شعرعارفانه

شادی ندارد آنکه ندارد به دل غمـــــــی

             آن را که نیست عالم غم،نیست عالمی

آنانکه لذت دم تیغت چشــــــــــــیده اند

              بر جای زخــــــــم دل نپسندند مرهمی

راز ســـــتاره از من شب زنده دار پرس

              کز گردش سپهــــــــر نیاسوده ام دمی

دل بسته ام چو غنچه به راه نسیم صبح

             بو تا که بشکفد گلم از بوی همدمـــــی

راهی نرفته ام که بپرسم ز رهــــــروی

            رازی نجسته ام که بگویم به محرمـــی

صد  جو  ز چشم راندم و این خاصیت نداد

          کز هفت بحــــر فیض به خاکم رسد نمی

گیرم بهشت گشت مقرر  مـرا ،چه سود

          کاندر خمیر تافته دارم جهنمــــــــــــــــی

نگذاشت کبر و وسوسه عقل بوالفضول

          تا دیو نفس سجده برد پیش آدمــــــــی

احوال آسمان و زمین و بشـــــر مپرس

           طفلی و خاک توده ای و نقش درهمی

در دفتر حیات بشـر کس نخوانده است

           جز داستان مرگ،حدیث مسلمــــــــی

نخوت ز سر بنه که به بازار کبـــــــــریا

           سرمایه دو کون نیرزد به درهمـــــــی

از حد خویش پای فزونتر کشــی سنا

            گر دور چرخ با تو مدارا کند کمــــــــی


حسین رضایی


مطالب مشابه :


شعرعارفانه

دریا - شعرعارفانه - دریا نیستم اما دل که می زنی به من بیکرانه می شوم
sms سال نو اس ام اس

شعر عاشقانه - sms سال نو اس ام اس - شعر عاشقانه - شعر عاشقانه
پست 62 - شعر معروف و شگفت انگیز مولانا

** عروج ** - پست 62 - شعر معروف و شگفت انگیز مولانا - از « کاوش درون » تا « سالم اندیشان دهکدۀ جهانی »
شعری در مورد پدر

گنجینه ی بهترین شعرها - شعری در مورد پدر - سایه ای بود و پناهی بود و نیست لغزشم را تکیه گاهی
( انواع شعر از لحاظ شکل )

ادبیات فارسی - ( انواع شعر از لحاظ شکل ) - انواع نثر . سبک های شعر فارسی . انواع شعر . اصطلاحات
سنایی غزنویی

شعر عارفانه ی ناب است، این دسته اشعار -که اتّفاقاً‌ بخش عظیمی از شعرعارفانه ی قبل از
تاریخ ادبیات

-4 شعرعارفانه:شروع قرن 6باسنايي؛كمال مولانا وحافظ (ادب فارسي)داستان عاشقانه=شعرنمايشي
بررسی ورود اشعار عارفانه به ادبیات فارسی

شعرای صوفی به پشتوانه‌ی همین اشعار غنایی و عاشقانه توانستند شعرعارفانه بسرایند.
برچسب :