منابع درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق

منابع درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق

الکترومغناطیس ** :

- الکترومغناطیس میدان و موج – چنگ *

- الکترومغناطیس – ویلیام هیت

- الکترومغناطیس – دکتر احمد صفایی

- الکترومغناطیس - دکتر سلیمانی

معادلات دیفرانسیل **:

- معادلات دیفرانسیل – دکتر مسعود نیکوکار *

- معادلات دیفرانسیل – بویس و دیپریما

-  معادلات دیفرانسیل – سیمونز

- معادلات دیفرانسیل – دکتر شیدفر

ریاضی مهندسی **:

- ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد 2) - کرویت سیگ *

- ریاضیات مهندسی پیشرفته – وایلی

- مجموعه سوالات ریاضیات مهندسی برای کارشناسی ارشد – دکتر نیکوکار

الکترونیک **:

- میکروالکترونیک – آدل سدرا و کنت اسمیت – ترجمه ملکان و واحدی *

- الکترونیک - نشلسکی

- مدارهای الکترونیک – گری میر

- تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (2 جلد) – تقی شفیعی

- الکترونیک (2 جلد) – میرعشقی

- الکترونیک 3 – دکتر نشاطی (فقط مباحث الکترونیک 3)

مدار**:

- نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) – چارلز دسور – ترجمه جبه دار

- تحلیل مهندسی مدار – هیت – ترجمه دیانی *

- مدارهای الکتریکی – دکتر عابدی

- مدارهای الکتریکی – دکتر نیکروش

- مدارهای الکتریکی – دکتر هدتنی

کنترل **:

- سیستم های کنترل خطی – اوگاتا – ترجمه دیانی *

- کنترل خطی – دورف

- کنترل خطی – بنجامین کو

- کنترل خطی – دکتر خاکی صدیق

- سیستم های کنترل خطی – کامران خسرویان کرمانی

ماشین های الکتریکی **:

- ماشین های الکتریکی – پ س سن *

- ماشین های الکتریکی – چاپمن

- ماشین های الکتریکی – سلمون ترجمه لسانی

- ماشین های الکتریکی – فیتز جرالد

- ماشین های الکتریکی – بیمباهارا

- ماشین های الکتریکی با کاربرد هایی از الکترونیک قدرت – ال هاواری

آمار و احتمال **:

- آمار و احتمال – شلدون راس

- آمار و احتمال – والدپول

- آمار و احتمال – دریک

- نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری – لارسون

- آمار و احتمال (2 جلد) – دکتر نیکوکار (برای شروع خوب است *)

- تئوری احتمالات و آمار کاربردی – دکتر آریانژاد

تجزیه و تحلیل سیگنال ** :

- سیگنال ها و سیستم ها - اپنهایم *

- سری شومز DSP

بررسی سیستم های قدرت **:

- بررسی سیستم های فدرت – استیونسن *

- بررسی سیستم های فدرت – گلاور

- بررسی سیستم های فدرت – الگرد

- بررسی سیستم های فدرت – تالیف هادی سعادت – ترجمه کاظمی

مخابرات:

- سیستم های مخابراتی – کارلسون *

-  مخابرات – دکتر عارف

مدارهای مخابرانی :

- مدارهای مخابراتی – کارلسون *

اندازه گیری الکتریکی :

- اندازه گیری الکتریکی – ساونی *

تکنیک پالس:

- تکنیک پالس – معتمدی و نشاطی *

محاسبات عددی :

- محاسبات عددی – دکتر نیکوکار و درویش

- محاسبات عددی – دکتر دهمرده *

- ...

ریاضیات عمومی :

- حساب دیفرانسیل و انتگرال - توماس

- حساب دیفرانسیل و انتگرال – سیلورمن *

- حساب دیفرانسیل و انتگرال – لیتهولد

- حساب دیفرانسیل و انتگرال – آدامز

- ریاضی مهندسی – کرویت سیگ ج 1

- ریاضی عمومی – مارون

زبان انگلیسی ** :

- زبان عمومی برای رشته های مهندسی – حقانی و جمعی از نویسندگان *

- زبان برای دانشجویان مهندسی برق - حقانی *

مدار منطقی :

- طراحی دیجیتال – موریس مانو *

معماری کامپیوتر:

- معماری کامپیوتر – موریس مانو *

- معماری کامپیوتر ( ارشد) - یوسفی

میکرو پروسسور:

- میکروپروسسور 8086 – دکتر خاکی *

- میکروکنترلر 8051 – مکنزی

- Z80

- میکروکنترلر 8051 – مزیدی *

پردازش تصویر:

- پردازش تصویر – گونزالس *

برنامه نویسی مقدماتی:

- برنامه نویسیC – جعفر نژاد قمی *

- برنامه نویسی به زبان پاسکال – جعفر نژاد قمی

- برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل مسائل نمونه – کافمن

فیزیک عمومی1 (مکانیک) :

- فیزیک ج 1 – هالیدی *

- مکانیک تحلیلی – سایمون

- مکانیک تحلیلی – فولز

فیزیک عمومی 2 (فیزیک الکتریسیته) :

- فیزیک جلد 3 – هالیدی *

- الکترومغناطیس – ریتس

- الکترومغناطیس – آلونسو و فین

- مبانی نظری الکترومغناطیس - میلفورد

فیزیک کوانتوم :

- فیزیک کوانتومی – گاسیورویچ *

- فیریک کوانتومی – سل ویدر

شبکه های کامپیوتری :

- شبکه های کامپیوتری – تنن بام *

طراحی الگوریتم:

- طراحی الگوریتم – دکتر نعیمی پور *

مهندسی نرم افزار :

- مهندسی نرم افزار – راجر اس پرسمن *

هوش مصنوعی:

- هوش مصنوعی – ترجمه و تالیف دکتر مهرداد فهیمی

- هوش مصنوعی – ترجمه رهنمون و هماوندی

گردآورنده لیست کتب: آقای علی بهمئی


مطالب مشابه :


دانلود حل المسائل جبه دار جلد اول

نظریه اساسی مدارها و ها: دانلود کتاب, دانلود حل المسائل جبه دار جلد اول, دانلود
حل المسائل نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها جلد اول

مدارها و شبکه ها جلد نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها ترجمه پروفسور پرویز جبه دار
دانلود حل المسائل کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد 2

اساسی مدارها و شبکه ها کتاب نظریه اساسی مدارها و مدارها و شبکه ها. جلد
حل المسایل نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها

ی اساسی مدارها و شبکه ها دانلود کتاب حل المسایل نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها
برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق

مهندسی برق+دانلود مقالات+کتاب اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) نظریه احتمالات و نتیجه
منابع درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق

- نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) - آمار و احتمال – دریک - نظریه دانلود کتاب کامل و
-249. نجات کتاب ها....!!!! ( کتاب فروشی نو و دسته دوم )

۳- نظریه اساسی مدارها و شبکه ها نظریه اساسی مدارها جلد دانلود و معرفی کتاب های
برچسب :