند حوزه مالیاتی سرپرستی داشته باشد.
   7.

      ممیز کل مالیاتی - که نظارت برکار چندین سر ممیز را درا می باشد.
   8.

      انواع مالیات -مالیات مستقیم - مالیاتی است که مستقیما بردزآمد شخص یابر ثروت شخص وضع گردیده ووصول می شود .
   9.

      مالیات غیر مستقیم - برپاره ای کالا ها که مورد مصرف عمومی است برقرار می شود ودرواقع به قیمت کالاهای مورد نظر اضافی گردیده .ودر نهایت مصرف کننده کالااین مالیات رابصورت جزئی ازقیمت کالای مصرفی به طور مستقیم به دولت پرداخت می کنند وارتباطی بادرآمد پرداخت کننده ندارد.
  10.

      برگ تشخیص مالیات -پس از رسیدگی های ممیزان به اظهارنامه ویا دفاتر ومدارک ارائه شده وتحقیقات محلی وگزارش آن به سرممیز به مودی مالیاتی ابلاغ می شود بوسیله برگ تشخیص .
  11.

      معافیت مالیاتی - با مطالعه وبررسی ممیز وسر ممیز - تمام ویا بخشی ازدرآمد اشخاص برای کوتاه مدت یادراز مدت از رداخت مالیات معاف می شود.
  12.

      مالیات قطعی - بعد ازاینکه مالیات مورد نظر دربرگ تشخیص  یا توافق مودی با ممیز کل یا رای کمسیون حل اختلاف نتیجه اش مشخص گردید - مالیات قطعی گردیده است .
  13.

      مالیات بردرآمد - مالیات بردرآمد بهترین نوع مالیات است که معمولا (بالاترین رقم مالیات رادربودجه تشکیل می دهد وشامل مالیاتهای ذیل می باشد. 1-مالیات بردرآمدحقوق ودستمزد 2-مالیات بردرآمد املاک 3- مالیات بردرآمد کشاورزی  4- مالیات بردرآمد اتفاقی 5-مالیات بردرآمد مشاغل 6-مالیات بر درآم شرکتها 7- مالیات بر ارث
  14.

      مجازاتهای مالیاتی - درصدی از مالیات می باشد که بیشتر دررابطه باعدم تسلیم (اظهارنامه )ویا عدم ارائه دفاتر وفاکتورها درزمان اعلام شده که حتی می تواند تا میزان 50% مالیات باشد برای کسانیکه قصد فریب اداره مالیاتی رادارند وبه اصطلاح فاکتورها ودفاتر خلاف حقیقت ارائه می نماید می توان تا دوسال حبس جنجه ای نیز به همراه داشته باشد
  15.

      کلمه توافق - ومفهوم آن این است که ممیز ومودی بررقم مالیاتی خود توافق برسند .
  16.

      کمیسیون - چنانچه مودی به رقم تعیین گردیده توسط ممیز متعرض بوده وآنرا قبول نداشته یکماه فرصت دارد طبق تقاضا خود مودی نظریه کارشناسی شده به دادگاه فرستاده می گردد.بنام کمیسیون که درآن دادگاه مجددا مورد بررسی قرار می گیرد.
  17.

      تشویقات - اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف و ب) درصورتی که سه سال متوالی ترازنامه وحساب سود وزیان ودفاتر آنان مورد قبول وارد شود ومالیات هرسال درزمان خاص خود بدون مراجعه به هیات حل اختلاف پرداخت کرده باشند 5% به عنوان جایزه خوش حسابی تعلق می گیرد وهمجنین جایزه پرداخت قبل ازموعد به ازای هرماه 1% مالیات خواهد بود


مطالب مشابه :


دانلود نمونه دادخواست خام

دادخواست نوشتاری به‌وسیله برگه‌ای به نام برگ دادخواست انجام می‌گیرد. برگ اظهارنامه
اظهارنامه‌وكاربرد و تنظیم آن

تخصصی حقوق و فقه - اظهارنامه‌وكاربرد و تنظیم آن - جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از
اظهارنامه وکاربرد وتنظیم آن

فقه وحقوق - اظهارنامه وکاربرد وتنظیم آن - مسائل حقوقی وفقهی - فقه وحقوق
مفاهیم و واژگان مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی -برگه ای است که موردی عملکرد خودراقبل از تعیین (اظهارنامه )
اموزش مربوط به پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی

دفتر عطارد - اموزش مربوط به پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی - پست - پست بانک - همراه اول
اظهارنامه مالیاتی چیست؟

حسابداری،کارشناسی ارشد،ملک محمد غلامی - اظهارنامه مالیاتی چیست؟ - آموزش حسابداری عملی
تفاوت دادخواست با درخواست

و برروی برگهای چاپی ویزه ای تهیه میشود.در صورت فوریت میتوان از برگه اظهارنامه
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

برگ اظهارنامه برگ اعتراض ثالث با صدور دستور تاخير عمليات اجرائي و الغاء دادنامه مورد
گواهی بازرسی (INSPECTION CERTIFICATE)

بازرسی یا مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی و یا مدیرعامل واحد تولیدی اظهارنامه برگه نتایج
برچسب :