دعوتنامه

اولین نشست هفتگی ذیحسابان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین راس ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه مورخ ۳/۴/۸۹ در سالن جلسات سازمان برگزار می گردد .بدینوسیله از کلیه ذیحسابان محترم و معاونین ذیحساب دعوت بعمل می آید در جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

- بررسی بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

- بررسی مسائل و مشکلات فراروی ذیحسابان در دستگاههای اجرایی

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی


مطالب مشابه :


دعوتنامه برای شرکت در جلسه پرسش وپاسخ

انجمن اولیاومربیان آموزش وپرورش ناحیه دو - دعوتنامه برای شرکت در جلسه پرسش وپاسخ - اداری
متن دعوتنامه

جلب همکاری اعضای تعاونی مسکن استانداری - متن دعوتنامه - با ایجاد ارتباط بین اعضا کار جمعی
دعوتنامه سومین جلسه شورای انجمن

انجمن اولیاومربیان آموزش وپرورش ناحیه دو - دعوتنامه سومین جلسه شورای انجمن - اداری - آموزشی
دعوتنامه

اطلاعات تخصصی ذیحسابان - دعوتنامه - اطلاع رسانی و ارائه كليه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي
دعوت نامه برای ورود به کانادا

ای برای ۶ میلیارد انسان وعوتنامه مهاجرتی بفرستد از این طریق دعوتنامه اداری ، اقتصادی
دعوتنامه از اساتید جهت عضویت در بسیج اساتید

دعوتنامه از اساتید جهت عضویت در بسیج اساتید - - پیام نور واحد تازه آباد اداری و مالی
این یک دعوتنامه رسمی است

این یک دعوتنامه رسمی از طرف مردم شهیدیه و به همت موسسه اندیشه ماندگار برای جناب آقای رجایی
دعوتنامه انجمن واولیا

تبــــــیان - دعوتنامه انجمن واولیا سیستم اتوماسیون اداری اموزش و پرورش شهرستان رباط
برچسب :