معافیت های تحصیلی مشمولین نظام وظیفه 1393

همه چیز درباره سربازی و معافیت های تحصیلی


پرسش و پاسخ در زمینه سربازی

۱ – سال احضار مشمول چه سالی است؟


افراد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن ۱۹ سالگی می شوند برای روشن شدن وضع مشمولیت خود احضار خواهند شد.۲ – سال اعزام مشمول چه سالی است؟


مشمولانی که جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخیص داده شوند در طی سالی که به سن ۱۹ سال تمام می رسند به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

۳ – اضافه خدمت برای مشمولان غایبی که خود را معرفی می نمایند چه مقدار است؟

سه ماه.

۴ – اضافه خدمت برای مشمولان غایبی که خود را معرفی ننموده و توسط عوامل انتظامی دستگیر می شوند چه مقدار است ؟

 شش ماه.

۵ – تاریخ اعزام مشمولین درطول سال چه تاریخهایی صورت می گیرد؟


بطور کلی مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در تاریخهای ۱۸ و ۱۹ هر ماه و مشمولان فارغ التحصیل 
دانشگاهها در تاریخ یکم ماههای زوج و مشمولان هیات علمی دانشگاهها در تیر ماه هر سال به خدمت اعزام میگردند.


6 – مشمولیکه تقاضای 
معافیت پزشکی نموده اگر معاف نگردد و سرباز شناخته شود آیا برای وی غیبت درج می شود؟


اگر موقع صدور نظریه شورای 
پزشکی از موعد اعزام بخدمت قانونی وی نگذشته باشد غیبت برای وی درج نمی گردد ولی اگر از موعد اعزام بخدمت وی گذشته باشد ۳ ماه اضافه خدمت برای وی درج می شود.

7– گر مشمول قبل از زمان اعزامش برای 
معافیت پزشکی اقدام نماید و معاف از رزم شود آیا برای وی غیبت اولیه درج می شود؟


در صورتیکه مشمول معاف از رزم شود و در اولین اعزام که اعلام گردیده به خدمت اعزام شود ، غیبت اولیه برای او درج نمی‌شود. به شرط آنکه با غیبت وارد شورای 
پزشکی نشده باشد.

8 – آیا مشمولان غایب می توانند به 
استخدام نیروهای مسلح درآیند؟


خیر – مشمولان غایب قانوناً نمی توانند به 
استخدام نیروهای مسلح درآیند مگر اینکه غیبت مشمول توسط سازمان وظیفه عمومی جهت استخدام در نیروهای مسلح موجه تلقی شود که این امر صرفاً در صورت داشتن معاذیر موجه از سوی مشمول امکان پذیر می باشد.

9 – آیا مشمولانیکه سابقه خدمت قبلی دارند و بعلل قانونی از خدمت ترخیص می‌گردند(مانند قبولی در
دانشگاه)برای ادامه خدمت باید به یگان قبلی اعزام گردند؟


بله ، اینگونه مشمولان جهت ادامه خدمت باید به همان یگان خدمتی قبلی اعزام گردند.


10 – غایب بین راه به چه مشمولانی گفته می شود؟


یه مشمولانیکه مرکز آموزش آنان مشحص گردیده است و در حین عزیمت به مرکز آموزش مرتکب غیبت شود غایب بین راه گویند.

11 – مشمولانیکه خدمت قبلی داشته انددر صورتیکه مرتکب غیبت منجر به فرار شوند و مجدداً با کتمان حقیقت به یگان دیگری اعزام شوند وضعیت ایشان چگونه است؟


برابر ماده ۲۲ آئین نامه اجرائی خدمت ثانویه کان لم یکن تلقی شده و باید مجددا خدمت خود را از یگان اولیه ادامه و به پایان رساند.ه چند که با توجه به راه اندازی سیستم مکانیزه در وظیفه عمومی کتمان این موضوع عملاً وجود ندارد.

