بودجه بندی پیشنهادی کتب سوم دبستان

بسمه تعالی

جدول بودجه بندی پیشنهادی کتابهای درسی پایه ی سوم ابتدایی در سالتحصیلی 89-90

مواددرسی

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

هدیه های آسمانی

13-1

21-14

31-22

43-32

51-44

63-52

71-64

80-72

اجتماعی

11-1

20-12

28-21

38-29

50-39

61-51

68-62

73-69

ریاضی

24-1

53-25

82-54

110-83

134-113

159-135

179-160

192-180

علوم تجربی

17-1

35-18

53-36

64-54

79-65

97-80

108-98

117-109

 

 

در فارسی بخوانیم وبنویسیم برای هر ماه متناسب با شناخت معلم مربوطه ازوضعیت دانش آموزان 4 درس در نظر گرفته شود(برای هر هفته یک درس تدریس خواهد شد وهر روز یک صفحه از کتاب فارسی بنویسیم متناسب با صفحه بندی واشکال بالای هرصفحه ووضعیت کلاس تمرین خواهد شد ونیزمهارت نوشتن درکتاب فارسی بنویسیم ومهارتهای خواندن-گوش دادن وگفتن از مهارتهای چهارگانه ی زبان آموزی درکتاب فارسی بخوانیم تمرین خواهد شد.)

 

 زمان بندي اجراي برنامه جديد آموزش قرآن كريم در پايه سوم ابتدايي

قرآن پایه سوم براساس مطالب درج شده در اول کتاب درسی :در مهر ماه فصل اول تدریس خواهد شد .

فصل دوم از اول آبان طی 33 روزمتوالی درزنگ اول یا دوم تدریس می شود،در 19روز اول ضمن یاد آوری وآموزش قواعدروخوانی،دانش آموزان مهارت کافی در بکاربردن این قواعددر روخوانی کلمات عبارات وآیات قرآنی بدست

 می آورند.در 14روزدوم با تمرین کافی به توانایی روخوانی آیاتی از قرآن دست می یابند.

فصل سوم پس از آموزش 33روزه روخوانی قرآن تا پایان سالتحصیلی در هر هفته در زنگ اول یا دوم یکی از روزهای هفته بطور کامل تدریس می شود هریک از دروس این فصل که برای یک هفته در نظر گرفته شده با نام "انس با قران کریم " نامیده شده است از انس با قرآن کریم (1)تا انس با قرآن (16)فرازهایی از قرآن کریم ونیز یک داستان یا پیام قرانی آمده است معمولا این فراز قرآنی به داستان یا پیام قرآنی درس مربوط است.                

سرگروه آموزشی پایه سوم ابتدائی منطقه کلیبر

                                                                                                                                     علی حسین صیامی کلیبر


مطالب مشابه :


بودجه بندی کتب جدید سوم ابتدایی

علی مرداسی آموزش ابتدایی - بودجه بندی کتب جدید سوم ابتدایی - - علی مرداسی آموزش ابتدایی
بودجه بندی پیشنهادی کتب سوم دبستان

بودجه بندی پیشنهادی کتب سوم بودجه بندی پیشنهادی کتب پایه ی سوم ابتدایی در
بودجه بندی پیشنهادی ریاضی سوم ابتدایی

بودجه بندی پیشنهادی ریاضی سوم ابتدایی همسو سازی کتب جدید بودجه بندی پیشنهادی
دانلود+بودجه بندی کتب سوم+چک لیست+اجتماعی+سوم

دانلود+بودجه بندی کتب سوم+چک بودجه بندی پیشنهادی کتب پایه سوم ابتدایی کتاب جدید
زمان بندی پیشنهادی پایه سوم ابتدایی (بودجه بندی)

زمان بندی پیشنهادی پایه سوم ابتدایی (بودجه بندی) کتب جدید سوم ابتدایی. فارسی سوم
جدول زمان بندی دروس برای تمامی پایه های ابتدایی

جدول زمان بندی دروس سوم ابتدایی رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس
بودجه بندی کتاب های درسی پایه ی اول تا ششم ابتدایی

بودجه بندی کتاب های جدول زمان بندی دروس سوم ابتدایی. رویکردهای جدید آموزشی
دانلود+بودجه بندی+اول تا ششم ابتدایی

دانلود+بودجه بندی+اول تا ششم ابتدایی کتب درسی جدید دانلود+بودجه بندی+اول تا
بودجه بندی کتب پایه ی چهارم ابتدایی

بودجه بندی کتب سوم جهت مطالعه و استفاده ی سایر همکاران ، به کارشناسی آموزش ابتدایی
برچسب :