حافظیه انزلی

محل ترنم موزیک در سال 1311 شمسی به وسیله شهرداری و توسط مهندسی آلمانی ساخته شد و مساحت کلی این بنا 76 متر مربع است.


HAFEZIYE.jpg

در فاصله چند متری حدود 6- 7 متری جنوب غربی این محل درست جای پلکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دو قبر مانند , به نام لیلی و مجنون درست کرده بودند و بالای سر این قبر های ساخته شده دو درخت بید مجنون کاشته بودند و مردم دسته دسته برای تماشا می آمدند.

محل ترنم موزیک زمانی دسته موزیک 30 نفری و 38 نفری پرورشگاه شهرداری با نظم ترتیب خاص همچون نظامیان و با لباس های یک رنگ و زیبا در آنجا مترنم بود .

از حدود سال 1360 دورش را از داخل به طرز نا زیبا و زننده ای گرفتند و این بنای زیبا را محلی برای مبارزه با گرانفروشان کردند, تا اینکه در سال 1366 شمسی آنجا را تخلیه و آقای خوانساری شهردار وقت با تخلیه مأمورین مبارزه با گرانفروشان به ترمیم آنجا پرداخت و به صورت اولیه در آورد و خود نام آن را « حافظیه » گذارد. زیرا درست شبیه حافظیه شیراز است.

با بررسی که انجام گرفت حافظیه شیراز که شبیه محل ترنم موزیک انزلی ولی بزرگتر است از سال 1313 شروع و در سال 1316 ساختمان آن پایان یافته است, و این می رساند که نه تنها محل ترنم موزیک را از حافظیه شیراز اقتباس نکرده اند بلکه احتمال دارد حافظیه شیراز را از روی بنای محل ترنم موزیک انزلی ساخته اند.


مطالب مشابه :


مركز آزمون استاندارد بین المللی زبان انگلیسی IELTS در رشت افتتاح شد

اخبار انزلی - مركز آزمون استاندارد بین المللی زبان انگلیسی ielts در رشت افتتاح شد - زندگی از
هتل های بندر انزلی

هتل ایران در نزدیکی شهرداری بندر انزلی قرار دارد. هتل کادوسان : آموزشکده فنی و حرفه ای سما
موزه نظامی (کاخ انزلی )

این کاخ در میان پشته و ما بین دو پل انزلی و غازیان در محوطه وسیعی آموزشکده فنی و حرفه ای سما
ملوان بندر انزلی

باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان نیروی دریایی بندر انزلی در سال ۱۳۴۸ و آموزشکده فنی و حرفه ای سما
عرض تسلیت

فرهنگ انزلی ستمگر نکنم کرنش و ذلت نپذیرم، اگر آرند به جنگم همه ی اهل زمین را و سما را
حافظیه انزلی

با بررسی که انجام گرفت حافظیه شیراز که شبیه محل ترنم موزیک انزلی ولی بزرگتر است ای سما
برچسب :