روش تدریس جمع و تفریق تکنیکی

قول داده بودم روش تدریس جمع و تفریق تکنیکی رو بگم. قسمتهایی از این روش رو قبلا تو یه سایت دیدم و یادم نیست ابتکار کدوم همکار بود.
جمع 3 رقمی با انتقال به روش تکنیکی:
جمع 286+367 رو پای تابلو نوشتم و با دست ورزی تدریس رو شروع کردم. یکی ها بچه، دهتایی ها بابا و صدتایی ها رو بابابزرگ معرفی کردم. وقتی تعداد یکیها از 9 تا بیشتر بشه بچه نمیتونه نگهشون داره و بابا میاد کمکش و میگه با ده تا از یکی ها یه دسته ده تایی درست کن و بده من تا من یه اتاق بالای خونه خودم براش درست کنم و مهمون من بشه. وقتی تعداد دهتایی ها هم از 9 تا زیادتر بشه بابابزرگ میاد کمکش و میگه ناراحت نباش
با ده تا از دهتایی هات یه دسته صد تایی درست کن و بده من تا من یه اتاق بالای خونه خودم براش درست کنم و مهمون من بشه. مرحله به مرحله با نشون دادن دسته ها و شمردن تعداد یکی، دهتایی و صدتایی می دیدن که چه اتفاقی داره میوفته.
در ادامه با شکل کشیدن پای تابلو جمع رو انجام دادیم.

تفریق 3 رقمی با انتقال به روش تکنیکی:
723-387

وقتی نتونستیم از
یکی هایی که داریم (3)، 7 تا کم کنیم رفتیم سراغ بابا و از بابا خواهش کردیم بهمون قرض بده بابا یه دسته ده تایی به بچه میده (دسته ده تایی رو باز میکنیم) و بچه حالا میشه 13 تا 3 تا خودش داشته و ده تا یکی هم از بابا گرفته.
 دهتایی ها که الان 1 شده میخواد 8 تا ازش کم بشه میبینه نمیتونه میره سراغ بابابزرگ و از بابابزرگ قرض میگیره. بابابزرگ یه دسته صدتایی میده بابا. (دسته صدتایی رو باز میکنیم)حالا بابا که یه دهتایی از قبل داشته و ده تا ده تایی هم بهش اضافه شده 11 دهتایی داره و...
در مواردی مثل این تفریق 356-600 که بابا چیزی نداره قرض بچه بده به بچه اش میگه صبر کن برم از بابابزرگ کمک بگیرم.


مطالب مشابه :


پیک آدینه دبستان مهرتابان شیراز

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - پیک آدینه دبستان مهرتابان شیراز - وبلاگ آموزشی
آدینه دبستان مهرتابان شیراز

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - آدینه دبستان مهرتابان شیراز - وبلاگ آموزشی دوم
جلسه تعامل مهرماه

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - جلسه تعامل مهرماه - وبلاگ آموزشی دوم ابتدایی
انیمیشن گردش زمین

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - انیمیشن گردش زمین - وبلاگ آموزشی دوم ابتدایی
تبریک عید غدیر

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - تبریک عید غدیر - وبلاگ آموزشی دوم ابتدایی - فرشته
22نکته برای ایجاد عادتهای مطلوب مطالعه در انجام تکالیف دانش آموزان برگرفته از وبلاگ گونش

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - 22نکته برای ایجاد عادتهای مطلوب مطالعه در انجام
غلط های املایی 1

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - غلط های املایی 1 - وبلاگ آموزشی دوم ابتدایی - فرشته
افزایش دقت و تمرکز کودکان

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - افزایش دقت و تمرکز کودکان - وبلاگ آموزشی دوم
روش تدریس جمع و تفریق تکنیکی

فرشته های دوم دبستان شهدای صاایران شیراز - روش تدریس جمع و تفریق تکنیکی - وبلاگ آموزشی دوم
برچسب :