واریز 36 هزار میلیارد تومان خالص درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به حساب سازمان هدفمندی


اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی, سازمان هدفمندی

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: به دنبال اختلاف نظر کمیسیون‌های ویژه برنامه ششم توسعه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس مجلس دیوان محاسبات کشور را به عنوان حسابرس و حَکَم، مامور تعیین خالص واریزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کرد.

 به گزارش ایسنا، عادل آذر در گفت‌وگویی، خاطرنشان کرد: در پی ماموریت رییس مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور جمع و تفریق و محاسبات مربوطه را انجام داد و اولین گزارش آن نیز در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای کمیسیون،  محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون ویژه لایحه برنامه ششم توسعه بررسی شد که خوشبختانه هر دو طرف این گزارش را گزارشی متقن دانسته و قرار شد این گزارش را مبنا قرار دهند.

 

وی ادامه داد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حدود 70 هزار میلیارد تومان است. این قانون می‌گوید «خالص عواید حاصله و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها» واریز شود که با کسر هزینه‌ها، خالص وجوه واریزی به این حساب 36 هزار و 400 میلیارد تومان است.

 

آذر یادآور شد: دولت خالص وجوه ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را حدود 31 هزار میلیاد تومان  و کمیسیون ویژه برنامه ششم توسعه این عدد را 48 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده  بودند اما عدد قطعی که هر دو طرف آن را قبول دارند 36 هزار و 400 میلیارد تومان است.