c.s.r بخش استریل

معمولا در بیمارستانهای بزرگ و مجهز همیشه بخش استریل موجود است که کلیه وسایل مورد

احتیاج بخشها و اتاق عمل را آماده و اســـــــتریل میکند این بخش وظیفه دارد کلیه وسایل مورد احتیاج اتاق عمل را تهیه و اماده نماید و همیشه مقداری رزرو داشته باشد تا بتواند حداقل 48 ساعت نیازها را تامین نماید.

بخش استریل بهتر است مجاور اتاق عمل باشد که برای حمل و نقل وسایل استریل به اتاق عمل و بالعکس دچار اشکال نشوند و همیشه یک همکاری همگانی و مستمر بین این دو بخش جریان داشته باشد .

از لحاظ نیروی انسانی بخش استریل باید دارای نیروهایی با مدرک حداقل کاردانی اتا ق عمل 

داشته باشد تا علاوه بر شناخت ابزار به قوانین درمان نیز آشنا باشند . این افراد باید فعال و با

وجدان باشند چون کلیه وسایل تحت نظر آنها میباشد و صحت استریل لوازم توســـط آنها تایید میشود همچنین این افــــراد کار کردن با اتوکلاوها را بطور کامـــل بدانند و از استریل کردن

لوازم و مدت زمان لازم برای استریل هر وسیله آگاهی داشته باشند .

در بعد اقتصادی بخش استریل یکی از مقرون به صرفه ترین قسمتهای بیمارستان میباشد زیرا

ابزار و لوازم را چندین نوبت با بهترین استاندارد به چرخه درمان باز میگرداند .

بطور خلاصه میتوان گفت : هدف از وجود بخش استریل آمـــاده کردن کلیه لوازم لازم جهت

اعمال جراحی که در بیمارستان انجام میشود و همچنین خدماتی که در بخشها به بیماران داده

میشود باید ابزار آن در این بخش آماده گردد  .

ابزار استریل شده در این بخش به مدت پانزده روز قابل استفاده میباشد و پس از مدت فوق

این ابزار مجددا استریل گردد . لذا از استریل وسایل بیش از حد نیاز خودداری گردد تا مجددا

وقت و هزینه صرف نگردد.

محیط بخش استریل تابع شرایط ساختمانی اتاق عمل میباشد و همان استاندارد ها در آن اجرا

گردد.

  بخش استریل حتما قفسه بندی شود و برای هر قسمت از بیمارستان یک قفسه جهت تحویل 

ابزار به انها در نظر گرفته شود تا از شلوغی و تحویل لوازم به اشتباه جلوگیری گردد.

                                      دهمرده ای بخش استریل


مطالب مشابه :


ضوابط طراحی مکان های درمانی

اتاق عمل برای جراحی‌های جزئی پلان مقدماتی، بسط وگسترش پلان شماتیک خواهد بود که با مقیاس
جزوه اتاق عمل جلسه آخر

سفیدپوشان آسمانی شهرکرد - جزوه اتاق عمل جلسه آخر - درکنارهم 2.پلان پا: چپ:
ضوابط طراحی مکان های درمانی

اتاق عمل برای جراحی‌های جزئی پلان مقدماتی، بسط وگسترش پلان شماتیک خواهد بود که با مقیاس
معماري بيمارستان (2)

اتاق عمل برای جراحی‌های جزئی(m 30-25) فضای آزمایشگاهی ،آشپزخانه ،ساب معماری داخلی و پلان
طراحی اورژانس بیمارستانی و استاندارد های فیزیکی

به اتاق عمل سر پایی هدایت می شوند. مساحت لازم برای این اتاق حداقل 16الی20متر مربع می باشد
ضوابط و استاندارد ها، برنامه فیزیکی و فاز مطالعاتی طراحی بیمارستان

اتاق عمل برای جراحی‌های جزئی پلان مقدماتی، بسط وگسترش پلان شماتیک خواهد بود که با مقیاس
c.s.r بخش استریل

محیط بخش استریل تابع شرایط ساختمانی اتاق عمل میباشد و همان استاندارد ها در آن اجرا . گردد.
برنامه فیزیکی بیمارستان

برای ایجاد منطقه‌ای در اتاق عمل که تا حد امکان فاقد جرم/ذره باشد از ورودی کنترل پلان
ظوابط و معیار های طراحی بیمارستان و مراکز درمانی

دوستان عزیزی که به پلان بیمارستان نیاز دارند تقسیم اتاق عمل به دو قسمت عفونی و غیر
برچسب :