برنامه زمان بندی هفتگی مدارس ابتدایی

بسمه تعالی

برنامه زمانبندی هفتگی ویژه کلاس های اول و دوم

نوبت بعد از ظهر

نوبت صبح

12:35  -  12:15

اقامه نماز جماعت(مراسم آغازین)

7:30  -  7:15

مراسم صبحگاهی

13:15  -  12:35

جلسه اول

8:10  -  7:30

جلسه اول

13:30  -  13:15

استراحت

8:25  -  8:10

استراحت

14:10  -  13:30

جلسه دوم

9:05  -  8:25

جلسه دوم

14:25  -  14:10

استراحت

9:20  -  9:05

استراحت

15:05  -  14:25

جلسه سوم

10:00  -  9:20

جلسه سوم

15:20  -  15:05

استراحت

10:15  -  10:00

استراحت

16:00  -  15:20

جلسه چهارم

10:55  -  10:15

جلسه چهارم

16:15  -  16:00

استراحت

11:10  -  10:55

استراحت

16:55  -  16:15

جلسه پنجم

11:50  -  11:10

جلسه پنجم

 

12:10  -  11:50

اقامه نماز جماعت

همزمان با اذان ظهر نماز جماعت اقامه می گردد.


مطالب مشابه :


برنامه ريزي مراسم صبحگاهي

همیار مدیر دوره ی ابتدایی - برنامه مراسم صبحگاه که در مدارس به ورزش صبحگاهی یک کار
برنامه های قابل اجرا در مدارس ابتدایی

برنامه های قابل اجرا در مدارس ابتدایی صبحگاهی با برنامه مدارس روستایی جزو برنامه
برنامه صبحگاه مدارس (چند پیشنهاد)

تحلیل محتوای کتاب‌ های درسی دوره ابتدایی با یک برنامه صبحگاهی مناسب مدارس در
برنامه ريزي مراسم صبحگاهي

آزمـونـهـای پـایـه اول‌ شـشـم ابتدایــی - برنامه مدارس به صبحگاهی یک کار
برنامه صبحگاه

وتربیتی مدارس تهیه ابتدایی پسرانه با یک برنامه صبحگاهی مناسب علاوه
راهنمای برنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی

تربیت بدنی در مدارس. تربیت بدنی در آشنایی از محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی 3.
برنامه زمان بندی هفتگی مدارس ابتدایی

معاونت آموزش ابتدایی شهرستان بوشهر برنامه زمان بندی هفتگی مدارس ابتدایی - مراسم صبحگاهی.
ورزش صبحگاهی در مدارس

ورزش صبحگاهی در مدارس در هر برنامه و در دوران ابتدایی و در
ورزش صبحگاهی در مدارس

اهیمت و اهداف ورزش صبحگاهی در مدارس. ضرورت در برنامه‌های در دوران ابتدایی و در
جایگاه زنگ ورزش مدارس کجاست؟

تربیت بدنی مقطع ابتدایی ورزش مدارس به نرمش و ورزش صبحگاهی ختم می شود اما با این وجود
برچسب :