معماری سرویس گرا (SOA)

تعریف سرویس (Service)

تعریف سرویس: كاري كه به وسيله يك سرويس دهنده انجام مي شود كه ممكن است انجام يك درخواست كوچك روي داده مانند دريافت يا ذخيره اطلاعات باشد يا مربوط به انجام كاري پيچيده تر مانند چاپ يك تصوير باشد .

در معماري سرويس گرا معمولا سرويس را بصورت خاص تر تعريف مي كنند و به نوعي مضمون آن را با شيء و مولفه مرتبط مي دانند. واضح است كه ضرورتي براي استفاده از متدولوژي هاي شيء گرا يا مبتني بر مولفه جهت معماري سرويس گرا وجود ندارد و اصلا همان گونه كه بارها گفته شده معماري سرويس گرا مستقل از سكو است، اما مي توان گفت مفهوم و مضمون "سرويس" شباهت هائي با شيء و مولفه داشته است. در ادامه مقايسه اي اجمالي بين اين سه مفهوم ارائه شده است :

 

مدلسازي مبتني بر كلاس 

شيء

برنامه نوسي شيء گرا

(تحليل و طراحي شيء گرا)

ارث بري

 

چند ريختي

 

بسته بندي

 

بسته بندي

مولفه

استفاده مجدد 

(توسعه مبتني بر مولفه)

استقرار اجزاء

 

اندازه پذيري

 

اتصال سست 

 

استفاده مجدد 

سرويس

فدراسيون

(معماري سرويس گرا)

چابكي 

 

مستقل از سكو

تعریف معماری سرویس گرا

معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است كه كاركردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می كند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویس های جدید مورد استفاده قرار می گیرند، این معماری برای یكپارچه سازی فناوری ها در محیطی كه انواع مختلفی از سكوهای نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد ایده آل است (IBM)

آشنائی با معماری سرویس گرا (SOA)

"معماري سرويس گرا " مفهومي جديد نيست و از دهه 90 وجود داشته است ولي آنچه جديد است توانائي اجرا و عينيت بخشيدن به آن است كه به كمك ابزارها و پروتكل هاي مربوطه ميسر شده است. معماري سرويس گرا از ديدگاه هاي مختلف قابل بررسي است، هر فرد يا ذينفع بر طبق جايگاه خود تصويري از معماري سرويس گرا دارد، در ادامه از سه ديدگاه كارشناسان حرفه، معماران و طراحان معماري سرويس گرا مورد بررسي قرار مي گيرد.

كارشناسان حرفه: مجموعه اي از سرويس ها كه سازمان مايل به ارائه آنها به مشتريان يا شركاء خود است. (تعريف سرويس كسب و كار)

معماران: سبكي از معماري كه حاوي قوانين، الگوها و ضوابطي است كه منجر به ايجاد خصايصي نظير پيمانه اي بودن(modularity)، بسته بندي، اتصال سست، استفاده مجدد و تركيب پذيري شده و از نظر ساختار از يك ارائه دهنده سرويس و يك درخواست كننده سرويس تشكيل شده است.

طراحان و پياده سازان: يك سبك(مدل) برنامه نويسي كه از استانداردهائي مانند (SOAP،UDDI،WSDL، ..) و فناوری هائي نظير سرويس هاي وب استفاده مي كند و قابليت تعامل پذيري بين مولفه هاي نرم افزاري را بدون توجه به سكو و فناوری پياده سازي آنها پشتيباني مي كند.

نكاتي در خصوص معماري سرويس گرا:

·        هم راستاي كسب و كار سازمان است

·        هم موضوعي فني است و هم نوعي سبك تفكر است

·        مبتني بر اتصال سست است و از پيام رساني استفاده مي كند

·        قادر به ساخت سيستم هاي تركيبي است

·        از مولفه هاي قابل استفاده مجدد(سرويس) تشكيل شده است

·        مهمترين دستاورد آن انعطاف پذيري و چابكي فناوري اطلاعات در برابر تغييرات حرفه است.

·        زيرساخت ارتباطي براي اين معماري مي بايست مستقل از پروتكل هاي لايه هاي زيرين باشد.

 


مطالب مشابه :


صورتجلسه مجمع عمومی سال 92 مجتمع مسکونی سروش

مجتمع مسکونی سروش (لویزان) - پل ارتباطی بین هیات مدیره مجتمع مسکونی سروش با سکنه و مالکان محترم
روش دسترسی به نام و تعریف و متغیر های توابع api

وبلاگ رسمی مهدی غلامی میاندهی - روش دسترسی به نام و تعریف و متغیر های توابع api - <-BlogDescription-ضش>
معماری سرویس گرا (SOA)

وبلاگ رسمی مهدی غلامی میاندهی - معماری سرویس گرا (soa) وب سایت استاد بهروز رضا سروش;
آموزش فعال سازی سرویس پیام گیر صوتی ایرانسل

وبلاگ رسمی مهدی غلامی میاندهی - آموزش فعال سازی سرویس پیام گیر صوتی ایرانسل - <-BlogDescription-ضش>
آموزش سرویس اطلاع از هزینه تماس ایرانسل

وبلاگ رسمی مهدی غلامی میاندهی - آموزش سرویس اطلاع از هزینه تماس ایرانسل - <-BlogDescription-ضش>
سری جدید مجموعه آهنگهای بیکلام شاد ورزشی

وبلاگ رسمی مهدی غلامی میاندهی - سری جدید مجموعه آهنگهای بیکلام شاد ورزشی - <-BlogDescription-ضش>
برچسب :