آموزش خوشنویسی نستعلیق تحریری درس هفتم حرف (میم)

آموزش خوشنویسی با خودکار درس هفتم حرف (میم)

دقت شود که سر (میم ) شبیه به یک مثلث است . 

اما شکل زیر نحوه ی نوشتن این حرف را به خوبی نشان داده است .  

شاید بتوان گفت که این حرف با چهار حرکت که جهت آنها با یکدیگر تفاوت دارد ساخته می شود .

آموزش خوشنویسی با خودکار درس هفتم حرف (میم)

 

توجه شود که مرحله سوم باید با شیب ملایمی به آرامی بر رو ی خط کرسی بیاید.  

مقدار این شیب حداقل یک نقطه است و سپس باید دسته میم نوشته شود

که حداقل ۵  نقطه و تقریباً یک خط عمود است .

آموزش خوشنویسی با خودکار درس هفتم حرف (میم)

 

حرف میم در حالت اتصال به حروف دیگر دارای اشکال زیر است :

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس هفتم حرف (میم)

 

این نمونه ها را می توانید هنگام اتصال به حروف الفبا مشاهده نمائید .

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس هفتم حرف (میم)

 

 

تمرین

آموزش خوشنویسی با خودکار درس هفتم حرف (میم)

 

 

منابع :شیوه نو در آموزش خط تحریری ، محمد حسن اثباتی  

سایت منبع :کرشمه قلم یزد


مطالب مشابه :


دریافت فیش حقوقی

از این به بعد از طریق لینک زیر می توانید به صورت روزانه فیش حقوقی خود آموزش و پرورش
ادامه آموزش خط تحریری (درس دوم )

درس فرهنگ و هنر استان کرمان اداره کل آموزش و پرورش استان دریافت فیش حقوقی .
نمونه سوالات اداره ی آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان ریاضی هفتم

نمونه سوالات اداره ی آموزش و پرورش ناحیه 2 (فیش حقوقی ) اداره سنجش آموزش و پرورش
آموزش خوشنویسی نستعلیق تحریری درس هفتم حرف (میم)

درس فرهنگ و هنر استان کرمان اداره کل آموزش و پرورش استان دریافت فیش حقوقی .
رسیدگی دقیق به پرونده مرگ دانش آموزان قلعه گنجی

فیش حقوقی . استان کرمان از رسیدگی دقیق به نسبت به خبر های مهم آموزش و پرورش می
برچسب :