12 – مدت زمانی که فارغ التحصیلان 

دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی فرصت دارند پس از فارغ التحصیلی خود برای خدمت وظیفه عمومی اقدام نمایند چند ماه است؟


از زمان فراغت از تحصیل حداکثر بمدت شش ماه مهلت دارند که مدارک خود را از طریق دفاتر پلیس+۱۰ در سیستم مکتنیزه وظیفه عمومی ثبت نمایند و نسبت به پیگیری وضعیت مشمولیت خود اقدام کنند.

13 – آیا مشمولین غایب می توانندبرای شرکت در آزمایشات رانندگی و دریافت گواهینامه اقدام نمایند؟

خیر ، زیرا شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه ،منوط به ارائه برگه اعزام بخدمت بدون غیبت یا کارت

معافیت یا کارت پایان خدمت یا گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام می باشد.

14 – واکسن مننژیت و دو گانه تا چند روز قبل از اعزام باید تلقیح شود؟


این واکسن حداقل باید ۱۵ روز قبل از اعزام تلقیح شود مشمولین باید توجه داشته باشند از آنجائیکه عمل تولید Anti body توسط این واکسن صورت گیرد لذا می بایست بین یک تا دو هفته زمان سپری شود و مراکز آموزش از پذیرفتن مشمولانیکه کمتر از این زمان واکسن را تلقیح کرده باشند خودداری خواهند نمود.

15-نحوه به تاخیر انداختن خدمت 

سربازی مشمولی که برادر دیگرش در خدمت می باشد چگونه است؟


از دو یاسه برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که سن او از دیگران کمتر است به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته است فاقد غیبت باشد با ارائه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر می تواند به تاریخ خاتمه خدمت برادر یا یکی از برادران 
دفترچه آماده به خدمت در یافت نماید.

16- سنوات تحصیلی برای مشمولین چگونه است ؟

جدول سنوات تحصیلی برای مشمولین

ردیف مقطع تحصیلی سقف مجازتحصیل سقف قابل افزایش توسط کمیسیون مواردخاصدانشگاه
1 کاردانی 3سال 1 نیمسال
2 کارشناسی ناپیوسته 3سال 1 نیمسال
3 کارشناسی ارشدناپیوسته 3سال 1 نیمسال
4 دکتری ناپیوسته 5سال 2 نیمسال
5 کارشناس پیوسته 6سال 2 نیمسال
6 کارشناسی ارشدپیوسته 8سال 2 نیمسال
7 دکتری پزشکی پیوسته 8سال 2 نیمسال
منبع


مطالب مشابه :


جزییات جدید قانون معافیت پزشکی مشمولان سربازی اعلام شد

موسسه وکالت و مشاوره پزشکی مشمولان سربازی و معافیت پزشکی مشمولین وظیفه
پاسخ به سؤالات مشموليت/سربازي

پاسخ به 116 پرسش درباره انواع معافیت‌های سربازی. معافیت پزشکی می مشاوره فعالیت
اگر دنبال معافیت سربازی هستید این خبر را بخوانید

اگر دنبال معافیت سربازی که معافیت پزشکی، معافیت کفالت جهت انتخابات
اگر دنبال معافیت سربازی هستید این خبر را بخوانید .

اگر دنبال معافیت سربازی معافیت پزشکی، معافیت کفالت در مورد مشمولین وظیفه
از معافیت‌های جدید تا افزایش حقوق سربازان

تواند از معافیت سربازی به ویژه معافیت پزشکی آن برای مشمولین همان
معافیت های تحصیلی مشمولین نظام وظیفه 1393

همه چیز درباره سربازی و معافیت مشمولین درطول برای معافیت پزشکی اقدام نماید
شرایط جدید معافیت ‌پزشكی در مجلس تصویب شد

عمومی جهت ترك مورد معافیت پزشكی مشمولین توسط 3 پزشکی سربازان, سربازی,
برچسب :